söndag 11 juni 2017

Intresse och engagemang

Nu är det bara tre skoldagar kvar av terminen och det känns som den tidsmässigt kortaste vårterminen hittills. (Eller går tiden fortare när man blir äldre?)  De här sista dagarna på terminen kan det vara lite knepigt att hålla eleverna engagerade på matematiklektionerna. Jag brukar försöka hitta någon rolig problemlösningsuppgift eller locka med något nytt som vi ”egentligen” ska börja med först nästa läsår.

Rimma Nyman
Vad kan då lärare göra för att engagera sina
elever i matematik?

Rimma Nymans avhandling ”Interest and Engagement: Perspectives on Mathematics in the Classroom” belyser just den här frågan. Hon menar att det är innehållet i matematikuppgifterna snarare än hur uppgiften presenteras som väcker elevernas intresse och engagemang. Forskare och lärare kopplar ofta intresse till gruppdynamik och relationer i klassrummet men eleverna fann matematiken i sig intressant.

Jag tycker det låter förtröstansfullt för oss lärare som faktiskt försöker ta fram utvecklande matematikuppgifter till våra elever...

Ni kan läsa avhandlingen genom att följa länken nedan.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51917/1/gupea_2077_51917_1.pdf

Är ni inte sugna på att läsa hela avhandlingen på engelska, så finns det en svensk summering som börjar på sidan 79.

I förra veckan hade jag en lektion (i åk 2) med dessa två mål. Det första målet handlar om vad jag som elev ska göra om jag inte minns vad till exempel 8 multiplicerat med 5 är?
Det andra målet handlade om att eleverna i sina Lärgrupper skulle rita rektanglar på ett rutat papper och skriva två multiplikationer och två divisioner som passade till rektangeln. När jag för några dagar sedan läste en artikel om Kerstin Larsson fick jag mer vatten på min kvarn om att det kunde vara en lämplig uppgift för mina elever.

Kerstin Larsson
I det senaste numret av Origo (nr 3) finns en artikel som heter "Multiplikation är mer än bara tabellerna" och där berättar Kerstin Larsson lite om sin doktorsavhandling "Students` understanding of multiplication", som Britt-Marie föreslagit som läsvärd litteratur i ett tidigare inlägg. I den artikeln poängterar hon att det för eleven naturligtvis är viktigt att kunna multiplikationstabellerna men det räcker inte för att skapa ett djupare samband mellan olika matematikområden. Att förstå multiplikation innebär bland annat att se samband mellan till exempel multiplikation och area, fortsätter hon.
Ja, hos många mina elever var inte det sambandet solklart när lektionen började men i slutet av den hade det i alla fall börjat klarna...

Och trots att den antagligen också kommer att kännas kort, ha en skön sommar!

Rikard Gustafsson