söndag 27 januari 2013

Lite forskning och lite finska övningar

Nu håller våra medforskande lärare som bäst på och skriver på en artikel som berättar om hur deras forskningsarbete gått. En grupp ska publicera sin artikel i Nämnaren och den andra ska få artikeln införd i Linköpings Universitets skrift Venue. Det är en nättidskrift där både forskare och verksamma i skolan/förskolan kan skriva och berätta om erfarenheter från verksamhet och forskning. Gå in och kolla!                                                      Venue


Jag måste också berätta om Mimmi. Hon och hennes pappa har letat efter
procentuppgifter på nätet  för att öva på just procentbegreppet ur olika vinklar. Då hittade de till en finsk sida   (men på svenska) där man kan öva på olika områden inom matematiken. Det fiffiga är att om eleven sitter hemma och övar så finns det en funktion där man kan skicka sina resultat till sin lärare. Jag kan alltså se att Mimmi nu övat på "Del av helhet" och att hon också givit rätt svar i programmet. Prova du också!
 Matteva

TjingelingMatte-Pling
från Britt Marie

lördag 19 januari 2013

Kängurutävlingen 2013

Nu är det dags att anmäla sin klass till Kängurutävlingen 2013 som genomförs den 21 mars.

 Vad är Kängurun - Matematikens Hopp?

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik. Bra problem som väcker nyfikenhet och lust att lära matematik. Det är alltså inte ett prov utan ett utbud av intressanta problem för vidare arbete.

 

Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Verksamheten startade i Frankrike 1994. Kängurun - Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Den genomförs i samarbete med NCM och med stöd av Skolverket.
För närvarande finns klasserna:
                                             Milou för förskoleklass till åk 2
                                             Ecolier för åk 3 - 4
                                             Benjamin åk 5 - 7
                                             Cadet åk 8 - 9, gymnasiets kurs A
                                             Junior gymnasiets kurs B och C
                                             Student gymnasiets kurs D och E

Hur går Kängurutävlingen till?

Kängurun vänder sig till alla! Tävlingen genomförs vid ett tillfälle och består av 18-24 problem. Till varje problem finns fem svarsalternativ att välja mellan där endast ett är riktigt. Eleverna behöver alltså inte prestera lösningar, vilket brukar uppskattas av många. Eleverna arbetar enskilt. Det kostar ingenting att vara med. Materialet skickas ut som ett pdf-dokument.

Vad händer efter tävlingen?
Så snart dina elever genomfört tävlingen anmäler du hur många som deltagit. Då får du tillgång till facit. När du rättat redovisar du resultatet på en speciell sida på nätet. Därefter får du tillgång till förslag på hur ni kan arbeta vidare med problemen.
Efterarbetet består i uppföljning i klassen där man diskuterar lösningar och undersöker problemen ordentligt tillsammans.
Man kan givetvis arbeta Känguruproblemen även om man inte deltar i tävlingen. Tidigare års problem finns att hämta på följande länk:
Anmäl din klass via länken nedan:

Lycka till!

Marie

lördag 12 januari 2013

Nytt År och nya utmaningar !

2013

Tänk så härligt det kan kännas att ett nytt år ligger framför oss !

En av mina utmaningar blir att starta upp en "Matematikverkstad"
som förhoppningsvis blir en plats för att dela kunskap och ge inspiration !
Den kommer i första hand att rikta sig till lärare knutna till förskola och förskoleklass och vara en bas för det material och den litteratur som nu ligger i mina hyllor hemma.
Jag ser fram emot att kunna ha en plats där det blir så mycket lättare att kunna plocka med mig det jag behöver, när jag ska besöka olika arbetslag/förskolor framöver.

Under våren är det avdelningen Skruttet på Äppellundens förskola i Eksund som blir ett av de arbetslag jag kommer att handleda och försöka utmana i deras matematikarbete.
Som uppstart erbjuds de tillsammans med lärare från förskola/ förskoleklassen en föreläsning med Hanna Palmér från Linnéuniversitet i Växsjö.
Den här gången kommer Hanna att fokusera  på taluppfattning och räknefärdigheter !

Vilka förmågor behöver utvecklas och hur kan vi pedagoger i förskolan bäst bidra till förskolebarnens lärande?

Kopparkypens förskola och Önskestjärnan har önskat att få fortsätta att tillsammans med mig utveckla sitt arbete att dokumentera och synliggöra Matematiken.
Här kommer en del av den utvärdering som pedagogerna på avdelning Masken på Önskestjärnan skickade till mig efter höstens arbete:

      Varför ville ni delta i matematiksatsningen?

- Vi ville bli inspirerade och utveckla vårt ”mattetänk”.
Ett forum där hela arbetslaget har fått ta del av arbetet med matematik i meningsfulla sammanhang.

      Vilka förväntningar kunde uppfyllas?
Vad har varit mest positivt med ert deltagande?

- Vi har provat oss fram med olika förslag som vi har fått på våra träffar.
Vi har kunnat inspirera barnen och lyfta fram matematiken i aktiviteterna.
Då vi arbetat med matematik under flera terminer kände vi att vi behövde utveckla oss själva och ”hämta in” mer kunskap gällande matematik i förskolan. Vi hade också förväntningar på att dessa tillfällen skulle ge möjlighet till reflektion kring vårt mattearbete.
            Att vi har deltagit hela arbetslaget och kunnat diskutera oss fram till vad vi vill prova.
            Vi har sedan kunnat se resultatet.

Kanske ska vi fortsätta nu och ta reda på hur man kan se resultatet!


Alltså, mycket spännande på gång !

Ha nu en bra start på det nya året önskar
Margot

söndag 6 januari 2013

Gott Nytt År!


Gott Nytt År önskar Norrköpings
matematikutvecklare2013 kommer att bli ett händelserikt matematikår!
Vi har fyra nya lärare som ska ingå i forskningsprojektet tillsammans med Lisa Björklund Boistrup.
Lisa ska hålla en föreläsning om sin forskning den 22 mars! Boka in det datumet i din kalender. Vi återkommer med tid och plats.


Regeringskansliets logotyp - länk till startsidan

Och nu börjar det röra på sig i Matematiklyftet.
I regeringens Regleringsbrev kan man läsa om hur satsningen på matematik kommer att se ut under 2013.Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda.


Kommunerna ska nu skicka in en ansökan om att man vill delta i satsningen.
Matematiklyftet  Följ länken så kan du läsa mer.

Jobbar du kanske på en skola som vill vara med i höst? Hör av dig till Britt Marie Lindgren
eller Marie Ringborg Lindgren.

Det kommer att finnas material på nätet som lärarna ska arbeta med. Men alla har tillgång till det så man kan använda det redan i höst även om man inte ingår i kompetensutvecklingen då.
Det kommer även att finnas material för förskolan och förskoleklass men där finns tyvärr inga pengar att söka.

Tjingeling Nu lyfter vi!
Britt Marie