onsdag 30 november 2011

Nytt nätverk: De yngsta förskolebarnens matematik

Jag har anmält mig till ett nytt nätverk för barn 0-3 år. Så här löd inbjudan  
"Ett nätverk för forskare, lärare, utbildare och andra intresserade har startats kring de yngsta förskolebarnens matematik med syfte att utveckla, bevaka och väcka intresse för forskningsfältet.Nätverkets ambition är också att samarbetet ska bidra till utveckling av de teoretiska kunskapsfältet kring de yngsta barnens matematiklärande. Nätverket ser det som angeläget att synas och medverka i sammanhang där yngre förskolebarns matematiklärande finns på agendan. Vi verkar för ett gränsöverskridande samarbete såväl över professionsgränser som nationella gränser."
Deltagare är bland andra Elisabeth Doverborg och Camilla Björklund, båda kända forskare och författare
till litteratur kring de yngre barns matematik. 
Så spännande och lärorikt att lyssna  och resonera kring aktuell forskning. 

Först fick vi en inspirerande föreläsning av Ola Helenius från NCM
Matematik handlar om...
Att kunna urskilja, uttrycka, undersöka, använda
Urskilja, att kunna upptäcka matematiken omkring oss. T ex en avsågad trädstam - den är inte cirkelrund "egentligen" men hjärnan ser en cirkel. Uttrycka - Att kunna ge uttryck för det vi ser, att kunna Undersöka och Använda det vi sett tillsammans, i samsyn, med andra.

Camilla Björklund sammanfattar våra resonemang
Få bort rädslan för matematik
Matematik är ett utforskande
Känna trygghet i matematiken
Vad är matematik?
Förekommer att man försöker ”smyga in matematiken” Gör den istället synlig
Jämför t ex om du vet mycket om växter så namnger du dem. Varför inte namnge matematiken?
Viktigt med diskussioner och Matematiska möten
Tänk på genus
Informell/ Formell matematik
Strukturerad: Innehåll och förmågor  se läroplanen  
Arbeta med att hitta barnets språk till matematiken - hitta rätt ingång

Hur går vi vidare ?
Arbeta med ett tema i taget för varje träff
Beskriva barns handlingar (0-3 år )
Dokumentation
Exempel från verksamheterna
Hur synliggör vi matematiserande för andra (barnens görande)

En fråga från Ola Helenius
Ser vi barn (2-3 åringar) som undviker tal /antal ?
Vad kan det bero på?
Hur möter vi dessa barn?
Vilka erfarenheter har du ?
Är du också intresserad och vill delta?
Det är Karlstads universitet som håller i nätverket så kolla in denna länk
Besök även

Margot

fredag 25 november 2011

Utveckla förtrogenhet!

Igår lyssnade vi på Pär Wohlin som är kemilärare på Victor Rydberggymnasiet i Stockholm.
För några år sen kände han att han höll på att ”jobba ihjäl sig”. Dessutom tyckte han att hans elever bara ”gjorde skola”. De utvecklade fakta, förståelse och färdigheter men inte förtrogenhet!

Pär kom i kontakt med Teaching for Understanding. Det utgår från en mycket stor undersökning av hur lärare arbetar/undervisar. I den studien tittade man på hur de lärare arbetade som fick sina elever att utveckla förtrogenhet. Pär åkte till Harvard University och lärde sig mer om detta! Han tog med sig Teaching for Understanding  till sin egen skola i Sverige.

TfU har fem grundpelare, en av dem är kontinuerlig bedömning.
* Bedömningens huvudsyfte är att hjälpa eleverna att utvecklas i sitt lärande.
* Pär betonade också vikten av att eleverna är delaktiga i bedömningsprocessen!
* Bedömningen ska finnas med hela vägen och inte bara som ett prov vid avslutat arbetsområde. Eleverna ska ha möjlighet att med hjälp av kontinuerlig bedömning av sitt arbete få möjlighet att hela tiden utvecklas mot målen!
Hur tänker du kring bedömning?


                                                              Pär Wohlin och Marie


För övrigt anser vi (precis som Matematikdelegationen) att den största utvecklingspotentialen i svensk matematikutbildning finns hos våra barn och ungdomar!

Britt Marie

torsdag 17 november 2011

Negativ eller positiv?


Vi har varit på matematikutvecklarkonferens i Stockholm. Alla matematikutvecklare i Sverige träffades, helt fantastiskt 404 personer anmälda, 286 kommuner representerade.


Cecilia Kilhamn vid Göteborgs universitet berättade om sin avhandling om Negativa tal.  Making Sence of Negative Numbers. Hon har märkt i sin undersökning att de saknas tallinjer i svenska klassrum. Begreppet tal används på olika sätt med olika innebörd. Vad är egentligen ett tal? Ibland betyder tal att vi talar, ibland betyder det ett antal och ibland menar vi en uppgift. Klart att det kan bli förvirrande. Som lärare bör man vara noga att skilja på när menar ett matematiskt tal eller en uppgift.
”En slutsats blir att ett mer precist och tydligt matematiskt språk skulle kunna minska svårigheterna” När man arbetar med negativa tal bör man prata om både positiva och negativa tal istället för minustal. När vi inför tecken har alla tal tecken!
Hon blev överraskad över att så få elever och lärare använde sig av tallinjen som ett tankeredskap
Läs mer i hennes avhandlig via den här länken. http://gupea.ub.se/handle/2077/24151


Hur ser din tallinje i klassrummet ut?


För övrigt anser Cecilia att tallinjen borde vara lika självklar i matematiken som alfabetet är för att läsa, vi instämmer!

söndag 6 november 2011

Nu är det söndag igen !

Hej alla som läser vår blogg!
En blogg borde väl få nya inlägg varje dag, eller varje vecka i alla fall. 
Men det är ju helt plötsligt söndag igen ..
Och jag som inte skrivit den här veckan heller! 

Jag följer en del bloggar och förundras över hur mycket som vissa hinner skriva. 
http://www.korlingsord.se/ är ett härligt exempel, där kan ni läsa när vi matematikutvecklare inte håller er igång.Tyvärr missade jag föreläsningen men jag har stor glädje av bloggen.
Idag har jag en efterlysning som  kommer att publiceras i tidningen "Förskolan" men passar på
även här att se om vi når utanför kommunen med vår blogg:

Är du förskollärare och matematikutvecklare för förskolorna i din kommun?
Vi har tänkt starta ett nätverk för matematikutvecklare som har inriktning mot förskolan!
Hör av dig om du är intresserad av att utveckla vårt uppdrag.
Margot Andersson   Matematikutvecklare Norrköpings kommun
Ulrika Hultberg       Matematikinspiratör Linköpings kommun

Under hösten läser jag en kurs på halvfart genom Förskolelyftet som heter "Att utveckla och dokumentera barns matematiklärande". Det är en anledning till att tiden känns som den springer iväg.Vilken chans att hinna läsa böcker som hittills stått och väntat på hyllan tänkte jag.
Riktigt så blev det inte, hinner bara snudda vid all litteratur som ingår i kursen.
Jag vill rekommendera en bok som heter "Det matematiska barnet" skriven av Ida Heiberg Solem
och Elin Kirsti Lie Reikerås. Den tar bland annat upp de sex matematiska aktiviteterna som är en del av bakgrunden i den reviderade läroplanen. Jag vet att ni som nyligen gått er utbildning har kommit i kontakt med den. Nu ska jag läsa ett kapitel som handlar om Mätning.
De övriga aktiviteterna, som ni även hittar i "Förskola i utveckling" - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan är följande:
Förklaring och argumentation
Lokalisering 
Design
Räkning
Lekar och spel 
Ni hittar mer info på http://www.skolverket.se/ 
Där finns även en film om Skollagen och förskolans läroplan samt inspirationsfilmer
med tillhörande diskussionsfrågor.
Så nu har ni lite att göra om tiden skulle kännas långsam för er, i väntan på nästa inlägg.
Ha det så gott i höstmörkret eller tänd ett ljus.. 
Margot