måndag 26 september 2011

Nu är allt och alla igång !

Allt är igång så här i slutet av september !
Så då borde även bloggen få ett bidrag från förskolan eller hur ?

Under hösten fortsätter de cirklar som startade upp i våras, och nu är det många engagerade deltagare som delar erfarenheter med varandra och provar olika aktiviterer i sina barngrupper. 

En del del av deltagarna i cirklarna är även mattepiloter så de har ett stort arbete att hinna delge och entusiasmera sina kollegor.

För att klara av de nya utökade matematikmålen i den reviderade läroplanen krävs att vi på förskolan har all den kompetens som behövs för att göra matematiken så lärorik och spännande som den verkligen kan vara.  
Vi behöver få fortbildning både i hur man kan arbeta med matematisk problemlösning och även hur man kan dokumentera och synliggöra matematiken för barn och föräldrar.   
En satsning på utvärdering verkar komma, men vi som arbetar i förskolan behöver få mer kunskap om och kring matematik.
Mattepiloterna får därför som sitt första uppdrag i höst att samla in en "Nulägesinventering" från alla pedagoger på sin enhet.
Tur att det är så många piloter!
Under september har det också tillkommit många nya piloter
som vi önskar välkomna.
Vår första träff är den 27 oktober på Silverdansens skola
där jag även kommer att berätta om det nya nätverket som startat upp.  
Det syftar till att lyfta fram de yngsta barnens matematiserande. 
Då menas de barn som är 1-3 år, så det blir spännande att följa.
Deltagare är forskare och utbildare på Högskolan i Karlstad samt vi,
fotfolket förstås.
Camilla Björklund och Elisabeth Doverborg som är välkända författare kring matematik för "små" barn deltar också i nätverket. 

För er som väntar på att få delta i mattecirklar så kommer en inbjudan under november.  Vill ni bli mattepiloter ta gärna kontakt med era förskolechefer, det kanske behövs fler piloter på er enhet! 

Hoppas vi ses och hörs under hösten i något forum  /  Margot
    

Reflektion!

 I förra veckan var Marie och jag på en konferens om bedömning. Den var i vissa delar bra och i andra delar fantastiskt bra! Första dagen fick vi lyssna till Astrid Pettersson som är professor på Prim-gruppen. Hon berättade om en nationell forskarskola som hon var ledare för. Den bestod av lärare som forskade i sin egen verksamhet! När lärarna blev frustrerade och inte tyckte att de åstadkom något sa Astrid: "Vi har inget prestationskrav men vi har ett reflektionskrav!" Det tyckte jag var riktigt bra. Det är inte alltid vi når våra mål med undervisningen men vi måste ge oss själva tid att reflektera över det vi gör! Då kan vi nå längre nästa gång. Vi återkommer med fler intryck från konferensen.

Britt Marie

torsdag 8 september 2011

Nystart!

Nu har Norrköpings kommun fått en ny matematikutvecklare! Hon heter Marie Ringborg Lindgren och arbetar på Vilbergsskolan. Vill du se henne på kort finns det på kommunens hemsida.

Nu är det dags att anmäla sig till höstens första matteföreläsning. Det är Josefine Rejler som kommer att föreläsa om hur man väcker nyfikenhet och lär matematik genom lek. Föreläsningen vänder sig till dig som jobbar i förskoleklass och upp till åk 2. Anmälan sker till Marie Ringborg Lindgren och platsen är Ektorpsskolan kl 14 - 17 den 29/9.

1938 tyckte den amerikanske matematikern Edward Kasner att 10100
alltså det tal som består av en etta och 100 nollor borde ha ett eget namn! Han frågade sina brorsbarn om de hade något förslag. Milton, 9 år, tyckte att talet borde heta googol!
Och eftersom det namnet representerar en väldigt stor mängd så tyckte de som startade en ny sökmotor att den skulle de kalla Google!
Edward nöjde sig inte med detta utan tyckte att talet 10googol
kunde heta en googolplex. Men det talet är så stort att det inte ens går att skriva!

Tjingeling Googolpling
från Britt Marie