tisdag 14 juni 2011

Nu pågår utvärdering och planering av förskolans studiecirklar !

Nu är det sommar-uppehåll för alla studiecirklar och mattepiloter-träffar
men arbetet med utvärdering kvarstår !
Jag brukar tycka att det är den tråkiga biten, men med det här uppdraget känns det stimulerande att sammanställa utvärderingarna.
Så många positiva och kreativa tankar som kommer från deltagarna gör att det går ganska lätt trots att solen skiner och jag bara vill vara ledig !
Tack till er som skickat in och jag väntar med spänning på resterande utvärderingar.
En mattepilot skriver att intresset och kunskapen växer med varandra.
Jag kan bara instämma !
När mattepiloterna känner att de har stöd av sina chefer så är det också en viktig faktor för fortsatt matteutveckling i förskolan.
Nu är det bara att ladda om och boka in datum för hösten.
Håll utkik efter höstens kalendarie som snart är klar

Jag vill rikta ett stort tack till mina kollegor Britt-Marie och Maria som stöttar mig i mitt uppdrag som matteutvecklare !
Tack även till vår chef Ann-Christin Johansson för allt ditt stöd
Sist men inte minst tack till ALLA  som delar med sig av sina erfarenheter och
sitt engagemang
Ge er nu ut i naturen och upptäck all matematik 
Det kommer jag att göra 

Ha nu en skön sommar
Margot