fredag 28 september 2012

Jag flaggar för Flagglinan !

Wanya, Linda och Margaretha som arbetar på avdelningen Nordanvind  på Flagglinans förskola  nappade på att delta i Matematiksatsningen för förskolorna I Norrköpings kommun.
Nu har de lyckats få sina kollegor på hela förskolan nyfikna på att utveckla matematiken!
Under våren 2012 arbetade Nordanvind med olika sagor och sånger tillsammans med sina 1-3 åringar och upptäckte olika matematiska begrepp
De dokumenterade, och reflekterade tillsammans med barnen och diskuterade sedan åter i  arbetslaget för att kunna utveckla vidare.


Det har nu gett "ringar på vattnet" !
Förra veckan var jag inbjuden att träffa alla pedagoger på Flagglinan,
nu ville de också delta !


Jag blev så glad när en pedagog från en av de andra avdelningarna kom fram till mig och sa: - Det både syns och hörs att de har fått upp ögonen för matematik på Nordanvind!
Då har även mitt arbete med arbetslaget gett avtryck!
Lycka till Sunnanvind, Nordväst och Sydväst!
Nordanvind kommer jag att fortsätta att träffa under hösten,
så till er säger jag - Bra jobbat, fortsätt!
Flaggan i topp för alla på barn och pedagoger på Flagglinan!
Nina Törnström som är förskolechef kan vara mycket stolt över er alla!

Margot

söndag 16 september 2012

Jag har Fibonacci i trädgården!

Leonardo Fibonacci levde på 1200-talet i Italien och är en av få kända matematiker från medeltiden.
En röd solhatt med 21 kronblad!
Han bidrog bl a till att de arabiska siffrorna introducerades i Europa. Men mest känd är han nog för den talföljd som uppkallats efter honom. Fibonaccis talföljd börjar med 0 och 1 och sedan är varje tal i fortsättningen summan av de två föregående. Alltså 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 osv. Dessa tal förekommer ofta i naturen!
Nu har det hänt mig!Tänk vad bra det är när eleverna säger det de tänker! Till exempel att 51 - 49 = 18. Då får man verkligen resonera kring hur man kan tänka på olika sätt. Och vilka sätt som fungerar. Den kommutativa lagen går inte att använda på subtraktion. Det måste vi förklara för eleverna. 1 - 9 är inte lika mycket som 9 - 1. Om inte eleverna kan räkna med negativa tal eller redan innan de börjar lösa uppgiften reflekterar över att de måste förhålla sig till 1 - 9  så är talsortsräkning en riskfylld metod vid subtraktion.
Skriv och berätta hur ni undervisar om subtraktion!!

Tjingeling Mattepling
från Britt Marie

söndag 9 september 2012

Räkning

 

Vi har ägnat mycket tid till räkning senaste veckan. Alla matematikprojekt har slutrapporterats in till Skolverket och några av dem har vi matematikutvecklare varit ansvariga för. I kommunen har vi haft förmånen att ha fyra matematikprojekt finansierade av Skolverket läsåret 11/12.

Fantastiskt utvecklande för oss alla som deltagit.

 

Nytt för det här läsåret är att vi i grundskolan erbjuder handledning till arbetslag som vill utveckla sin matematikundervisning. Spännande, kul och inspirerande.

Margot, vår matematikutvecklare mot förskolan provade under förra läsåret och det var mycket positivt. Så nu provar vi i grundskolan också.Vi arbetar i nuläget med två olika arbetslag, de har lite olika inriktning. Fotade lite matteaktiviteter på en av skolornas skolgård.

 

På onsdag är det dags för läsårets första mattepilotträff för grundskolan. Vi får bl.a. besök av ”Schack i skolan” De vill inspirera oss till mer schackspel. I senast Origa kan du läsa två olika artiklar om just schackspel.

 

Vi funderar kring hur vi ska sprida våra lärdomar från projekten.

Har du någon bra idé så hör av dig!

 

Marie

 

söndag 2 september 2012

Metoder för att synliggöra matematiken !

Skolverket har utgett en skrift som heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation.Pedagogisk dokumentation handlar om att försöka se och förstå vad som händer i  verksamheten på förskolorna.


Det är därför ett utmärkt verktyg för att kunna synliggöra matematiken genom att dokumentera och sedan lyfta tillbaka dokumentationen till arbetslaget för vidare reflektion.

Men som det betonas i skriften så är det inte enbart de vuxna som ska dokumentera , utan barnen bör också vara delaktiga, vilket även framhålls i läroplanen Lpfö98/2010 

- Samtalen och reflektionerna tillsammans med alla inblandade - både barn och med arbetslaget- är avgörande för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten.Skolverket (2012). s.3

Författare till stödmaterilaet är Anna Palmer, universitetslektor vid Stokholms Universitet. Tidigare har hon skrivit en mycket spännande och lärorik bok som heter Hur blir man matematisk - Att skapa nya relationer till MATEMATIK OCH GENUS i arbetet med yngre barn (2011). Liber förlag.


Det är inte jag som gjort bilden suddig , den ser ut så !
Jag tolkar det som att matematikutvecklingen verkligen är i full fart !
Hur ser det ut hos er ?
Hur synliggör ni matematiken på er förskola ?


I höst kommer vi i Norrköping att arbeta med med dessa frågor och vi tar hjälp av ovanstående material

Skolverkets skrift finns att beställa eller att ladda ner från Skolverkets hemsida.

Lycka till med att synliggöra och utveckla matematiken !
Margot