tisdag 18 juni 2013

Matematikhandledare

Under två dagar har det varit utbildning för handledarna i Matematiklyftet. Vi åtta matematikhandledare från Norrköping har varit vid Högskolan i Jönköping. Vi har ett mycket spännande uppdrag framför oss tillsammans med många Norrköpingslärare.

Britt Marie, Linda, Emma, Sofia, Henrik, Marcus, Daniel och Marie

Önskar alla en skön sommar!
Marie

måndag 10 juni 2013

Många kopplingar blir det !

Att hitta kopplingar mellan No/teknik och Matematik var uppdraget för No/teknik piloter och Mattepiloter från Vikbolandets förskolor !


Utdrag från reflektionsprotokoll "Bläckfisken Bertil"
Vad lärde ni er när ni experimenterade med detta experiment?

Vi lärde oss om lufttryck, volym, tyngd, och flytförmåga.
Att koppla ihop experimentet med det som kanske är mer känt för barnen, t.ex hur fungerar en flytväst ?

                             Vad är det för No/teknik och matematik vi ser i detta experiment?

Matte: räkna deciliter, mäta, volym.
Teknik: skruva på korken, lufttryck, trycka på pipetten, teknik.
No :syret, vad händer med pipetten när det är fullt med luft ?

Många kopplingar blir det !

Bra jobbat Vikbolandets förskolor !

Tack för att jag fick delta/Margot
måndag 3 juni 2013

Vinkelsumman i en 14-hörning!


Jag läste om en lärare som tillsammans med sina femmor hade utforskat vinkelsumman i en 14-hörning. Med hjälp av formeln hade eleverna kollat vinkelsumman i diverse månghörningar.Det var ett roligt arbete.
Plötsligt säger en elev: Undrar om vinkelsumman i en 14-hörning är lika mycket som vinkelsumman av två 7-hörningar?
Tänk vilka listiga frågor man kan få höra! Ja, det är bara att undersöka.


Vill ni ha något spännande att läsa i sommar? Jag kan rekommendera Att följalärande av Dylan Wiliam. Wiliam som skrev Mathematics inside the blackbox. Här fortsätter han att ge oss argument för formativ bedömning.
Han berättar också om vikten av att som lärare vara tyst! (Detta matchar ju bra den forskarrapport som skrevs av Linköpingslärarna om deras aktionsforskning i matematik.)
Åter till Wiliam, han menar att om vi vill att eleverna ska tänka måste vi ge dem tid. De snabbaste eleverna vill ju svara direkt. Men om vi avvaktar lite så kommer fler elever att hinna tänka ut en lösning eller ett förslag eller vad det nu är vi vill att eleverna ska leverera.
Han ger också bra förslag på hur vi kan förändra våra frågeställningar i klassrummet så att vi bättre får syn på hur eleverna tänker. i stället för att fråga Är en kvadrat en parallelltrapets? Så kan vi fråga Varför är en kvadrat en parallelltrapets?
Vad är ett primtal kan bytas mot Varför är 17 ett primtal?


Tjingeling Läsning
från Britt Marie