lördag 24 maj 2014

När startar barns lärande ?

När startar ett barns lärande ? 
Ja det kan man fundera över , redan innan födelsen ? 
Jag tror att vi är många som är övertygade om att "lärandet" inte väntar på 
att att barn börjar skolan eller förskoleklass ! 
Men ibland kan man mötas av tankar eller snarare uttryck som får mig att 
undra om det är en knapp som ska tryckas på vid skolstart ?? 
Här kommer en artikel från Dagens Nyheter som visar på förskolans betydelse i den omdiskuterade Pisaundersäkningen 
Elever som gått i förskolan får högre kunskapsresultat än andra barn. Det visar en genomgång av resultatet i Pisaundersökningen. ”Internationellt sett finns det ett väldigt starkt samband”, säger Magnus Oskarsson, projekt‑ ledare för Pisa.
95 procent av alla svenska barn går i förskolan minst ett år. Men både Magnus Oskarsson och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén varnar för att de barn som trots allt inte går i förskolan ofta är de som skulle behöva det mest.

– Det är framför allt barn i utsatta områden som inte går i förskola. Vill vi förbättra skolresultaten är det bättre att ge stöd tidigt än att lappa och laga senare, säger Eva-Lis Sirén.

http://www.dn.se/sthlm/forskolan-ger-barn-battre-pisaresultat/

Kan det vara så att den här lilla killen redan upptäcker matematikens spännande värld ? 

Bilden är från Matematikcentrum i Norrköping som är en mötesplats för kunskap, inspiration och kollegialt lärande med fokus på förskolans matematik i ett helhetstänk   

Matematikcentrum kommer att invigas i mitten av september och fungera som utgångspunkt för kompetensutveckling för lärare i förskolan (Det kommer att erbjudas föreläsningar , workshop m.m  och bygga på kollegialt lärande med prioritering på arbetslag i förskola (och förhoppningsvis förskoleklass)

Vad påverkar lärandet ?

-Den politiska debatten och den allmänna diskussionen i Sverige kring skola och utbildning har i hög grad kommit att fokusera på skolämneskunskaper, och skolframgång har främst kommit att bedömas och mätas genom inter- nationella studier, nationella prov och betyg. Samtidigt finns det forskning som visar att utvecklingen av andra kunskaper och förmågor hos barn kan ha stor betydelse för hur individer lyckas inom utbildning och arbetsliv. Det gäller förmågor som exempelvis kreativitet, motivation, samarbetsförmåga, noggrannhet och ansvarstagande. Det som görs inom förskola och skolans tidiga år för att främja utvecklandet av dessa förmågor, framstår som särskilt betydelsefullt. 

Läs mer här  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3239

Det blir en fortsatt spännande tid som matematikutvecklare alltså ! 

Ha ett bra avslut på den underbara månaden maj ! 

Hoppas kunna sova bättre när göken och näktergalen lugnat ner sig ! 

Margot 

söndag 18 maj 2014

Genom labyrinter och Pisafunderingar

Just nu jobbar jag och årskurs 8 tillsammans med Sannolikhet i matematiken. Det är spännande! Och extra spännande blir det när eleverna gör egna uppgifter.                                                                                                           Det tycker jag är ett jättebra sätt att få syn på hur mycket eleven verkligen förstått av det matematikinnehåll vi ägnat oss åt.                                                                                                                                                                    Här ser ni ett exempel på en sannolikhetsuppgift gjord av en elev som verkligen fattat hur man kan använda multiplikationsprincipen för att räkna ut hur stor sannolikheten är för att man lyckas välja rätt väg varje gång genom en labyrint! Och naturligtvis står svaret upp-och-ner, precis som när man löser gåtor. :-)
Ett träddiagram som visar förståelse!
Tisdagen den 6 maj skriver ett 80-tal akademiker från hela världen en artikel i brittiska The Guardian. Man vill ställa in nästa Pisa-mätning!
 Man vänder sig mot ökad testhets och att det dras för snabba slutsatser av testresultaten. 
Två av de forskare som skrivit under brevet är verksamma i Sverige: Paul Andrews professor i matematik vid Stockholms universitet och Göran Fransson, universitetslektor vid högskolan i Gävle. Författarna menar att det skapats ett kortsiktigt fokus på att nå resultat, medan åtgärder för att nå långsiktigt resultat kräver längre tid för att få genomslag.
Här följer två av de sju punkter som lyfts fram:
  • Det som inte går att mäta kommer i skymundan. Därmed skapas en snäv bild av vad utbildning är och kan vara.
  • OECD är en organisation för ekonomisk utveckling och fokuserar på att elever ska lära sig sådant som kan leda till en anställning. Men utbildning handlar om mer än så.
Magnus Oscarsson som är nationell projektledare för Pisa välkomnar en debatt .                   - Det är viktigt att diskutera konsekvenserna av Pisa och forskarna har vissa poäng.Han håller med om att det finns en stor tilltro till fler nationella prov, utan att man för den skull sett positiva effekter. - Vi uppmanar heller inte till fler nationella prov. Det går inte att träna inför Pisatester på det sättet. Däremot kan tester bromsa betygsinflation, som det funnits tendenser till.
De positiva effekterna av Pisatesterna ska inte underskattas, anser Magnus Oskarsson.
- Pisa kan upptäcka brister i vårt skolsystem och det är oerhört värdefullt.En röd tråd!
På NCM:s hemsida finns nu denna skrift. Det är Wiggo Kilborn som skrivit om hur man kan undervisa om tal i bråk- och decimalform i ett 1 till 9-perspektiv. Den är i pdf-format och bara att ladda ner!        http://ncm.gu.se/node/7191


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

söndag 11 maj 2014

Sist jag bloggade berättade jag om en webb-kurs som jag just avslutat, måste börja med att berätta att jag blev godkänd så nu känner jag mig stolt och glad :)))))

Månaden maj är en intensiv månad - mycket är på gång. I veckan har alla i årskurs nio haft Nationella Prov i matematik – rättning och bedömning kvarstår. Ett spännande, tidskrävande och lärorikt arbete som ska göras ute på skolorna.

I tisdags samlades Norrköping matematiklärare för att ta del av de insatser som pågår i kommunen för att höja resultaten. Det är betydelsefullt att alla är medvetna om pågående insatser kring matematik, så att vi tillsammans drar åt samma håll. Själv har jag tagit till mig av Lisas forskning, jag jobbar konsekvent med att ha ”mattefokus” på mina lektioner. Jag kommunicera det med eleverna varje lektion och det är verkligen ”mattefokus” nu. Jättekul att man med små förändringar kan göra skillnad. Är du intresserad att veta mer om det kan du läsa i rapporten ”Smittande samtal”I senaste Origo kan man läsa om Yvonne Liljekvists forskning ”Lärande i matematik. Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper” Hon säger att det gäller att hitta sambandet mellan matematikuppgifters egenskaper och elevernas lärande i matematik. Forskarna har utformat uppgifter som de har provat i olika omgångar. Yvonne kan slå fast att det har betydelse vilken typ av uppgifter eleverna får göra när de ska lära sig något nytt. Hon säger att det verkar vara effektivare om eleverna får möjlighet att resonera sig fram till samband. Just samband är något hon tycker att lärare ska lägga mer tid på och låta eleverna få upptäcka de samband man som lärare vill att de ska se. Forskningen visade att alla elever gynnades av att arbeta med kreativa resonemang.

Att lägga mycket tid på att välja bra uppgifter tjänar man alltså på, det är bara att leta, samla på sig och dela med sina kollegor!

Vårhälsningar från Marie  

onsdag 7 maj 2014

Summera med-mera !

                                                            Min bästa tid på året !    
Mellan hägg och syren är den tid som jag uppskattar mest , kanske av många olika anledningar .
Jag gillar verkligen när naturen förändras för varje dag , nya träd och blommor slår ut 
I år verkar det tyvärr bli lite kallare och blåsigare än jag önskar att det vore , 
men för dem som besväras av pollen så är det väl en lindring nu när regnet kommer. 

Arbetet som matematikutvecklare är också i förändring , som alltid ! 
Det gillar jag också !!! 
Jag försöker nu summera en del av vårens arbete för att sedan kunna blicka framåt 
för att hitta bästa sätt att inspirera alla kunskapstörstande kollegor i Norrköpings förskolor .

Just idag kommer ett antal ord och begrepp i en enda salig blandning , och så fort jag försöker fokusera så kommer det bara mera och mera ord och begrepp.....
Ni vet Matematik och Språk ! 

Ja hur ska vi fortsätta att utveckla arbetet i förskolan ? 
Jag tittar på hur mitt ordmoln ovan färgats 
och tar de ord som blivit markerade med orange text 
De kanske kan ge mig en ledtråd ? 
Engagera dig nu , funderera lite till , reflektera , 
studera något som ger ytterligare kunskap och reflektera mera , igen och igen 
Vilka ord vill du fokusera på ? 
Nästa gång vi ses här i bloggen hoppas jag kunna involvera er i höstens spännande program !
Nu ger jag mig ut i naturen och "plockar några blommor" 

Önskar nu att du njuter av våren på mitt eller ditt sätt 
Margot