fredag 27 mars 2015

Lokaliserade till Norrköping

Förra veckan hade Norrköping och Matematikcentrum där jag arbetar, förmånen att få vara värd för nätverket ""De yngsta förskolebarnens matematiserande " Nätverket är initierat av Karin Franzén, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet. Nätverkets syfte är bland annat att sammanföra forskare, lärarutbildare, förskolechefer samt verksamma förskollärare och att genom det kollegiala lärandet synliggöra vad matematik för de yngsta i förskolan kan vara. Och då menar vi barn mellan 0-3 år. 
För oss som arbetar i förskolan är det också extra spännande att Camilla Björklund är en av deltagarna i nätverket.Jag vet att många känner till hennes böcker " Från bollar till klossar " samt " En, två många".         Maria Reis även hon forskare deltar och har just utgivit en bok med titeln : Barn matematiserar och lär sig matematik " Den står nu högt upp på min inköpslista ! 


Här även en länk till hennes avhandling :https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27889/1/gupea_2077_27889_1.pdf

Lika högt upp på listan finns en antologi som ett antal deltagare i nätverket skrivit tillsammans och som är så ny så vi endast fick se den på bild men jag passade på att fota bilden, därför den blev så suddig 


Den är utgiven av Libers förlag och finns nu på bevakning och går snart att beställa !!! 
Vid vår nästa träff kommer vi alla i nätverket att fira att den äntligen blivit klar ! 
Några av de som skrivit kapitel i boken är "förstagångsförfattare" och de berättade för oss andra hur de upplevt att delta i ett " bokprojekt " ! Vilket spännande och lärorikt arbete, men även all frustration när manuset kom tillbaka och de fick omarbeta IGEN ! 
Camilla Björlund är i högsta grad delaktig i bokens tillblivelse och jag länkar här till en artikel från Skolverket där Camilla blivit intervjuad. Där tar hon bland annat upp tankar kring rumsuppfattning eller Lokalisering som är en av de sex matematiska aktiviteterna som ligger till grund för matematikmålen i Lpfö98/10

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik/undervisning/matematikinlarning-kraver-talamod-1.127193

"Vad är grundläggande matematik för små barn?"

- Det är en bra fråga som alla pedagoger borde tänka på. Grundläggande matematik är att förhålla sig till ormvärlden och att röra sig i rummet. När man rör sig i rummet måste man bedöma avstånd, omfång, hastighet. Sådant är inte självklart utan måste upptäckas.

- Det lilla barnet som kryper under en stol och försöker ställa sig upp gör en viktig erfarenhet. Den gör att barnet relaterar sig till omvärlden. Man måste först utforska omvärlden genom sin egen kropp, sedan kan man använda symbolspråket. Grundläggande matematik är mer en idé att förstå än konkreta övningar att göra och den kan nås på många sätt."

Så här står det i Förskola i utveckling eller Fallskärmen som jag ibland uttrycker mig 


"Lokalisera – Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, inomhus, utomhus, i planerad miljö och natur. Orientera sig i relation till omgivningen. Utveckla sin kroppsuppfattning. Upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp för position, orientering, riktning, vinkel, proportion och rörelse. Skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande"


Jag vill skicka en hälsning till alla i nätverket  som "lyckades" lokalisera sig till Matematikcentrum vid Silverdansens förskola - skola i Norrköping, en del utan min vägbeskrivning till hjälp. Jag tror de lyckades hitta hem också. Nästa gång ska vi lokalisera oss till Uddevalla, med eller utan karta 
Hör av er om ni är nyfikna på nätverket 
Önskar er alla en Glad Påsk , vi kanske ses på Blåkulla ? 
Margot 

lördag 21 mars 2015

Språk i matematik

I torsdags träffade jag några elever i årskurs 6 på Söderporten. De visste att jag var matematikintresserad. En pojke sa: Jag vet vad 8 gånger 8 är, det är 64! Aha, sa jag, men 7 gånger 8 då? Den andra pojken formar då händerna och säger efter ett tag: 56
Hur gjorde du, frågar jag. Han förklarade den fingermultiplikation han just utfört. Den lärde jag mig i mitt hemland, Syrien!
Tänk, då är mattespråket verkligen gränsöverskridande :-)


En klass på Enebyskolan ska vara med i TIMSS-undersökningen 2015! Spännande, men väldigt hemligt! Jag har fått en enkät att besvara, vilka områden vi arbetat med i matematik och vilka vi inte arbetat med. Vilka hinder jag ser i undervisningen och vari jag tycker att min kompetens ligger.
Och visst kan språket ibland vara ett hinder.

Vi håller på att skriva en plan för vår skolas matematikutveckling! Steg 1 var att göra en nulägesbeskrivning. Så här ser betygsfördelningen ut, uppdelad på pojkar och flickor. Pojkar dominerar inom spannet D, E, F och flickorna inom A, B, C. Hoppsan Enebyskolan, något att ta tag i! Och jag tror, att även här är språket en viktig faktor.
Till hösten kommer en ny modul i Matematiklyftet: Språket i matematik. Det blir spännande att ta del av.

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

fredag 13 mars 2015

Vill du veta mer om pi-dagen?

Imorgon lördag firas den internationella pi-dagen eftersom datumet, om man skriver det 3.14, är detsamma som denna matematiska konstant. Den anger hur många gånger en cirkels diameter ryms i cirkeln omkrets. Vetandets värld tecknar pi:s historia, träffar skolelever som tävlar i att rabbla pi-decimaler, och tar reda på hur vi skulle reda oss utan pi.
I år är det en extra viktig pi-dag. Det är inte bara de två första decimalerna som stämmer: 3.14. Om man dessutom lägger på årtalet efter så har man två rätta decimaler till: 3.14.15. Och vill man gå vidare i pis oändliga decimalrad, så kan man konstatera att på lördagsmorgonen strax efter klockan 9.26.53 passerar vi precis pi. Talet med sina första decimaler är 3,1415926535.
Pi-dagen firas på många håll, med föredrag och tävlingar bland annat. Imorgon kl  12:10 till kl 12:30 kan man lyssna på Vetandets värld som  passar på att bekanta sig närmare med den matematiska konstanten.

Fick en liten pi- hälsning från Margot som jag delar med er.
Följ länken så får ni höra!

Trevlig pi-dag!

Marie

fredag 6 mars 2015

Dags att Mäta

MÄTA är en matematisk aktivitet som är spännande att utforska för barn i olika åldrar i förskolan.
Men mäta är så många olika delar , inte enbart mäta längd , bredd , vikt och volym 
Vad är då möjligt att skapa nyfikenhet för genom att arbeta med mätning ? 
Och vilka begrepp kan barnen få möjlighet att möta gemom att mäta ? 

Nu går det ju inte längre att mäta snödjupet, här i Norrköpingstrakten är nästan all snö borta nu !
Så då fick vi ta fram leken "Kasta stövel" igen och mäta hur långt olika stövlar kan komma ! 
Vad kan det bero på om en liten stövel kommer längre än en större stövel ? 
Många funderingar blir det ... 
Vi gjorde diagram efter vilken stövel som kom längst ! Eller vann som barnen uttryckte det ) 
Hela diagrammet kom tyvärr inte med , men ni får gissa vilken som " vann " 


Barnen på avdelningen Grodan på Silverdansens förskola har sedan fortsatt att utforska olika sätt att mäta och vi har uppmärksammat att de nu benämner avstånd med begreppet meter i flera sammanhang! Nu har de mätt upp avstånd i meter för att se hur långt deras pappersflygplan kan komma ! 


De har även på en världskarta mätt avstånd från Sverige till olika platser 
Längst avstånd blev det till Tonga ( som då vann ? ) 


Tack till alla barn och vuxna på Grodan ! Så här står det att läsa i Förskola i utveckling kring den matematiska aktiviteten Mäta 
"Mäta – Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och fenomen, t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans. Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader. Skapa representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer."

Det har kommit nya böcker som tar upp t.ex. Mäta och fyra andra områden som vi i förskolan kan använda oss av för att ge en förförståelse för matematiska begrepp. 
De är skrivna av Linda Palm som även gett ut de så populära " Kompisböckerna " och även  böcker baserade på Barnkonventionen. Sammanlagt har Linda Palm gett ut 40 böcker och de senaste i samband med sin 40-årsdag Grattis grattis önskar vi och hoppas på fler böcker , gärna med matematiskt innehåll förstås !! 


Nu ska jag mäta avstånd och även tid ! Nästa lördag som även är Pi-dagen (3,14 som firas 14/3 ) ska jag och några kollegor åka till Mamö för att delta i Ma/Nv- biennette ! 
Undrar hur långt det är till Malmö och hur lång tid kan det ta att åka tåg dit ? 
Och hur många stopp blir det på vägen månntro ? 
Hur dags behöver vi åka , kanske bäst att boka tåg till fredagen ? 
Ja vi mäter ju hela tiden ! 
Och nu är bloggtiden ute för mig för den här gången ! 
Ha en skön vår önskar 
Margot 

Lånad bild , men kunde inte motstå den ! söndag 1 mars 2015

Tillsammans kan vi åstadkomma mer!

Skolverket skriver i sitt senaste nyhetsbrev att: Rektorns sätt att styra och leda har stor betydelse för undervisningens kvalitet och elevernas resultat.
Detta är ingen nyhet och på senaste PISA-konferensen bestämde vår grupp att försöka genomföra följande åtagande:


Arbetet påbörjades med en verksamhetsträff för alla rektorer med inspiration och erfarenhetsutbyte. Nu hoppas vi att alla mattelärare i kommunen vill vara med och göra denna plan!


I nyhetsbrevet kan vi också läsa: Lärares samarbete främjar utbildningens likvärdighet och kan även inverka positivt på upplevelsen av trygghet i lärarrollen. Om vi hjälps åt blir det bättre både för eleverna och oss själva!

I veckan har jag avslutat ett arbetsområde kring Pythagoras och Volymberäkning.
Min klass fick utvärdera i dokumentet här nedanför.


De flesta eleverna tyckte att de hade förstått vilket kunnande som krävdes, men inte alla!
Detta måste jag förbättra i nästa planering. För om eleverna ska lyckas måste de förstå vad som krävs. Annars måste de ju chansa :-(

Flera elever tyckte inte att de fått den hjälp de behövde. Måste jag också fundera kring hur det ska lösas. Mer par- och grupparbete?

Glädjande nog tyckte de flesta eleverna dock att bedömningen kändes rättvis.

Varför inte läsa en avhandling?!
Yvonne Liljekvists doktorsavhandling heter Lärande i matematik. Den handlar om de uppgifter vi ger eleverna när de ska lära sig matematik. I sin slutsats skriver hon:
Totalt sett verkar det alltså vara effektivare för eleverna om de engageras i att konstruera kunskap om lärandeobjektet (exempelvis en lösningsmetod, en formel, etc.) under tiden de lär sig, än att träna upprepade gånger där metoden är given. 
-
Översatt till en undervisningssituation innebär det att elever klarar uppgifterna under lektionen, men egentligen inte lär sig så effektivt som de skulle kunna göra. De imiterar utan att förstå underliggande principer. Det medför att eleverna inte kan återskapa lösningsmetoden, formeln, etc. om de glömt den när de ska använda den vid ett annat tillfälle.

Jag tolkar detta som att vi får inte lämna eleverna i ett utantillärande. De elever som behöver mest stöttning behöver också förstå matematiken!


Och såg ni inte Max Tegmark på TV i fredags så rekommenderar jag verkligen en sväng på UR play. Max är professor vid MIT i Boston och han föreläste på Stockholms Universitet på titeln Vårt matematiska universum. 
Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie