Om Matematikbloggen

lördag 21 april 2018

Var aktiv med matematik!

Vi har ju tidigare skrivit om projektet Taljakten och en av forskarna som är med där heter Jessica Elofsson. Det var faktiskt hon som hittade på namnet Taljakten! Jessica disputerade 2017 med avhandlingen Children’s early mathematics learning and development.
I en intervju i Skolporten berättar hon om de viktigaste resultaten hon kom fram till. Hon har tittat på när förskolebarn 4-6 år spelar olika spel,både brädspel och olika slags kortspel, och funnit att enkla numeriska spel kan stötta barns lärande i matematik. Men att olika slags spel påverkar kunskaperna på olika sätt. Bild från Jessicas avhandling
De linjära spelen utvecklar barnens förmåga att uppskatta tal på en tallinje. Men cirkulära spel stimulerar barnens kunskaper att identifiera tal och siffror. Och spelar man Bingo eller memory med barnen så kan det stötta deras förmåga att räkna både fram- och baklänges.
Så budskapet är: Spela spel, men de ska vara numeriska av något slag. 
Ni kan läsa intervjun via länken.
Jessica är också engagerad i arbetet med att ta fram bedömningsstöd i matematik för förskoleklass. Detta ska vara klart till hösten 2018, och är då obligatoriskt att använda.På min skola jobbar vi med SOL detta läsår. Och vid senaste träffen fick vi prova att göra skärmkorsord. Det var jätteroligt! Så jag gjorde ett med geometriska begrepp till mina elever. Har inte hunnit använda det, men jag tror att det kommer att skapa muntlig aktivitet.
Prova att göra ett du också om du inte redan gjort det. Det är plättlätt =)
Jag har länkat till en film där Maria, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk,fyra minuter visar hur man gör. Sen är du igång!


Skapa skärmkorsord


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie


fredag 13 april 2018

Norrköpings kommun satsar på matematik

SKL har, tillsammans med NCM, bjudit in Norrköpings kommun att delta i ett unikt projekt Styrning och ledning - Matematik.  Tillsammans med NCM ges kommunen möjlighet att utveckla undervisningsmoduler som täcker huvuddelen av förskoleklassens och lågstadiets matematik. Norrköpings kommun är en av fem pilotkommuner som deltar i satsningen.
Några lärare från kommunen har fått i uppdrag att medverka vid utprövningen av dessa moduler. Utprövningen av modulerna startar redan under höstterminens början. Utprövningen sker med hjälp av de undervisningscykler som beskrivs i Tänka, resonera och räkna i förskoleklassen. Det känns mycket spännande och inspirerande att vår kommun får vara med och bidra till utvecklingen av matematikundervisningen!

Förhoppningen är att alla som undervisar i matematik i vår kommun i åk F-3 kommer att ha ett stort stöd av dessa moduler i framtiden.

Jag kommer säkert att få anledning att återkomma till denna satsning här på matematikbloggen.

/Rikard Gustafsson
torsdag 5 april 2018

Matematik på lovet

På lovet kan man välja många olika aktiviteter =)
Jag har valt att umgås med en fyraåring. En fyraåring som vaknar extremt tidigt =(
När han klockan 04.12 tyckte att det var färdigsovet men ingen vuxen ville gå upp, låg han och ramsräknade. Ett, två, tre...tolv, tretton, fjorton, sexton! Sen låg ju jag och funderade på vart femton tog vägen?

Sen har jag också valt att titta på några inspelade föreläsningar från Matematikbiennalen 2018. Och den här killen gillade jag!
Han heter Mathias Norqvist och forskar vid Umeå Universitet. Hans föreläsning heter "Att få veta eller upptäcka".
Den handlar om hur man bäst kan arbeta för att elever ska utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågorna i matematik!Han börjar med att prata om matematik som en vetenskap för problemlösning (NE) och en reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11)
Men om man tittar i de flesta läromedel så är uppgifterna till 70 % imitativa. Det finns ett exempel överst på sidan och kan man härma det kan man också lösa uppgifterna.Mathias har tillsammans med sina forskarkollegor gjort en undersökning på gymnasieskolan. Professor Johan Lithner har definierat två resonemangstyper

 • imitativa resonemang är memorerade eller algoritmiska och kräver ingen förståelse av det matematiska innehållet.
 • kreativa resonemang skapar eleven själv
Eleverna delades in i två grupper. Den första gruppen fick uppgifter där det fanns med en formel för hur man skulle lösa uppgiften medan den andra elevgruppen inte fick denna information utan fick skapa sina formler själva.Man arbetade 45 minuter med uppgifterna och efter en vecka fick eleverna ett test. Då skulle de försöka minnas den formel de fått eller själva formulerat samt lösa en uppgift där denna formel behövdes.


Här ser ni ett intressant resultat. De gröna staplarna visar de elever som tillhörde den grupp som INTE fick en formel. De lyckades inte lika bra under träningen, men när det var test kom de ihåg mycket bättre! Och det visade sig också att de svagaste eleverna var de som tjänade mest på den här metoden, högra bilden.


Mathias avslutar med att visa denna bild:Titta gärna på programmet, 44 minuter långt, kan bli ett bra diskussionsunderlag på en ämnesträff!
Automatisera talfakta är viktigt, men sen ska kunnandet användas i problemlösning och resonemang!


Att få veta eller upptäcka?


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Mariefredag 23 mars 2018

Aktionsforskning matematik

I tisdags var det så dags för vår avslutningskonferens i samarbetet med Linköpings universitet och kommun, kring aktionsforskning i matematik!

I entrén Campus Norrköping blev man mottagen av dessa snygga, vänliga och glada matematikutvecklare från Norrköping, Rikard och Marie!

Här ser ni många förväntansfulla lärare som väntar på den första föreläsningen.
Längst fram sitter forskarna, Margareta Engvall, Jonas Bergman-Ärlebäck och professor Joakim Samuelsson.

Inledningen orkestrerades av Kristina Lyngenberg på ett fantastiskt bra sätt. Tack Kristina för att du kunde ge plats åt ett kommunalråd, en dekan, två utbildningsdirektörer och en professor på bara 15 minuter =)


Allt material som skrivits i detta samverkansprojekt finns samlat på en sida på LiU. Och snart kommer det att finnas fler rapporter att läsa där, så håll utkik. Men i väntan på detta tycker jag att ni kan läsa tillsammans med era mattekamrater ur de rapporter som redan finns (7 stycken) Finns mycket att diskutera kring matematikundervisning, och små saker man kan förbättra i sitt eget matteklassrum!
Länk här nedanför.
Matematikprojekt

Tack alla ni som var med och bidrog till att detta blev en jättebra dag!

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

fredag 16 mars 2018

Motivation och tidsanvändning

 Igår eftermiddag/kväll träffade jag 57 engagerade och glada mattelärare :-). Vad är det som gör att dessa lärare kommer på en mattepilotträff klockan 15.30 - 17.30 en torsdag?
Jag tror att det handlar mycket om motivation!
Varför är de motiverade att komma?

 1. De vet att de kommer att träffa många glada kollegor
 2. De tror att de ska få med sig något användbart till sin undervisning
 3. De tror att de ska bli inspirerade att prova något nytt

Denna gång jobbade alla mycket engagerat med sin handlingsplan i matematik. En fråga var: Hur jobbar du för att se varje elevs utveckling?Och nu tänker jag på mina elever, vad är det som motiverar dem? I onsdags var det Pi-dagen. Då blev de motiverade att beräkna volymen på ett kanelknäcke. För när jag kontrollerat att beräkning och enhet var korrekt så fick de äta upp ett kanelknäcke! Och det motiverar hungriga tonåringar.

Skulle fler elever kunna fokusera och prestera om de inte var hungriga?
På mattebiennalen lyssnade jag till Gunnar Sjöberg, forskare vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik. Han pratade om att en av lärarnas största utmaningar är att motivera eleverna! Det är ett allvarligt problem i skolan att motivationen minskar.

 1. Motivation är avgörande för elevers resultat.
 2.  En viktig uppgift för oss lärare är att inge hopp hos eleven.
 3. Eleven måste bli lärande, speciellt viktigt för elever i problem. 
 4. Elever behöver använda tid till matematik. Hur mycket, eller hur litet tid som läggs på matte är viktigt för resultatet. Många elever med svaga resultat har också en låg arbetsinsats.
Gunnar håller på med ett forskningsprojekt som heter: 
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Det låter spännande!


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Mariefredag 9 mars 2018

Synligt lärande

I fredags eftermiddag var jag på nätverksträff för förstelärare. Det centrala nätverk jag deltar i har en inriktning mot BFL/Synligt lärande. Det blev, som vanligt, givande diskussioner när vi berättade om hur vi använder oss av synligt lärande och av någon anledning kom det att handla mycket om matematik. Undrar om det hade något med mig att göra =)

Så jag tänkte synliggöra(!) lite av mina idéer i dagens inlägg...

Mina elever får redan från höstterminen i årskurs 1 göra självbedömningar. Jag anser det oerhört grundläggande för elevens lärande att den kan ta reda på vad den kan och vad den ännu inte behärskar. Nästa steg är att eleven lär sig hur den ska lära sig det den ännu inte riktigt behärskar.

Ht åk 1
Om klockan använder jag samma självbedömning i årskurs 1-3 för att synliggöra elevens utveckling över tid. Innan jag börjar undervisa om klockan i årskurs 1 får eleven göra sin första självbedömning.

Den fungerar så att eleven skriver vid varje klocka vad klockan är och sedan bedömer eleven hur säker den känner sig på sitt svar. Till höger ser ni hur den såg ut för en elev i början av årskurs 1.

Någon kanske reagerar på att det ser väldigt nedslående ut för en elev att se vad den inte kan men hela poängen är ju att eleven ska få syn på sitt lärande och då måste startpunkten vara med. För att få eleverna att förstå denna första självbedömning jobbade jag med följande frågeställningar:
Hur tror ni att den kommer att se ut efter att vi jobbat med klockan? Hur tror ni att den kommer att se ut i årskurs 3?

Eleverna trodde nog att den skulle bli grönare och att skulle kunna lära sig klockan...

Min respons: Jag vet att ni kommer att lära er klockan...

När området med klockan avslutades i årskurs 1 kunde eleven se sina framsteg.


Så här såg elevens självbedömning ut nu i åk 3.
Vt åk 3

Eleven sparar sina självbedömningar i en pärm med dokumentation över sitt lärande. Den pärmen används t ex också vid utvecklingssamtal för att elever och föräldrar ska kunna följa elevens lärande.

Oftast brukar jag bara kommentera deras självbedömningar skriftligt om jag inte håller med. Det kan vara att eleven har svarat fel, men ändå fyllt i med grönt. Då brukar jag kolla elevens kunskaper med några frågor på liknande uppgifter om jag inte redan vet vad eleven är säker på eller osäker på. Lika ofta är det att jag får skriva att eleven är säker på klockan men den har valt att fylla i med gult (ofta flickor).

Det här var ett av mina sätt att synliggöra elevernas lärande över tid.
Eleven, speciellt lågstadieeleven, motiveras dock betydligt mer av att kunna se sina framsteg på daglig basis. Hur jag arbetar med synligt lärande i det kortare tidsperspektivet kanske jag får anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle.

Rikard Gustafssontorsdag 1 mars 2018

En inbyggd datamaskin =)

På invigningen av Matematikbiennalen 2018 fick vi lyssna en kort stund till Peder Claesson. Det är en mycket pigg 82-åring som vigt sitt liv till matematiken!
1968 blev han metodiklektor på lärarhögskolan i Linköping. Han fick också en del uppdrag av dåvarande Skolöverstyrelsen. Att avskaffa mängdläran var ett sådant uppdrag =)
Men det han är mest stolt över är att han tog initiativet till den första Matematikbiennalen 1980!
Syftet var att samla mattelärare från hela landet för inspiration och nytänkande.
På en av de första biennalerna var författaren Alf Henriksson en av föreläsarna. Deltagarna fick höra följande Henriksson-vers och det fick deltagarna på mattebiennalen i Karlstad 2018 också. Men då deklamerad av Peder Claesson. Jag bad honom att upprepa den några gånger för mig så att jag kom ihåg den tillräckligt länge för att skriva ner den. Själv kom han ihåg den hur lätt som helst.

                              En utantilläxa för längesen
                              en avlägsen hösttermin
                              Har för alltid låtit oss få
                              en inbyggd datamaskin

Detta kan vi uppmuntra eleverna med, när de håller på och lär sig multiplikationstabellerna. Kan man tabellerna, har man en inbyggd datamaskin!
Det gäller att fortsätta med matematiken för det verkar vara bra för både minnet och kroppen! Åtminstone om man tittar på Peder. Och Matematikbiennalen återkommer i januari 2020 men då i Växjö.

Den andra föreläsningen jag gick på under biennalen hette "Vad är det du inte har förstått?"
Det var några lärare från Navets skola i Örebro som berättade om en forskningscirkel de deltagit i och som hade fokus på elevers strategier och känslor, när de stötte på problem i matematiken.
Man kom fram till att en framgångsrik strategi var att eleven lärde sig ställa frågor till sig själv. Eleverna fick träna på att definiera vad de förstått och vad de inte förstått.

 1. Vad ska du ta reda på?
 2. Vad är det i uppgiften som du förstår? Hur kan du gå vidare?
 3. Vad är det du inte förstår? Vad har du fastnat på? Varför har du fastnat på det?

Man hade frågorna uppsatta i klassrummen och de blev en stödstruktur för eleverna. och det har ökat elevaktiviteten. Mest hos elever med lågt självförtroende och/eller låga kunskaper. Eleverna har blivit mer självständiga och "Jag förstår ingenting" försvann. Frågorna gällde mer: "Har jag tänkt rätt?"
Men det har också varit en jobbig omställning för lärarna. De fick lov att vänta på att eleven tänkte själv först och inte svara på elevens frågor direkt. Nyttigt för oss lärare, att inte prata så mycket!
Det är ju inte mellan lärarnas läppar som lärandet sker, utan mellan elevernas öron =)

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie


lördag 17 februari 2018

Pi och dimensioner


Just nu har vi påbörjat ett geometriområde i årskurs 9. Jag försöker alltid påvisa sambandet mellan antalet dimensioner och mått när man gör beräkningar. Tvådimensionella figurer kräver två mått när man ska beräkna area och tvåan finns också med i enheten. Samma med tredimensionella objekt, tre mått och en trea i enheten. Men igår var det en elev som undrade om konens volymformel (radien i kvadrat multiplicerat med höjden, multiplicerat med pi och dividerat med 3) också hade med de tre dimensionerna att göra? Intressant! Kanske har hon rätt?


Nu när det kommer några lediga dagar ska jag passa på att läsa =)
Tidningen Origos senaste nummer handlar till stor del om hur vi kan utmana de elever som har en särskild begåvning för matematik.

Och när lovet är slut så är det snart mars månad. Då infinner sig Pi-dagen och för er som gillar lite utmaningar kan ni ta er an detta cirkelsudoku! Varje cirkel har samma summa och varje cirkelsektor har också samma summa.
Fler roliga idéer kring pi och aktiviteter man kan göra på Pi-dagen hittar ni på Sveriges Matematiklärarförenings hemsida.
Följ länken

Sveriges MatematikLärarförening

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marietorsdag 8 februari 2018

Matematik för barn och ungdomar

 I måndags var det dags för terminens första träff i Matteakademien. Den här kvällen var det barn från årskurs 2 till 9 som deltog och på programmet stod Trigonometri! 
Så där satt nioåringar och beräknade radianer :-)
Det är så häftigt att se när så unga personer får ögon stora som tefat och verkligen pressar sina hjärnor att förstå. 
Här funkar det verkligen med höga förväntningar.
Kanske har du någon elev i din klass som du tror skulle vilja vara med i vår matteklubb? Kontakta mig så berättar jag mer.

Så här ser terminens första nummer av Nämnaren ut. En alltid lika rolig skrift att få i brevlådan.
Men man behöver ju inte ha ett eget exemplar. Det duger bra med en prenumeration till enheten.
Denna gång kan man
läsa om blockmetoden som man använder på Carlssons skola i Stockholm
Metoden kommer ursprungligen från Singapore Math och bygger på att när eleverna ska lösa matteproblem ska arbetet gå från konkret material, via en bild till det numeriska mattespråket. Artikeln ligger öppen på nätet, och där kan du läsa mer om hur det går till och också få sju problem som kan lösas med blockmetoden. Vi blir också bjudna på lösningarna!

Problemlösning med blockmetoden


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie


torsdag 1 februari 2018

Norrköpingsbidrag på Matematikbiennalen

Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Linköpings universitet har under flera år drivit ett forsknings- och samarbetsprojekt Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper ihop. Det har lett till att två av dessa aktionsforskningsprojekt presenterades på Matematikbiennalen i Karlstad. Ett av delprojekten heter "B-B-B-metoden - En uppgiftsbank och ett arbetssätt med problemlösning i centrum" och presenterades i form av en workshop av forskaren Jonas Bergman Ärlebäck och lärarna Robert Schaller och Patrick Skiba. Robert och Patrick jobbar till vardags på Navestadsskolan.
Robert Schaller och Patrick Skiba på Matematikbiennalen.

Projektet syftar till att förändra elevernas syn och inställning till problemlösning och för att göra eleverna mer delaktiga i matematikundervisningen har de utarbetat ett arbetssätt som de kallar B-B-B-metoden. B-B-B står för Bra-Bättre-Bäst och anger tre olika nivåer av elevlösningar på ett problem. Varje problem fokuserar på ett givet centralt innehåll och lärandemål. Nu håller de på att bygga upp en Uppgiftsbank med tillhörande elevlösningar och det var roligt att höra att många skolor var intresserade av att samarbeta med Navestadsskolan.

Två nöjda lärare efter föreläsningen på Matematikbiennalen
i Karlstad 2018: Rana och Josef!
Det andra delprojektet som presenterades "Att utveckla kommunikation och resonemang i det mångkulturella matematikklassrummet" var en välbesökt föreläsning av forskaren Margareta Engvall och lärarna Rana Azam och Josef Eissa. Rana och Josef jobbar på Gustav Adolfsskolan i centrala Norrköping. 

I det här projektet har de bland annat använt sig av idén om "five talk moves" som är en teori som beskriver fem undervisningspraktiker för att leda matematiska diskussioner. 
Alla deltagare på föreläsningen fick ett inplastat papper med "five talk moves" på, vilket var väldigt uppskattat!


Gratisbild: Pixabay.com
Tack Robert, Patrick, Rana och Josef, och alla andra lärare i Norrköpings kommun, som bidrar till att utveckla matematikundervisningen!

Rikard Gustafsson
fredag 26 januari 2018

Numeriska beräkningar av integraler :O

Nu tror ni att jag blivit helt förryckt! Vi har väl aldrig skrivit om integraler tidigare på bloggen.
Och det blir inga integraler denna gång heller.
Det handlar istället om att våga prova något som man inte kan - än.


Jag är på Matematikbiennalen 2018 i Karlstad. Det första seminariet jag gick på hette Programmering i matematik. Det skulle visserligen vara för gymnasiet men jag tyckte att det kunde vara intressant. När mina nior slutar i vår är det ju gymnasiet de ska börja på.Har alla laddat ner Python, det är det program vi kommer att använda, frågar seminarieledaren. Hjälp, tänkte jag! Men eftersom instruktionen hur man laddar ner var väldigt tydlig lyckades jag med detta.
Här kommer några förslag på vad ni kan programmera, säger seminarieledaren. Och där var "Numeriska beräkningar av integraler" ett av förslagen. Andra gången jag tänkte hjälp, hur ska jag ta mig härifrån utan att det märks för mycket?  Men det blev inte integraler, det blev "Simulera tärningsslag". Och instruktionen var tydlig, med bildstöd på storbild och jag härmade! Kolla vilken kod jag skrev.
Och jag lärde mig lite mer. När man programmerar i programspråket Python skriver man alltid ett kolon i slutet av en if-sats, villkorssats.
Det visste jag inte i morse =)


Idag lade Skolverket ut del 2 av Matematikundervisning med digitala verktyg, på Lärportalen.
Den finns för 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet.
Går alldeles utmärkt att användas av dig och ditt ämneslag. Prova vet ja´, man lär sig alltid något nytt!
Där finns också exempel på uppgifter man kan låta eleverna arbeta med.

Tjingeling Biennal-Pling
från Britt Marie

torsdag 18 januari 2018

Det behövs fler bråk!

Caroline Nagy har forskat på hur man lär ut bråk från förskolan till årskurs 9.
Det började med att hon råkade öppna en lärobok för årskurs 4 och en för gymnasieelever. Inom området bråk började båda böckerna på samma nivå!
”Fler bråk i matematikundervisningen – en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression” är namnet på Carolines licentiatuppsats.

I uppsatsen beskriver hon när elever ska placera tal på en tallinje. Då gör de generellt sett samma fel oavsett om de går på lågstadiet eller på högstadiet. Säg att tallinjen går från 0–2. Elever som får i uppgift att markera ½ på tallinjen, har en tendens att välja mitten på tallinjen, som i det här fallet är talet 1. Kanske tänker eleverna att ½ är detsamma som hälften av den visade tallinjen, och då väljer de att markera vid ”en halv tallinje”. Eleverna tänker då inte på att varje punkt har en placering på tallinjen. (Talet ½ är alltid placerad mitt emellan talet 0 och 1). 
Följ länken så får du se en liten film med Caroline!


Fler bråk i matematiken

Hon har också undersökt elevernas förståelse för en fjärdedel. Och vi är väl många som varit med om elever som lätt kan tala om att den första bilden beskriver en fjärdedel. Men att den andra och tredje bilden inte alls lika självklart också visar en fjärdedel.
Nu är det dags att anmäla sin klass till Kängurutävlingen. Tävlingen kan genomföras mellan 15 mars och sista dag är 31 mars.
Det är roliga uppgifter och det finns mycket material om hur man kan fortsätta att arbeta med uppgifterna.


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

onsdag 10 januari 2018

Lite om hjärnan och programmering

 Det här är min senaste favoritbok ;-)
Hjärnan är stjärnan av Kaja Nordengren, hjärnforskare i Norge. Hon berättar både roligt och lättförståeligt om vårt enda oersättliga organ.
Hon säger: "Du är din hjärna", viktigt att lära känna den! Hon tar också död på en och annan myt, t ex "multitasking". Vår hjärna klarar faktiskt INTE att göra två saker samtidigt. Om vi försöker skriva ett snabbt mejl samtidigt som vi lyssnar på en föreläsning så pendlar hjärnan mellan de olika aktiviteterna men den har fokus på en sak i taget. Så du missar garanterat något från föreläsningen.
När vi ska lära oss nya saker krävs stort fokus. Det är alltså inte bra att t ex lyssna på musik samtidigt som du ska förstå något som är svårt. Men om man håller på med repetitiva och tråkiga uppgifter kan man få dem gjorda snabbare om man lyssnar på musik!

I måndags öppnade Skolverkets webbkurs om programmering. Den ska hjälpa oss att få en större förståelse för den nya digitaliserade värld vi lever i. Man får också lära sig mer om programmering. Skolverket uppmuntrar alla som jobbar i skolan att gå kursen.  Följ länken och anmäl dig!                                                          Webbkurs om programmering

Kursen består av åtta delar och här kan du se innehållet i den första delen. Det är en blandning av korta filmer, egna reflektioner som man skriver i ett forum på nätet och ett enkelt förhör med svarsalternativ. Jag har gjort den här delen och det var inte särskilt krävande =)
Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie