lördag 25 april 2015

Matematiskt gestaltande i förskolan i Lärarnas nyheter

Lärarnas nyheter känner ni troligen till, men här kommer lite info från webbplatsen ! 

Webbplatsen ges ut av Lärarförbundets tidningsavdelning. Här finns nyheter och material samlat från Lärarförbundets samtliga 15 tidningar, från förskola till högskola: Lärarnas tidning, Pedagogiska magasinet, Chef och Ledarskap, Förskolan, Fritidspedagogen, miVIDA, Alfa, Origo, Uttryck, Specialpedagogik, Yrke och nättidningen Högskolan. Du hittar tidningarnas egna sidor under Våra tidningar i menyn.

Kerstin Bäckman har nyligen blivit intervjuad i tidningen Förskolan med rubriken "Skapa nyfikenhet för matematik". Hon har just disputerat med avhandlingen "Matematiskt gestaltande i förskolan" , en del av intervjun kommer här , håll tillgodo ! 


– För mig och många i min generation har begreppet undervisning varit laddat, eftersom lärandet i förskolan av tradition sker i lekens form. Det är en stor skillnad jämfört med skolan. Men om vi nu ska undervisa måste vi försöka förstå vad det innebär i en förskolekontext. Förskollärarna ska veta vilket målet är med undervisningen och vad det innebär att arbeta med ett specifikt matematiskt innehåll. Annars finns risken att barnen får en fattig lärandemiljö, säger Kerstin Bäckman.

För att barnen ska lyckas urskilja ett innehåll krävs två saker: Att förskollärarna har tillräckliga kunskaper i ämnet och att de har didaktiska strategier som hjälper dem att få barnen att fokusera i en viss riktning som man på förväg bestämt. I sin studie uppmuntrar hon förskollärarna att arbeta med variation och invarians. Det innebär att skapa nyfikenhet inför likheter och skillnader. Till exempel uppmärksamma att vissa geometriska former har många hörn och andra inga alls.

– Som lärare behöver man hjälpa barnen att upptäcka sådant, säger hon. Men det gäller att avgränsa sig så mycket att barnen förstår vad de ska få syn på.

Det är inte så lätt, visar det sig. I avhandlingen planerar förskollärarna tre olika lärstudier på temat mönster, som de filmar och analyserar i efterhand. Vissa av barnen, som alla är fyra år gamla, har redan erfarenheter av att skapa ganska avancerade mönster själva med hjälp av exempelvis pärlor. Men nu ska de fokusera på vad ett mönster är och hur det är strukturerat.

http://www.lararnasnyheter.se/personer/kerstin-backman

Här är länken till avhandlingen 

Del av avhandlingens abstrakt 

Avhandlingens syfte är att studera hur matematik erfars och används i förskolebarns aktiviteter och hur förskollärare utformar undervisning med matematiskt innehåll. Studierna omfattar barns handlingar i olika aktiviteter utifrån ett matematiskt perspektiv och vidare förskollärares intentioner med och genomförande av undervisning i matematik. Dessutom studeras förskollärares uppfattningar av kunskapsbehov i undervisning. 

Mycket spännande så ladda gärna ner avhandlingen och kanske hitta lite tid att läsa någon gång mellan hägg och syren ! Bästa tiden på hela året tycker jag så det blir att läsa utomhus ! 
Ha en skön Valborg önskar Margot 

söndag 19 april 2015

Att förstå koden

Före påsk fick jag en fråga från en lärare om jag hade några förslag på uppgifter till en elev som är högpresterande.Jag ville ge ett utförligt och användbart svar. Kanske eleven är intresserad av dataspel och skulle tycka att kodning vore spännande?
 Jag kollade på följande sida:  http://coderdojonkpg.se/                                     

Vill du testa på att koda spel och hemsidor, och är mellan 7-17 år? Varannan lördag kl. 11-13 är du välkommen till Visualiseringscenter C, där studenter coachar dig gratis i programmering.
Nästa gång är lördag 25 april! Det finns också kurser för vuxna. Och jag anmälde mig. Så i torsdagskväll satt jag två timmar och kodade.

Det kommer saknas en miljon programmerare i Europa år 2020, enligt EU-kommissionen.
Från och med detta läsår finns kodning med på schemat i skolorna i Storbritannien, och från hösten 2016 kommer det in i den finska skolan.

På Enebyskolan har vi börjat med de muntliga nationella proven i matematik. Här gäller det också att förstå en kod. Vad förväntas det av mig som elev att jag ska prestera och bidra med för att läraren ska se mitt kunnande?
 Och hur lär man sig att rita ett träddiagram. I min klass har vi använt metoden "härma".
Vi har en uppgift som vi löser tillsammans och efter det får eleverna en ny uppgift med liknande innehåll där man i stor utsträckning kan härma sin första lösning.
Så här bra lyckades Anna när hon härmade!


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

torsdag 9 april 2015

Påsken är över – våren är här!

Kerstin Larsson
Veckan före påsk var en intensiv mattevecka här i Norrköping. Måndagen startade för min del med samrättning av NP årskurs 6. Ett intressant, roligt och lärorikt arbete att rätta och bedöma tillsammans med kollegor. Att riktigt få ”grotta” in sig i hur olika elevers löser en uppgift och försöka förstå deras tankegångar, ibland förstår man och ibland kvarstår något frågetecken.

Arbeta för ”Hållbar undervisning”, visst är det kloka ord? Den som bjuder på det är Kerstin Larsson från Stockholms universitet. Föreläsningen vi lyssnade på handlade om multiplikationsundervisning. Alla vi som lyssnade fick kunskap om en lärstig kring multiplikation, från parbildning till rektangelformationer och area. En lärstig är en gång i lärandet som flertalet elever gör. För min del lärde jag mig vikten av att arbeta med rektangelformation före area. Kerstin är generös och delar med sig av sitt bildspel. Om du var på föreläsningen får du be att mattepiloten på din skola skickar det till dig.

På tisdagen var det dags för presskonferens på Skäggetorpsskolan där en halvtidsutvärdering av aktionsforskningsprojektet presenterades. Utvärderingen är gjord av professor Ole Björkqvist. Artiklar finns att läsa i bland annat NT, Corren och Mera Linköping.
På träffen blev vi även presenterde för nya forskaren Margareta Engwall från LIU. Hon ska ta vid forskningen efter Lisa Björklund Boistrup. Så från och med i höst har vi ett nytt avstamp att se fram mot - så spännande!

Njut av värme och solsken!
Marie