tisdag 20 december 2011

Några ord på vägen från Sten Rydh Mattesmedjan inför det nya året !


13 steg för att lyckas med matematik !

Upplev matematikens skönhet
 
Se matematiken i vardagen

Börja tidigt

Engagera föräldrarna

Tro på din förmåga

Ta ett steg i sänder så når du målet

All pedagogik bygger på två saker – trygghet och utmaning

Utveckla intresse för matematik

samt tilltro för det egna tänkandet

Lär känna matematikens historia

Prata matte

Lös problem

Spela spel
   Med de orden önskar vi er alla

 God Jul och Gott Nytt År !

Margot  Britt-Marie  Mariefredag 16 december 2011


Matematikrektor!
Nu har Norrköpings kommun en rektor som är särskilt engagerad i matematik! Det är Ann-Sofie Ottosson från Åbymoskolan. Ann-Sofie har varit på utbildning/information hos NCM och nu ska hon få ett uppdrag liknande det som vi matematikutvecklare har. Vi hoppas också att hon ska få en rektorskollega att dela uppdraget med!
Tillsammans med en rektor kan man åstadkomma mycket mer än på egen hand!


Här ser ni Ann-Sofie tillsammans med Ann-Christine Johansson t f Barn- och utbildningschef.Och här kan ni läsa om vad NCM tänker om en matematikrektor
http://rektor.ncm.gu.se/

Kan man göra en triangel av sträckorna 2cm, 5cm och 7cm? Prova!

För övrigt anser vi att samtal är ett kraftfullt medel för kunskapsutveckling!

Britt Marie

söndag 11 december 2011

Utvärdering i Matematik

Lärare årskurs 2
Den här veckan har vi haft information om ”Utvärdering i Matematik”. Norrköpings kommun tillsammans med ett tiotal andra kommuner har fått erbjudande om att delat i det projektet. PRIM gruppen vid Stockholms universitet står bakom erbjudandet.
Utvärderingen riktar sig till elever i årskurserna 2, 5 och 8. Vi ser med spänning fram mot det arbetet!


Lärare årskurs 5


Läste på NCM:s hemsida att regeringen givit Skolverket i uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa att syftet med de nationella proven uppfylls.
Läs mer på den här länken http://ncm.gu.se/node/5833
För övrigt anser vi Skolverket har arbetat fram mycket bra stödmaterial.


Marie

onsdag 30 november 2011

Nytt nätverk: De yngsta förskolebarnens matematik

Jag har anmält mig till ett nytt nätverk för barn 0-3 år. Så här löd inbjudan  
"Ett nätverk för forskare, lärare, utbildare och andra intresserade har startats kring de yngsta förskolebarnens matematik med syfte att utveckla, bevaka och väcka intresse för forskningsfältet.Nätverkets ambition är också att samarbetet ska bidra till utveckling av de teoretiska kunskapsfältet kring de yngsta barnens matematiklärande. Nätverket ser det som angeläget att synas och medverka i sammanhang där yngre förskolebarns matematiklärande finns på agendan. Vi verkar för ett gränsöverskridande samarbete såväl över professionsgränser som nationella gränser."
Deltagare är bland andra Elisabeth Doverborg och Camilla Björklund, båda kända forskare och författare
till litteratur kring de yngre barns matematik. 
Så spännande och lärorikt att lyssna  och resonera kring aktuell forskning. 

Först fick vi en inspirerande föreläsning av Ola Helenius från NCM
Matematik handlar om...
Att kunna urskilja, uttrycka, undersöka, använda
Urskilja, att kunna upptäcka matematiken omkring oss. T ex en avsågad trädstam - den är inte cirkelrund "egentligen" men hjärnan ser en cirkel. Uttrycka - Att kunna ge uttryck för det vi ser, att kunna Undersöka och Använda det vi sett tillsammans, i samsyn, med andra.

Camilla Björklund sammanfattar våra resonemang
Få bort rädslan för matematik
Matematik är ett utforskande
Känna trygghet i matematiken
Vad är matematik?
Förekommer att man försöker ”smyga in matematiken” Gör den istället synlig
Jämför t ex om du vet mycket om växter så namnger du dem. Varför inte namnge matematiken?
Viktigt med diskussioner och Matematiska möten
Tänk på genus
Informell/ Formell matematik
Strukturerad: Innehåll och förmågor  se läroplanen  
Arbeta med att hitta barnets språk till matematiken - hitta rätt ingång

Hur går vi vidare ?
Arbeta med ett tema i taget för varje träff
Beskriva barns handlingar (0-3 år )
Dokumentation
Exempel från verksamheterna
Hur synliggör vi matematiserande för andra (barnens görande)

En fråga från Ola Helenius
Ser vi barn (2-3 åringar) som undviker tal /antal ?
Vad kan det bero på?
Hur möter vi dessa barn?
Vilka erfarenheter har du ?
Är du också intresserad och vill delta?
Det är Karlstads universitet som håller i nätverket så kolla in denna länk
Besök även

Margot

fredag 25 november 2011

Utveckla förtrogenhet!

Igår lyssnade vi på Pär Wohlin som är kemilärare på Victor Rydberggymnasiet i Stockholm.
För några år sen kände han att han höll på att ”jobba ihjäl sig”. Dessutom tyckte han att hans elever bara ”gjorde skola”. De utvecklade fakta, förståelse och färdigheter men inte förtrogenhet!

Pär kom i kontakt med Teaching for Understanding. Det utgår från en mycket stor undersökning av hur lärare arbetar/undervisar. I den studien tittade man på hur de lärare arbetade som fick sina elever att utveckla förtrogenhet. Pär åkte till Harvard University och lärde sig mer om detta! Han tog med sig Teaching for Understanding  till sin egen skola i Sverige.

TfU har fem grundpelare, en av dem är kontinuerlig bedömning.
* Bedömningens huvudsyfte är att hjälpa eleverna att utvecklas i sitt lärande.
* Pär betonade också vikten av att eleverna är delaktiga i bedömningsprocessen!
* Bedömningen ska finnas med hela vägen och inte bara som ett prov vid avslutat arbetsområde. Eleverna ska ha möjlighet att med hjälp av kontinuerlig bedömning av sitt arbete få möjlighet att hela tiden utvecklas mot målen!
Hur tänker du kring bedömning?


                                                              Pär Wohlin och Marie


För övrigt anser vi (precis som Matematikdelegationen) att den största utvecklingspotentialen i svensk matematikutbildning finns hos våra barn och ungdomar!

Britt Marie

torsdag 17 november 2011

Negativ eller positiv?


Vi har varit på matematikutvecklarkonferens i Stockholm. Alla matematikutvecklare i Sverige träffades, helt fantastiskt 404 personer anmälda, 286 kommuner representerade.


Cecilia Kilhamn vid Göteborgs universitet berättade om sin avhandling om Negativa tal.  Making Sence of Negative Numbers. Hon har märkt i sin undersökning att de saknas tallinjer i svenska klassrum. Begreppet tal används på olika sätt med olika innebörd. Vad är egentligen ett tal? Ibland betyder tal att vi talar, ibland betyder det ett antal och ibland menar vi en uppgift. Klart att det kan bli förvirrande. Som lärare bör man vara noga att skilja på när menar ett matematiskt tal eller en uppgift.
”En slutsats blir att ett mer precist och tydligt matematiskt språk skulle kunna minska svårigheterna” När man arbetar med negativa tal bör man prata om både positiva och negativa tal istället för minustal. När vi inför tecken har alla tal tecken!
Hon blev överraskad över att så få elever och lärare använde sig av tallinjen som ett tankeredskap
Läs mer i hennes avhandlig via den här länken. http://gupea.ub.se/handle/2077/24151


Hur ser din tallinje i klassrummet ut?


För övrigt anser Cecilia att tallinjen borde vara lika självklar i matematiken som alfabetet är för att läsa, vi instämmer!

söndag 6 november 2011

Nu är det söndag igen !

Hej alla som läser vår blogg!
En blogg borde väl få nya inlägg varje dag, eller varje vecka i alla fall. 
Men det är ju helt plötsligt söndag igen ..
Och jag som inte skrivit den här veckan heller! 

Jag följer en del bloggar och förundras över hur mycket som vissa hinner skriva. 
http://www.korlingsord.se/ är ett härligt exempel, där kan ni läsa när vi matematikutvecklare inte håller er igång.Tyvärr missade jag föreläsningen men jag har stor glädje av bloggen.
Idag har jag en efterlysning som  kommer att publiceras i tidningen "Förskolan" men passar på
även här att se om vi når utanför kommunen med vår blogg:

Är du förskollärare och matematikutvecklare för förskolorna i din kommun?
Vi har tänkt starta ett nätverk för matematikutvecklare som har inriktning mot förskolan!
Hör av dig om du är intresserad av att utveckla vårt uppdrag.
Margot Andersson   Matematikutvecklare Norrköpings kommun
Ulrika Hultberg       Matematikinspiratör Linköpings kommun

Under hösten läser jag en kurs på halvfart genom Förskolelyftet som heter "Att utveckla och dokumentera barns matematiklärande". Det är en anledning till att tiden känns som den springer iväg.Vilken chans att hinna läsa böcker som hittills stått och väntat på hyllan tänkte jag.
Riktigt så blev det inte, hinner bara snudda vid all litteratur som ingår i kursen.
Jag vill rekommendera en bok som heter "Det matematiska barnet" skriven av Ida Heiberg Solem
och Elin Kirsti Lie Reikerås. Den tar bland annat upp de sex matematiska aktiviteterna som är en del av bakgrunden i den reviderade läroplanen. Jag vet att ni som nyligen gått er utbildning har kommit i kontakt med den. Nu ska jag läsa ett kapitel som handlar om Mätning.
De övriga aktiviteterna, som ni även hittar i "Förskola i utveckling" - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan är följande:
Förklaring och argumentation
Lokalisering 
Design
Räkning
Lekar och spel 
Ni hittar mer info på http://www.skolverket.se/ 
Där finns även en film om Skollagen och förskolans läroplan samt inspirationsfilmer
med tillhörande diskussionsfrågor.
Så nu har ni lite att göra om tiden skulle kännas långsam för er, i väntan på nästa inlägg.
Ha det så gott i höstmörkret eller tänd ett ljus.. 
Margot

torsdag 27 oktober 2011

Hur många löv är det på ett träd?

I förra veckan lyssnade vi på Ann-Marie Körling, lärare i Haninge med en fantastisk blogg! Hon pratade om vikten av att ge eleverna "feta" frågor som utmanar deras tänkande. Vi fick fundera på hur man väger en blåval.
Typen av uppgift kommer från Enrico Fermi, italiensk-amerikansk fysiker. Han fick Nobelpris i fysik 1938 och gav namn åt grundämnet fermium. Han roade sig själv och sina elever med att ge till synes omöjliga frågor fullt rimliga svar med hjälp av några väl valda antaganden. Problemet ska vara öppet och det är nödvändigt att göra uppskattningar, man ska använda sig av sådant man vet och det är i praktiken omöjligt att kontrollera svaret! Här blir eleverna tvungna att diskutera och resonera! Du kan läsa mer om Fermiproblem i senaste numret av Nämnaren.

Då kommer vi oooooosökt in på förmågorna i matematik i kursplanen. I flera av våra studiecirklar är vi på spaning efter förmågorna! Ett Fermiproblem, en stor fet fråga, kan vara ett sätt att ge eleverna möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga.

För övrigt anser vi att kollegialt lärande är oslagbart!

Britt Marie och Marie

måndag 17 oktober 2011

Ann-Marie Körling!

På onsdag kommer Ann-Marie Körling till Norrköping och föreläser! Mellan kl 14 och 17 kan du höra henne berätta om sin elevsyn och om hur man bedömer sina elevers prestationer på ett värdigt sätt.
Föreläsningen är i Bankkyrkan vid Tyska torget! Anmäl dig till brittmarie.lindgren@edu.norrkoping.se
Det kommer att bli fantastiskt, tror jag!!

Välkomna!
Britt Marie

måndag 26 september 2011

Nu är allt och alla igång !

Allt är igång så här i slutet av september !
Så då borde även bloggen få ett bidrag från förskolan eller hur ?

Under hösten fortsätter de cirklar som startade upp i våras, och nu är det många engagerade deltagare som delar erfarenheter med varandra och provar olika aktiviterer i sina barngrupper. 

En del del av deltagarna i cirklarna är även mattepiloter så de har ett stort arbete att hinna delge och entusiasmera sina kollegor.

För att klara av de nya utökade matematikmålen i den reviderade läroplanen krävs att vi på förskolan har all den kompetens som behövs för att göra matematiken så lärorik och spännande som den verkligen kan vara.  
Vi behöver få fortbildning både i hur man kan arbeta med matematisk problemlösning och även hur man kan dokumentera och synliggöra matematiken för barn och föräldrar.   
En satsning på utvärdering verkar komma, men vi som arbetar i förskolan behöver få mer kunskap om och kring matematik.
Mattepiloterna får därför som sitt första uppdrag i höst att samla in en "Nulägesinventering" från alla pedagoger på sin enhet.
Tur att det är så många piloter!
Under september har det också tillkommit många nya piloter
som vi önskar välkomna.
Vår första träff är den 27 oktober på Silverdansens skola
där jag även kommer att berätta om det nya nätverket som startat upp.  
Det syftar till att lyfta fram de yngsta barnens matematiserande. 
Då menas de barn som är 1-3 år, så det blir spännande att följa.
Deltagare är forskare och utbildare på Högskolan i Karlstad samt vi,
fotfolket förstås.
Camilla Björklund och Elisabeth Doverborg som är välkända författare kring matematik för "små" barn deltar också i nätverket. 

För er som väntar på att få delta i mattecirklar så kommer en inbjudan under november.  Vill ni bli mattepiloter ta gärna kontakt med era förskolechefer, det kanske behövs fler piloter på er enhet! 

Hoppas vi ses och hörs under hösten i något forum  /  Margot
    

Reflektion!

 I förra veckan var Marie och jag på en konferens om bedömning. Den var i vissa delar bra och i andra delar fantastiskt bra! Första dagen fick vi lyssna till Astrid Pettersson som är professor på Prim-gruppen. Hon berättade om en nationell forskarskola som hon var ledare för. Den bestod av lärare som forskade i sin egen verksamhet! När lärarna blev frustrerade och inte tyckte att de åstadkom något sa Astrid: "Vi har inget prestationskrav men vi har ett reflektionskrav!" Det tyckte jag var riktigt bra. Det är inte alltid vi når våra mål med undervisningen men vi måste ge oss själva tid att reflektera över det vi gör! Då kan vi nå längre nästa gång. Vi återkommer med fler intryck från konferensen.

Britt Marie

torsdag 8 september 2011

Nystart!

Nu har Norrköpings kommun fått en ny matematikutvecklare! Hon heter Marie Ringborg Lindgren och arbetar på Vilbergsskolan. Vill du se henne på kort finns det på kommunens hemsida.

Nu är det dags att anmäla sig till höstens första matteföreläsning. Det är Josefine Rejler som kommer att föreläsa om hur man väcker nyfikenhet och lär matematik genom lek. Föreläsningen vänder sig till dig som jobbar i förskoleklass och upp till åk 2. Anmälan sker till Marie Ringborg Lindgren och platsen är Ektorpsskolan kl 14 - 17 den 29/9.

1938 tyckte den amerikanske matematikern Edward Kasner att 10100
alltså det tal som består av en etta och 100 nollor borde ha ett eget namn! Han frågade sina brorsbarn om de hade något förslag. Milton, 9 år, tyckte att talet borde heta googol!
Och eftersom det namnet representerar en väldigt stor mängd så tyckte de som startade en ny sökmotor att den skulle de kalla Google!
Edward nöjde sig inte med detta utan tyckte att talet 10googol
kunde heta en googolplex. Men det talet är så stort att det inte ens går att skriva!

Tjingeling Googolpling
från Britt Marie

tisdag 14 juni 2011

Nu pågår utvärdering och planering av förskolans studiecirklar !

Nu är det sommar-uppehåll för alla studiecirklar och mattepiloter-träffar
men arbetet med utvärdering kvarstår !
Jag brukar tycka att det är den tråkiga biten, men med det här uppdraget känns det stimulerande att sammanställa utvärderingarna.
Så många positiva och kreativa tankar som kommer från deltagarna gör att det går ganska lätt trots att solen skiner och jag bara vill vara ledig !
Tack till er som skickat in och jag väntar med spänning på resterande utvärderingar.
En mattepilot skriver att intresset och kunskapen växer med varandra.
Jag kan bara instämma !
När mattepiloterna känner att de har stöd av sina chefer så är det också en viktig faktor för fortsatt matteutveckling i förskolan.
Nu är det bara att ladda om och boka in datum för hösten.
Håll utkik efter höstens kalendarie som snart är klar

Jag vill rikta ett stort tack till mina kollegor Britt-Marie och Maria som stöttar mig i mitt uppdrag som matteutvecklare !
Tack även till vår chef Ann-Christin Johansson för allt ditt stöd
Sist men inte minst tack till ALLA  som delar med sig av sina erfarenheter och
sitt engagemang
Ge er nu ut i naturen och upptäck all matematik 
Det kommer jag att göra 

Ha nu en skön sommar
Margot
   

tisdag 24 maj 2011

Bedömningstider...

Så här i bedömningstider håller ju även matteutvecklarna på med bedömning.

Som många av er tidigare hört talas om har ju åttorna inte längre poäng eller betyg på sina prov. Idag ska de själva rätta sina egna matteprov och göra en summering av sitt kunnande. Detta gör de med hjälp av en mall där de får jämföra sina egna lösningar mot olika lösningsnivåer. Efter den rättningen får de sedan skriva ett eget omdöme om sitt prov där det framgår vad de tycker att de kan och vad de behöver utveckla.  Britt-Marie gör också en liknande bedömning på alla prov så att eleverna sedan kan jämföra sin bedömning med hennes.

Fyrorna har också haft prov, de har innan arbetsområdet fått uppskatta vad de kunde i den matris som flera av er tidigare hört talas om. Matrisen gjorde de också i direkt anslutning till att de skrivit provet så att de nu har en före och efter matris. Maria har nu slagit ihop matriserna till en som består av kryss (det eleverna kunde innan) och ringar (det de tycker att de kan nu). Imorgon kommer de att få tillbaka proven med kommentarer till uppgifterna och med en slutkommentar som handlar om vad Maria sett att de lärt och vad som behöver utvecklas vidare. De får också sin matris med deras egen bedömning. Eleverna får sedan kort reflektera kring kommentarerna och ge Maria feedback på undervisningen i matte i det här temat.

I våra huvuden irrar hela tiden tankar om vilken typ av bedömning som har störst betydelse för elevernas fortsatta lärande. Hur var det nu igen?
Feedback ska vara specifik och inte alltför allmängiltig, visa på kunnande och inte ickekunnande, tala om vad som vidare behöver utvecklas, vara tydlig för eleverna och föräldrarna och bestå av kommentarer istället för betyg och poäng. Oj, oj, oj inte lite att ta hänsyn till...
                                                                                        /Maria och Britt-Marie

tisdag 17 maj 2011

Matematikutvecklare sökes!!!

Nu kan du som är lärare i matematik i Norrköpings kommun anta utmaningen att bli matematikutvecklare som del av din anställning tillsammans med Britt-Marie Lindgren och Margot Andersson.

Vad arbetet som matematikutvecklare innebär och hur det går till att ansöka kan du läsa om i Veckonytt som kommer på intranätet på fredag.

måndag 9 maj 2011

Vad kul att så många vill delta i höstens mattehändelser!

Så här ser anmälningsläget ut:
 • Studiecirkel steg 2, 34 anmälda
 • Studiecirkel steg 1, 12 anmälda ( den här går det fortfarande att anmäla sig till)
 • Mattepilotkurs Lgr-11, 29 anmälda
 • Studiecirkel förskoleklass, 30 anmälda

Detta innebär att alla som anmält sig får en plats på höstens olika kurser. Vi återkommer till er inom kort med mer information!

lördag 9 april 2011

Matematikhändelser för dig som arbetar i grundskolan i Norrköpings kommun läsåret 2011/2012


Kurs för mattepiloter
Du som är mattepilot är välkommen att anmäla dig till en studiecirkel kring den nya kursplanen i matematik.  Vi kommer att träffas vid sju tillfällen under läsåret 2011/2012 på tisdagar kl 14-16. Den här studiecirkeln kommer detta läsår att ersätta våra vanliga mattepilotträffar.
Innehåll
Vi kommer att arbeta med de olika delarna i kursplanen och diskutera kring hur vi kan förankra vår undervisning i kursplanen. Vi tar hjälp av kommunens nyckelpersoner i matematik.

Vem kan anmäla sig?
Den här studiecirkeln är till för mattepiloter i grundskolan. En skola kan delta med max 2 mattepiloter.

Välkommen med din anmälan senast den 30/4 via e-post till Britt-Marie Lindgren, märk anmälan med ”Mattepilotkurs”.


Studiecirkel steg 1
Du som inte tidigare har deltagit i studiecirkel steg 1 är välkommen att anmäla dig till lå 2011/2012. Vi kommer att träffas vid 10 kurstillfällen under läsåret 2011/2012. På torsdagar kl. 14-16.30
Innehåll
Vi kommer att arbeta utifrån böckerna ”Förstå och använda tal” och ”Matematikverkstad”. Varje tillfälle kommer att innehålla diskussioner, aktiviteter och lite föreläsning från oss. Mellan varje kurstillfälle läser du en bit ur en av böckerna samt genomför en aktivitet i din egen elevgrupp.
Vem kan anmäla sig?
Du som undervisar i skolår 1-9, du som inte tidigare har deltagit i studiecirkel inom kommunens mattesatsning eller du som påbörjat studiecirkel 2010 eller 2011 men har missat många tillfällen är välkommen att anmäla dig. Anmälan skickar du senast den 30/4 via e-post till Britt-Marie Lindgren, märk anmälan med ”Studiecirkel steg 1”.      Studiecirkel steg 2
Du som har deltagit på studiecirkel steg 1 lå 2010/2011 och undervisar i åk 1-9 är välkommen att anmäla dig till studiecirkel steg 2. Vi kommer att träffas vid 8 kurstillfällen under läsåret 2011/2012 på torsdagar kl. 14-16.30.
Innehåll
Vi kommer att utgå ifrån boken ”Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik”. Upplägget kommer att likna det i steg 1 man läser till varje gång, diskuterar med kollegor och får input ifrån oss. Skillnaden blir att du nu kommer att planera lektioner tillsammans med kollegor som du sedan genomför till nästa träff. Innehållet kommer att kretsa kring bedömning i matematik.
Vem kan anmäla sig?
Du som har gått studiecirkel steg 1 lå 2009/2010 eller 2010/2011 är välkommen med din anmälan. Anmälan skickar du senast den 30/4 via e-post till Maria Asplund, märk anmälan med ”Studiecirkel steg 2”.
  För dig som arbetar i förskoleklass
Du som arbetar i förskoleklass är välkommen att anmäla dig till studiecirkel i matematik i höst. Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen under hösten 2011 på torsdagar kl. 14-16.30
Innehåll
Vi kommer att arbeta utifrån boken ”Hur långt är ett äppelskal?” Upplägget kommer att vara att man läser till varje tillfälle samt genomför de aktiviteter vi provar i sin egen barngrupp. Det kommer att bli tillfällen till många diskussioner tillsammans med andra som arbetar i förskoleklass.  Diskussioner och aktiviteter varvas med föreläsning av oss.
Vem kan anmäla sig?
Den här studiecirkeln är särskilt till för dig som arbetar i förskoleklass. Välkommen med din anmälan senast den 30/4 via e-post till Maria Asplund, märk anmälan med ”Studiecirkel förskoleklass”.
 

torsdag 7 april 2011

Besök på Lärstämman

Hej !
Vill sända ett stort tack till alla engagerade deltagare på Lärstämman.
Jag hade förmånen att få lyssna till personal från Sörgården samt Klockaretorpets förskolor som verkligen visade på att det sker mycket matematikutveckling i Norrköping .
Jag fastnade också vid en monter med det fyndiga namnet "Greppa begreppen " från Tingsbrötens förskola.
Alla hade ett mycket bra sätt att synliggöra matematiken på.
Allt ifrån foton tagna i barnens lek och utforskande, till material som inspirerar till ett informellt lärande.
Ett stort tack även till Mia Askenbom från Solbackens förskola som hjälpte oss att se de reviderade målen i läroplanen och förstå bakgrunden till dessa . Jag är övertygad om att vi kommer att få möjlighet att höra mer från henne framöver .Det finns så mycket spännande att upptäcka och lära kring matematiken i förskolan.
Ge er ut och upptäck matematiken tillsammans med era barn !
Margot

måndag 4 april 2011

Grattis!!!

Stort grattis till Parksskolan, Vilbergsskolan, Enebyskolan och Hultdalskolan för 1,7 miljoner kr i projketpengar från Skolverket till matematikutveckling!

tisdag 29 mars 2011

Matematik är mönster!

Igår var vi på Stadsbiblioteket och plockade ner fotoutställningen "Matematik i bilder".
Den här bilden är en av mina favoriter. Jag vet inte vem som gjort den men den är både vacker och matematisk!
Många av er som jobbat med matematik och bilder tillsammans med era elever har sagt att det var en rolig uppgift som eleverna "tände" på. Jag har mailat till Linköpings Universitet och tackat för hjälpen med arrangemanget och sagt att vi gärna är med nästa år också!

Förra lördagen satt jag och min man och förmiddagsfikade och av någon outgrundlig anledning kom vi in på omkretsen och diametern av en cirkel. Vi tittade på assietten där semlan legat och diskuterade hur många diametrar det gick på en omkrets. "Det är ju Pi", sa jag. "Det är aldrig någon som har sagt till mig", utbrast min man. Det är viktigt att vi berättar om de fantastiska samband som finns i matematiken!            /Britt Marie


söndag 20 mars 2011

Planering av höstens matematikhändelser

Vi håller just nu som bäst på att planera höstens matematikhändelser för dig som arbetar i Norrköpings kommun och undervisar i matematik inom grundskolan.
Vi planerar en ny omgång studiecirklar för er som inte tidigare har deltagit i någon av våra studiecirklar. Vi planerar också studiecirkel steg 2 för er som tidigare deltagit i steg 1. En nyhet i höst är att vi kommer att ha en särskild studiecirkel för er som arbetar i förskoleklassen. Om intresse finns kan det eventuellt också bli en kurs för er som är mattepiloter och en fortsättning för er som går studiecirkel steg 2 det här läsåret. Vi har också kontaktat några intressanta föreläsare som kan tänka sig att komma till oss under hösten och föreläsa.

Håll utkik här på mattebloggen efter mer information om innehåll och anmälningstider!

Vi ses på Eva Noréns föreläsning på torsdag, du har väl anmält dig???              /Maria

måndag 14 mars 2011

Svårt med alla begrepp !

Hej !
Det är svårt med alla begrepp ,eller hur
Ibland blir det fel
Inte mätte vi hur långt trädet var utan omkretsen .
När kan man mäta hur långt trädet är ?Några kanske mätte hur högt trädet var !
Det första rätta svaret får en överraskning


Ha en bra vecka !
Margot

  fredag 11 mars 2011

  Vilket inspirerande uppdrag jag har !

  Hej !
  Sen fredagseftermiddag men med ett så spännande uppdrag,
  så får jag ta den tid som finns.
  Nu är jag inne på min andra termin som matteutvecklare för förskolan !
  Igår startade jag upp en ny studiecirkel med namnet "Leka och Lära matematik",
  så nu är det två nya cirklar och en steg 3 cirkel igång !
  Toppen kul att inspirera personal att synliggöra och  utveckla matematiken i förskolan.
  Vi utgår från böckerna  "Små barns matematik" ( NCM  ) samt
  "Leka och Lära matematik ute - förskola "(Naturskoleföreningen )


  Till första träffen läste vi om rumsuppfattning.
  Utomhus provade vi att hitta ett träd som var lika långt som  "1 meters repet,"
  att göra former med rep och att mäta omkretsen av en mur.
  Då fick vi ta till det längsta repet , vilket vi uppskattade till 26 m .
  Vi gjorde "uppdrag" med olika begrepp som grund, t.ex spring med långa steg
  Det blev många skratt men också många funderingar
  När vi kom in fortsatte vi våra diskussioner i liten grupp
  Hur kan vi göra detta i vår barngrupp?
  Hur ser vi barnens erfarenheter av rumsuppfattning ?
  Hur skapar vi utmaningar och leker in begrepp ?
  Vi kommer att fortsätta med träffar och föreläsningar under året


  31 mars kommer Karl -Åke Kronqvist och föreläser   
  om förskolans matteuppdrag.
  Han är lågstadielärare,specialisering mot yngre barns matematik
  Han meddelar idag att den nya läroplanens officiella namn är :
  Lpfö 98/revid-2010; gällande från 1 juli 2011

  Det kan bli några platser kvar , hör av er !

  Önskar alla en solig helg
  Margot

  torsdag 3 mars 2011

  Här kommer några mattetips!

  Du har väl inte missat "Kunskapshubben" på www.arstaskolan.se. Där kan du hitta små filmer med matematikgenomgångar som du kan tipsa elever om att titta på om de varit sjuka eller behöver höra en genomgång av vad t ex. tal i decimalform är fler gånger än den gången du gick igenom det.


  Kolla också in Ann-Marie Körlings blogg, http://matematikundervisning.se/  Där kan du läsa tankar om matematik, lärande, den nya läroplanen och mycket annat. En annan läsvärd blogg är opedagogen.se

  Trevlig surfstund!   /Maria

  tisdag 1 mars 2011

  Missa inte chansen att lyssna till Doug Williams

  Doug Williams kommer till Sverige och vi har bokat en föreläsning med honom!

  Med mer än 20 års erfarenhet berättar Doug och visar exempel på hur man kan arbeta laborativt i matematik utifrån Mattegömmor. Mattegömmor är ett laborativt material för undervisning i matematik som har använts och utvecklats i mer än 10 år i Australien. Utgångspunkten är ” Att arbeta matematiskt”. Vad detta innebär och hur man kan använda Mattegömmor kommer Doug att ge många exempel på under eftermiddagen. Föreläsningen ges på lättförstålig engelska.
  Mattegömmor kan användas från förskolan till gymnasiet.

  Föreläsningen är i Silverdansens aula den 27/4 kl. 14-17. Du som arbetar i Norrköpings kommun i förskola eller grundskola är välkommen med din anmälan till Maria Asplund via mail.
  Välkomna!

  måndag 14 februari 2011

  Färsk information från Skolverket

  I slutet av förra veckan fick jag förmånen att vara med och starta arbetet med nationella ämnesprov i matematik för åk 3 2012. Då fick jag också lite färsk information från Maj Götfeldt på Skolverket. Hon tydliggjorde hur det ser ut med de nationella ämnesproven framöver.
  I vår är det endast elever i skolår 3 och i skolår 9 som genomför nationella prov i matematik. För elever i åk 5 är det upp till varje lärare eller kommun att besluta om proven ska genomföras.
  Våren 2012 ska alla elever i åk 3, 6 och 9 göra nationella prov i matematik.
  Från och med hösten 2012 ska alla elever i åk 6 få betyg.

  Till hjälp för bedömning av elevers kunskaper håller skolverket på att ta fram stödmaterial.
  - Ett övergripande material om kunskapsbedömning
  - Ett material till lärare som för första gången ska sätta betyg i åk 6
  - En bedömarträning riktad till lärare som ska genomföra och bedöma ämnesprov för åk 6.

  En hel del bedömarmaterial finns dessutom redan, du hittar dem på skolverkets hemsida under "Prov & bedömning". T ex. i matematik finns Diamant, analyschema och bedömarfilmer, i NO nytt bedömningsstöd för åk 1-6.                                                          
                                                                    /Maria

  tisdag 8 februari 2011

  Kunskapskrav i matematik klara!

  Nu är det skarpt läge! Nu är kunskapskraven i matematik klara och ligger på skolverkets hemsida. Du kan också hitta dem via den här länken:
  http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Matematik_kunskapskrav.pdf
  De kommer nog att kräva lite omställning i hur vi tänker kring bedömning av elevers kunskaper i matematik.

  Vi håller just nu på att planera inför nästa läsårs mattefortbildning i Norrköpings kommun och planerar att Studiecirkel steg 2 ska handla om just detta, hur kan vi skapa en undervisning där vi kan se elevers kunnande i matematik.
                                                /Maria

  tisdag 1 februari 2011

  Lite nyheter från förskolan !

  På torsdag 3 mars har mattepiloterna från förskolan sin första träff för året .
  Fantastisk uppslutning , över 40 st entusiaster kommer att tillbringa ett par timmar tillsammans för att få inspiration till vårens matte-jobb
  Det är glädjande många nya mattepiloter och nu är i stort sett alla förskolor i Norrköpings kommun representerade
  På programmet står bl.a en aktivitet kring en egen vald barnbok .
  Vi går igenom olika böcker och tar reda på vilka matematiska begrepp, ord och termer som kan synliggöras och bearbetas i arbetet tillsammans med barnen på våra förskolor
  Vi utgår från läroplanen och diskuterar kring hur barnen kan reflektera över sitt lärande.

  Jag har under veckan besökt Falerums förskola i Åtvidabergs kommun där de har mycket mattelek och låter matematiken smälta in i den dagliga verksamheten .
  Förskolan är som en"godisaffär" med t.ex sorteringsmaterial som de tillverkat tillsammans med barnen.
  En mycket inspirerande miljö som jag hoppas fler ska få möjlighet att besöka.
  Varför inte lite längre fram i vår när vägarna är bättre och vi kan njuta av den fantastiska naturen också ?

  I lördags var det dags att åka till Stockholm för att besöka Matte/No biennetten tillsammans med mina matteutvecklar- kollegor Britt-Marie och Maria !
  Jag fick lyssna till flera intressanta föreläsare och ta del av lite nyheter på matte- fronten
  Mattepiloterna kommer att få del av detta på torsdag, så nu måste jag förbereda mig

  Återkommer inom kort
  Margot

  måndag 31 januari 2011

  Matte/No biennette!

  Äntligen var det dags för årets första input, matte/no biennette i Stockholm! Tillsammans med 1600 matte och No lärare fick vi möjlighet att delta i fyra olika föreläsningar under dagen.
  Behållningen av den här lördagen var att få lyssna till Lisa Björklund-Boistrup när hon presenterade sina resultat i sin avhandling "Assessment Discourses in Mathematics Classrooms a Multimodal Social Semiotic Study". Hon kallade föreläsningen "Att fånga bedömning i flykten". Vi lyssnade också till Simon Goodchild som pratade om "Student´s tasks in learning Mathematics", den handlade om hur vi kan utmana eleverna när vi arbetar med problemlösning och hur man som lärare bör diskutera och följa upp problem. Vi behöver ha mer fokus på utmaning i våra matematikklassrum enl. Goodchild.
  Vi lyssnade också till projektet MiMa som är ett projekt mellan Stockholms universitet och lärare i Botkyrka kommun. Om MiMa projektet kan du läsa på www.prim-gruppen.se där finns en liten film att titta på om projektet.                               


  Hur kommer detta då Norrköpings kommuns lärare till del???

  Vi hoppas på att kunna boka in Lisa Björklund Boistrup så att hon kommer till Norrköping och föreläser nu i vår. Hennes resultat i avhandlingen kommer vi att arbeta kring i våra studiecirklar både i steg 1 och steg 2. I studiecirklarna kommer vi även att ta upp och berätta mer om MiMa projektet.

  En nyhet på biennetten var Anna Kavéns (mattepilot på Smedbyskolan) helt nya läromedel "Mattedetektiverna" för åk 1-3. Kul att få se och höra om det!
                                                                                                         /Maria och Britt-Marie

  tisdag 25 januari 2011

  Äntligen mattepilotträff igen!

  Vad härligt att se 35 lärare vara så med på att göra geometriövningar och diskutera matematik trots att timmen var ganska sen och man varit en hel dag med eleverna innan. Det är helt fantastiskt!

  Nu hoppas vi att många kommer att vilja vara med och uppmärksamma Pi-dagen den 14/3.

  Det enda du behöver göra för att vara med är att låta dina elever fotografera något och sedan i några få meningar beskriva vad han/hon ser för matematik i den egna bilden. Bilderna sätter vi sedan upp på stadsbiblioteket i Norrköping. För mer information, ta kontakt med din mattepilot. 

  Eventuellt kommer vi även på andra sätt att uppmärksamma pi-dagen så håll den förmiddagen fri tillsvidare!
                                                                                                                                   /Maria

  söndag 23 januari 2011

  Ansökningarna inskickade!

  Nu är alla ansökningar till Skolverkets Matematiksatsning 2011 inskickade. Det blev sammanlagt 14 olika projekt, men flera av dem inkluderar både två och tre skolor så sammanlagt 19 skolor är representerade. Härligt!
  På tisdag är det mattepilotträff på Enebyskolan kl 16.00. Då börjar vi med fika. Sedan tänker vi ägna en stor del av tiden åt geometri. Så ta gärna med uppgifter eller övningar som ni använder med era elever.

  Kanske vill ni vara med och tävla i matematik med era elever? Då är det dags att anmäla sig till Kängurutävlingen som är den 17 mars. Gå in på ncm.gu.se och läs mer om hur man gör.

  Ni kan också berätta för era elever att 2011 är ett primtal!

  Britt Marie

  tisdag 11 januari 2011

  Rapport från skrivarstugan!

  Matematikuvecklarna hade bjudit in till en gemensam skrivarstuga på Enebyskolan idag på eftermiddagen. Det var dags att söka pengar från den tredje omgången i Skolverkets matematiksatsning.

  Smedbyskolan, Enebypark, Råsslaskolan, Sandtorpet, Åbymoskolan, Lindöenheten, Parkskolan och Klockaretorpet kom med sammanlagt 16 entusiastiska skrivare. Här diskuterades nuläge, mål och behov. Det gjordes tidsplaner, ekonomiska planer och funderades kring hur en utvärdering kan se ut.

  Fantastiskt kul att se allt engagemang! Lycka till med det sista finliret!

  Ansökan ska skickas digitalt till Boel Johnson senast fredag 14/1.

  Britt Marie

  måndag 10 januari 2011

  Nytt diskussionsunderlag!

  God fortsättning på det nya året!
  Idag publicerade Skolverket ett diskussionsunderlag till de nya kursplanerna i matematik, du hittar det under publikationer på Skolverkets hemsida eller via ncm.gu.se under aktuellt.