onsdag 30 oktober 2013

Ny litteratur till förskolans matematik

 
 
Höstlovets väder erbjuder tillfällen till att hinna kika på ny litteratur !
Det har på senaste tiden kommit ett antal nya böcker som är riktade till förskolan
Här är ett axplock som jag kan rekommendera
På vår nätverksträff  "De yngsta förskolebarnens matematik" (som jag tidigare skrivit om)
lyftes dessa böcker också fram som goda exempel
Alla böckerna håller inte enbart fokus på matematik ,
utan lyfter t.ex. fram hur undervisning i förskolan kan se ut
Passa på att hitta din favorit , eller läs dem alla, det ska jag göra
Välkommen även att delta i min nybildade Facebook -grupp "Förskolans matematik" ,
nu fler än 100 deltagare / Margot


 

 

 

 

 

onsdag 23 oktober 2013

Min matematiska bokhylla

Jag tycker det är jättekul att läsa matematikdidaktisk litteratur. Lite knasigt kanske. Det här är en bild på en del av mina böcker som handlar om matematik på olika sätt.
Och jag använder mina böcker ofta.
För man undrar ju ofta över saker och ting.Som till exempel idag när en jobbarkompis sa att han just nu arbetade med vinklar tillsammans med sin 7:a. Eleverna tyckte det var lite svårt att hantera gradskivans två olika gradangivelser.
Då hör jag mig själv säga: Vad är en vinkel?
Ja, sa jobbarkompisen, det är en bra fråga.
Direkt gick jag och hämtade: Matematiktermer för skolan, en favorit i bokhyllan!
Definition vinkel: område mellan två strålar eller sträckor som möts i en gemensam ändpunkt

Hmmm, något att förhålla sig till som lärare när man undervisar om vinkelmätning.
För visst är vi många som haft elever som trott att vinkeln blir större ju längre bort på vinkelbenen man mäter.

Och tänk så tydligt man kan illustrera vinklar med hjälp av ett par stickor. Inte svårt att förstå att vertikalvinklar är lika stora. Eller att sidovinklar tillsammans bildar 180 grader.                         
Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

söndag 13 oktober 2013

PISA 2015!I Norrköping har vi många satsningar på gång för att förbättra elevers resultat i matematik. Det här läsåret har kommun gått med i SKL:s matematiksatsning PISA 2015.
Målet med SKL:s satsning är att Sverige på nationell nivå ska nå mycket bättre resultat i den internationella studien PISA 2015. Man vill halvera den andel elever som idag inte når högre än lägsta nivån och öka den andel som når den högsta. Sverige ska också placera sig bland de tio bästa OECD-länderna. Läs mer på http://www.skl.se/

För kommunen innebär det att man ska förbättra sin styrning och ledning. För att lyckas behöver alla dra åt samma håll, därav är fyra nivåer inblandade, den politiska ledningen, förvaltningsledningen, rektorer och lärare. Vi träffar andra kommuner i arbetande nätverk, men arbetar även hemma i samma arbetsgrupp.
Ett jättespännande, utvecklande och lärorikt arbete. Det känns verkligen som om satsningen är rätt och kommer att ge effekt. 
Marie

onsdag 9 oktober 2013

Nätverka i Göteborg

Om en liten vecka reser jag och en kollega till Göteborg för att nätverka tillsammans kring de yngsta förskolebarnens  matematik (0-3 år) och hur de kommunicerar sitt matematiserande.
Där är agendan inriktad på modulerna i Matematiklyftet. En av frågeställningarna är på vilket sätt nätverksdeltagarna kan handleda och stödja arbetslag och enskilda lärare i att processa modulernas innehåll, men även vilka utmaningar vi ser i modulerna.
NCM (Nationellt centrum för matematik) lyfter fram hur den fristående utbildningskoncernen Fridas förskolor i Uddevalla startar upp Matematiklyftet, tillsammans med sina grundskolor.
En av föreläsarna i deras fortbildning  Ola Helenius från NCM sade bland annat att man bör "Utgå från barnens egna erfarenheter" Han uttryckte även att
- Felet man ofta gör är att man utgår från matematikundervisningen så som den ser ut i skolan och sedan försöker förenkla den när man har med förskolebarn att göra . Istället borde man bygga en helt egen matematik för just förskolan. En sådan matematik där man , precis som vi forskare ., tillåter sig att tänka friare, mer lustfyllt.
Läs mer på NCMs hemsida mcm.gu.se Lekfullt Matematiklyft i förskolan (2/10)
I Norrköping har vi också startat upp Matematiklyftet med ett 60-tal mattepiloter från kommunens förskolor, där tanken är att de framöver kan vara handledare på sina förskolor/enheter.
Ett viktigt och spännande arbete väntar, som kommer att ge ännu bättre förutsättningar för barn/ elevers matematiklärande.

 
Ser fram emot att få dela kunskaper och erfarenheter på nätverksträffen/Margot