onsdag 28 augusti 2013

MattelektionNu har jag haft min första mattelektion med nya elever. Förra läsåret undervisade jag elever i årskurs sex och i år handlar det om elever i årskurs tre. Spännande med nya elever. Mitt mål var att ha en lektion då alla elever var aktiva, blev utmanade och att det var fokus på kommunikation i klassrummet. Vilka fantastiskt härliga ungar – de var med på alla mina tankar och idéer, dessutom frågade de när nästa gång skulle bli!
Hur såg då mattepasset ut?
Vi pratade om olika slags tal, letade mönster och förklarade sambanden mellan talen för varandra.Lektionen började med ett problem som startaktivitet: Jag slår tre tärningar, prickarna visar tillsammans tio, vad visar de olika tärningarna? Alla elever använde en egen liten whiteboardtavla att skriva sitt egna svar på, de diskuterade med sin närmaste kamrat och slutligen diskuterade vi alla tillsammans. EPA kallar vi det här (eget, par, alla). Tavlorna använde vi att skriva på hela mattepassen, bland annat till uppgifter som var lösta, en del rätt – en del fel. Eleverna skulle sortera dem i sant och falskt.
Nu ser jag verkligen fram mot nästa lektion!
Marie

torsdag 22 augusti 2013

Nu börjar det!

I veckan startade skolorna runt om i landet, även här i Norrköping.
I media och på många inbjudningar till barn/elever skrivs "Nu börjar det!"
Ibland står det även "Nu börjar allvaret!"
Jag och flera av mina kollegor på förskolan undrar då, Vad börjar?
Vi har välkomnat och tillbringat 5 år tillsammans med de barn som nu ska börja skolan!
Det är om man räknar enbart de första 15 åren av skolåren… 1/3?  

När det gäller Matematiklyftet så har Skolverket glädjande nog skapat
arbetsmoduler även till förskolan och förskoleklass.
Det utgår inga statliga medel till förskolorna, men förskollärare i Norrköping kommer ändå att kunna ta del av och utveckla matematiken genom kollegialt lärande!

Förskolornas ”Mattepiloter” kommer på träffar under hösten att sätta sig in i de olika delarna i Lärportalen, och sedan tillsammans med förskolechefer stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten.
Läs gärna mer på Skolverket.se
http://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/forskola-forskoleklass? Lärportalens innehåll för förskolan följer läroplanen för förskolan, Lpfö 98 och innehållet för förskoleklassen följer läroplanen Lgr11. Det har sin utgångspunkt i forskning och är organiserat i två moduler. Modulerna består av ett didaktiskt stödmaterial för att utveckla ditt och dina kollegors arbete med matematik i förskolan respektive förskoleklassen. Det är även tänkt att inspirera utvecklingen av ert sätt att gemensamt planera och genomföra aktiviteter med barnen.

Det kommer att bli spännande att delta  som matematikutvecklare!

I förskolan börjar det, eller hur ?

Margottorsdag 15 augusti 2013

Sommarmatematik

I sommar har jag varit inskriven på en on-line-kurs i matematikdidaktik vid Stanford University.

Det har varit ruskigt spännande. Kursledare har varit Jo Boaler som är professor i matematikdidaktik och som har skrivit boken "Elefanten i klassrummet". Boken handlar om hur man hjälper elever till ett lustfyllt lärande i matematik.
Kursen på nätet har varit ett mycket lustfyllt sätt för mig att tänka på matematikdidaktik.
Jag har också fått lite påfyllning kring taluppfattningsuppgifter.
Jo Boaler kallar det Number talk när man låter eleverna tänka kring tal och beräkningar.
Hur tänker du när du beräknar 18 x 5? Fråga dina mattekollegor och se hur många olika sätt ni har att tänka kring den uppgiften.
Hur tänker eleverna när de beräknar 3 x 9 x 2? Fråga dem på måndag!

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie