tisdag 31 maj 2016

Matematikfokus i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I Uppdragsplanen för Norrköpings kommun 2016 står det att det är lärarens och pedagogens kompetens samt undervisningens kvalité som är avgörande för måluppfyllelse, och att alla medarbetare ska vara delaktiga för att kunna utveckla sitt eget arbete mot högre måluppfyllelse.
Där uttrycks det även att det är huvudmans uppgift att ge rektor och förskolechef de rätta förutsättningarna för att kontinuerligt kompetensutveckla personal för att klara uppdraget.
De mål som kommunen fastställt kring förskolan är följande när det gäller kunskap :
  • Förskolan skapar förutsättningar för att barnen utvecklas i språk och kommunikation.
  • Varje förskola har tillgång till pedagogiskt utvald barnlitteratur.
  • Alla pedagoger arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
  • Förskolan ger barnen förutsättningar för att utvecklas i matematik.
Mitt uppdrag som matematikutvecklare med inriktning förskola / förskoleklass innebär bland annat att ge kunskap, stöd och inspiration till lärare/pedagoger i de verksamheterna med fokus på matematik i ett helhetstänk. Matematikcentrum som är en fysisk mötesplats sätter nu fokus på "Språket som ett verktyg för att kommunicera matematik" och kommer att utgå ifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ta stöd av Marita Lundströms avhandling " Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik"
Vi kommer att erbjuda fler föreläsningar/workshop kring Matematik och språk under hösten där syftet är att lyfta vikten av en god språkmiljö för att främja barnens matematiklärande.
Även föreläsningar/ workshop med innehåll kring "Naturvetenskap, teknik samt matematik i ett helhetstänk" och "Matematik med fokus på de yngsta förskolebarnen" ( 0-3 år )kommer att erbjudas.
Vi inbjuder även till en eftermiddag med den spännande rubriken "De va svinhögt typ 250 kilo” Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken. Möt Anders Albinsson förskollärare och universitetsadjunkt vid Pedagogiskt Arbete Linköpings Universitet campus Norrköping som forskat kring förskolebarns matematik i legolek
Om du söker i tidigare inlägg på bloggen hittar du mer kring Matematikcentrums tidigare arbete och länkar till avhandlingar 
Vid intresse av att delta, eller göra ett besök vid Matematikcentrum mejla till Matematikcentrum@edu.norrkoping.se 

Nu avslutar jag inlägget med ett exempel från verksamheten ...
Ett barn som just fyllt 5 år uttryckte i samband med lunchen följande 
-Vet du om jag har 4 armar skulle jag ha 20 fingrar. Ett annat barn sa då - tänk om vi har 1000 armar, då svarar det första barnet - då hade vi 5000 fingrar ! 
Ibland önskar jag att jag hade armar som en bläckfisk, särskilt den kommande månaden när allt ska bli klart innan sommarledigheten 
Margot 

Gratisbild Pixabay

lördag 21 maj 2016

Sommartider - Reflektionstider - Frågetider


Nu är det dags! Att Summera, Reflektera, Analysera, Utvärdera!
Vad har varit framgångsrikt? Var ser jag brister? Vilka områden känner jag mig säker i, var behöver jag förstärka mitt eget kunnande? Hur har min undervisning gått fram till eleverna? Vilka frågor är lämpliga att ställa till eleverna för att få veta så mycket som möjligt om deras upplevelse av undervisningen? Hur upplever de mitt engagemang? Kanske ska de byta stadium? Hur förberedda känner de sig?
 

När detta är gjort är det dags att Forma hösten! Hur ska undervisningen se ut i höst? Vad är det som jag ska behålla och vad behöver förändras? Vilka idéer är det som jag verkligen tror på, som ingår i min personliga teori om undervisning och lärande? Hur är det att vara elev i mitt matteklassrum? Jag vill att det ska vara utmanande, ansträngande, inspirerat, engagerat, engagerande och tillåtande? Det är bara eleverna som kan svara på om jag kommit en bit på denna väg!

Och sen kan man också fundera ut något som man är nyfiken på att läsa om. Jag ska greppa den här boken i hängmattan! Kanske kan några av mina frågor besvaras där :-) 

Tjingeling Reflektions-Pling från Britt Marie

söndag 15 maj 2016

Nya Nämnaren!

In nya Nämnaren kan man läsa tre intressanta artiklar om hur vi lär eleverna multiplikation. I Christina Skodas artikel ”Muffles´truffles” påtalas att multiplikation vanligtvis uppfattas som upprepad addition av elever, det ger inte tillräckligt djup för att eleverna ska förstå innebörden av begreppet multiplikation. Hon beskriver hur hon arbetat med en serie lektioner där hon hjälper elever att ta steget från att tänka multiplikation som upprepad multiplikation till att tänka multiplikation som area.

Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn diskuterar vari skillnaden ligger i att kunna använda sig av multiplikationstabellerna och att förstå multiplikation? Behöver det ena utesluta det andra? Vilka möjligheter och hinder finns med de konkretiserade bilder som används i undervisningen?

Även i den tredje artikel av Jöran Petersson påtalas vikten av att elever redan tidigt får möta multiplikation genom areamodellen och inte bara som upprepad addition.


Fördjupa er gärna i artiklarna om multiplikation, mycket intressanta!

SMAL – Sveriges MatematikLärarförening har sommarkurs i Mullsjö den 19-22 juni 2016. Kursen vänder sig till alla som undervisar i matematik oavsett stadium.
Matematikutbildning som innehåller såväl undervisningserfarenheter, metodiska tips som aktuell forskning och vad som händer inom matematiksatsningar i Sverige.

Kanske något att åka på och fördjupa sina kunskaper!
 http://www.smal-matte.com/?page_id=23#

Önskar alla en fortsatt skön maj månad :)

Marie

onsdag 4 maj 2016

Matematikfokus på Högalunds förskolor

Jag vet var det finns många stenar så jag kan köpa många glassar !


Det berättade ett barn från en av förskolorna när de nyligen firade Högalundsenhetens dag med att ha extra fokus på matematik.
Undrar hur många glassar han köpte ?
Det fanns en stor grushög att hämta stenar ifrån !!

Matematikcentrum startade i höstas upp ett "Nätverk med matematikfokus" där vårt syfte är att bli ett stöd för fördjupning och att sprida kunskap och inspiration till kollegor genom ett kollegialt lärande med förskolans matematik i fokus. När vårens sista träff avslutades satt ett gäng entusiastiska lärare kvar för att planera innehållet till den årliga dagen på sin enhet och jag fick ta del av deras tankar. De skulle förbereda ett antal lådor, en per avdelning med förslag på aktiviteter samt olika material som barnen skulle få möjlighet att möta.
Innehållet utgick från första matematikmålet i förskolans läroplan -Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och egenskaper hos mängder, antal, ordning,och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
Ett sätt att kunna arbeta med målen är att utgå från de sex matematiska aktiviteterna Räkna,lokalisera,mäta,konstruera, leka och förklara och det blev deras utgångspunkt.

Vi byggde former av pinnar , vi räknade hur många pinnar som behövdes för olika former -Vi räknade pinnar , vi jämförde vilken pinne som var längst, kortast tjockast Att kunna representera siffersymbolerna med antal av olika material var också en utmaning barnen fick prova på

Tack för att vi fick ta del av ert arbete, hoppas fler än jag blir inspirerade till att prova något liknande på sin förskola !


Passa även på att hitta många stenar så ni kan köpa många glassar i det härliga vårvädret !
Bjuder på en härlig vårbild som avslutning !
Ha en skön och solig helg !
Margot