söndag 19 februari 2017

Matematik på lovet!

Nu är det sportlov!
Vissa kanske åker till fjällen medan andra tar det lugnt och hänger med kompisar.
Men många barn i vår kommun har valt att använda sin tid till att gå på lovskola!
På Enebyskolan ska vi jobba med procent.
Ska bli jättekul att fokusera på bara detta och se om det kan hjälpa just de här ungdomarna att erövra procentbegreppet.

Eleverna ska få ett målprotokoll (idén är snodd från umematte.com) och där får de fylla i vad de tränat på och om de upplever att de kan det som står.
Förhoppningsvis blir det tydligt att det sker framsteg.Vi ska också ta temperaturen på matematikkänslorna!
Och vår förhoppning är naturligtvis att vi ska få den matematiska temperaturen att stiga :-)


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie


söndag 12 februari 2017

Matematiken, myter och mötet

Förra lördagen hade jag förmånen att delta på en konferens om forskning kring lärande. Där träffade jag denna man, Pedro de Bruyckere. En glad belgare som forskar om utbildning och delar med sig av sina och andras resultat på ett humoristiskt och lättförståeligt sätt.
Pedro har en hemsida som heter The economy of meaning.
Kolla gärna på den, man kan prenumerera på inläggen.

The economy of meaning
Pedro har tillsammans med två andra författare skrivit en bok om myter inom lärande och utbildning. Där slår han hål på en mängd idéer som vi fått till oss som giltiga inom utbildningen. 
Han refererar till forskning inom ämnet, samt skriver vad vi verkligen vet och vad vi ännu inte vet. Att anpassa sina lektioner efter elevernas olika lärstilar finns det inga bevis för, att det har ett mervärde i klassrummet. Lärstilar är ingen undervisningsteori, men vi ska naturligtvis arbeta med elevernas starka sidor och kompensera för de svagare.


I sin blogg berättar Pedro att han lyssnat till en föreläsning av professor Richard M Ryan. Ryan är professor i psykologi, psykiatri och utbildning vid Rochesteruniversitet i New York. Han är känd för sitt arbete med Self Determination Theory SDT, som jag återkommer till. Men här avslutar jag med ett citat från professor Ryan:

"My teacher likes me" is the cheapest intervention in education
Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marielördag 4 februari 2017

Lider du av Matteångest ?

Forskning visar att det finns ett specifikt fenomen som vi kallar ”matematikångest”, en särskild form av ångest inför just det här ämnet. Det är en komplex, känslomässig reaktion som karaktäriseras av rädsla, fruktan, panik och undvikande. Reaktioner av den omfattningen har inte observerats inom något annat skolämne. Denna ängslan hämmar individens förmåga att lära sig och göra sitt bästa i matematik. Kan du känna igen dig i några punkter ?


  • att känna panik eller skräck inför matematikuppgifter, särskilt i sociala situationer
  • inte kunna tänka klart eller komma ihåg sådant man egentligen kan
  • vara överdrivet orolig för att svara fel vara övertygad om att inte kunna matematik
  • förvänta sig att göra dåligt ifrån sig
  • utveckla strategier för undvikande
  • förvänta sig att inte förstå
  • fly till att lära sig utantill och förlita sig på att memorera regler och formler
Troligen inte, du har ju klickat in dig på en matematikblogg. Det är väl snarare så att du kanske är en s.k "mattemänniska" , men finns det verkligen specifika matte eller språkmänniskor ?
Under min skolgång på 70-talet fick jag ofta höra att jag var en "språkmänniska" och ingen "mattemännska",det har påverkat mig både privat och i min yrkesroll som  förskollärare.

I boken Hur blir man matematisk skriver Anna Palmer
också kring detta och i tidningen Förskolan står det att Anna i sin bok beskriver "både lyckade och mindre lyckade delar av sina erfarenheter Hon återkommer till att en matematisk identitet är inget fast eller stabilt utan det är något som skiftar och att det beror på i vilka sammanhang vi befinner oss. ”Vi blir och görs av andra, mer eller mindre matematiska i olika sammanhang.” 

Jag kan varmt rekommendera att läsa boken,den gav mig många pusselbitar och jag fick jag lov att göra en riktig kullerbytta för att kunna lyfta andra som har liknade erfarenheter.Med vårt arbete i förskolan lägger vi den viktiga grunden till alla barns fortsatta kunskaper och erfarenheter kring matematik,och vi har i vårt "Nätverk med matematikfokus"vid Matematikcentrum sammanställt några delar ur en avhandling av Marita Lundström från Göteborgs Universitet Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik som vi har tagit fasta på kring förskolans viktiga roll.  Vilka är då orsakerna till matematikångest ?
 Problemet hänger ihop med den allmänna bilden av matematik som viktig men tyvärr också som svår, något för ”smarta” personer. Ibland ses det också som ett manligt område. Det uppfattas som en massa regler att komma ihåg och frågor där svaren är antingen rätt eller fel, så att misstag blir mycket tydligare än i andra ämnen.
– Matematikångest förs över till barn från föräldrar och lärare som själva känner sig osäkra i ämnet, visar forskning av Burnett och Wichman. 
Läs gärna mer här:
http://tidningenorigo.se/matteangest-vanligt-aven-bland-larare/

Kanske ser du matematiken i förskolan i t.ex Fia -spel, och att jämföra likheter och olikheter i storlek och mönster ? Då kanske den eventuella "matteångesten" kan lindras ??Idag fick jag en länk från en kollega som jag gärna skickar vidare
Den handlar om sambandet mellan motorik, former och nummer som gör att forskarna nu tror att det går att träna sin matematiska förmåga redan som mycket liten. På så sätt hoppas man kunna fånga upp de barn vars utveckling behöver en liten knuff i rätt riktning.
När vi ser de här sambanden får vi en förhoppning om att man kan komma in och stärka upp där det behövs. Men exakt vad det är som behöver stärkas för att få en bra utveckling, det är just nu ett stort frågetecken, säger Gustaf Gredebäck. Ljudklippet är enbart 1 minut och 20 sekunder långt så jag hoppas ni hinner lyssna.  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6611523

Ni som har mer tid till förfogande kan lyssna vidare
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/839683?programid=412Gratisbild PixabayHoppas även få se en glimt av solen snart igen/ Margot