lördag 30 maj 2015

Skolverket stöder och kommunen håller i!

Nu har det kommit! Skolverkets stödmaterial

Att arbeta med särskilt begåvade elever

Har du en elev som resonerar och associerar på ett sätt som sticker ut?
Här finns stöd och inspiration för dig att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

Stödmaterialet består av flera texter . 
Några delar handlar om vad man kan göra generellt för dessa barn och elever.
Sen finns också några kapitel om ämnesdidaktiskt stöd i olika ämnen.
Matematik är ett av ämnena och man kan läsa om vilka tecken på särskild begåvning man ska titta efter men också om olika undervisningsmetoder och lärarens förhållningssätt. Läs :-)

Nu har vi varit på läsårets sista nätverkskonferens i PISA-arbetet. Här kan ni se de åtaganden som Norrköpings kommun skrev.

Vissa saker är på god väg och andra kräver en hel del arbete. Till exempel den strategiska planen. Men det ska bli jättekul att få skriva den tillsammans med Bitte Sundin, kommunens utvecklingsstrateg. Hon är en hejare på att göra planer.
Och glöm inte... Måndagar är en sjundedel av våra liv


Tjingeling Matte-Pling från Britt Marie


söndag 24 maj 2015

Tro på dig själv


Ännu en gång har jag lyssnat på Carol Dweck:s tankar om fixed och growth mindset. Att talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet.
Att tro att man kan utvecklas och bli bättre om man anstränger sig är centralt. Jag har just fått kvitto på att growth mindset ger framgång. Sex elever har under nio veckor intensivtränat matematik med hjälp av ett övningsprogram. Femton minuters träning före skolan varje dag. När vi summerade tiden blev det ungefär elva timmars träning. Imponerade – vilken ansträngning!
Eleverna har under träningsperioden reflekterat i skrift. De har blivit mycket medvetna om vad de behöver träna mer på. Jag kommer att bli bäst om jag fortsätter. Det är jätteroligt, jag ska verkligen fortsätta. Jag har blivit snabbare att tänka och smartare att räkna.
I utvärderingen frågade vi:
Vad tänker ni? Vad har varit bra? Vad kan vi göra bättre?
  • Jag lärde mig 7:an och 8:an utantill
  •  Man blev hjälpt med huvudräkningen
  • Det har varit kul, man kunde välja själv vad man kan träna
  • Om det är roligt lär man sig mer
  • Man lär sig mycket
  • Bra hjälp till NP


Det som kunde bli bättre var:
  • Man kan träna på en lång rast eller efter skolan


Spännande eller hur?

Trevlig vecka!
Marie


 Länk till föreläsning med Carol Dweck
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=sv


lördag 16 maj 2015

Vad räknas i förskolan ?

Dags att räkna ner ... 
Nu kanske det räknas hur många dagar det är kvar till den kommande sommarledigheten ?

Men vad räknas i förskolan ? 
Camilla Björklund som jag refererat till i tidigare blogginlägg har även skrivit en bok som heter " Vad räknas i förskolan? ( 2013). I boken beskriver författaren grundläggande förmågor i matematik som barn utvecklar i samspel och kommunikation med andra. Boken bygger på den internationella forskningen inom området och ny praxisnära forskning från nordisk förskoleverksamhet. Autentiska exempel från verksamheten varieras med teoretiskt förankrad diskussion i syfte att ge läsaren stöd för sin professionsutveckling. Med ökade kunskaper om matematiska förmågor och färdigheternas grunder har lärare en större beredskap att möta och stödja varje barns lärande och utveckling.


Räkna är en av de sex matematiska aktiviteterna (Bishop) som ofta hänvisas till när vi talar om förskolans matematik. Kopplingen mellan Mäta och Räkna är spännande att fundera kring. 
På Skolverkets sida Lärportalen Matematiklyftet ( Skolverket) beskrivs sambandet i modulen Räkna på följande sätt Läs gärna vidare där ! 


https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik/faces/training/forskola/newlink7915/newlink4194?_adf.ctrl-state=um060fblu_586&_afrLoop=610837063920784

Jag ska nu försöka räkna ut, eller rättare sagt planera in, antalet föreläsningar/workshop som Matematikcentrum kan erbjuda i höst. En nyhet är ett spännande samarbete med Caroline Bötrius och Helena Danielsson som är föreläsare i kommunens SoL- insats ( Språk och Lärande ) Vi tänker koppla ihop "Matematik och Språk" i en gemensam föreläsning med syftet att lyfta vikten av en god språkmiljö för att främja barnens matematiklärande ! 
Det kommer även att finnas ytterligare tillfällen för kollegialt lärande i de föreläsningar/workshop som vi erbjudit tidigare, om det är några som inte haft möjlighet att delta ännu. Gäller Inspirationsföreläsningen "Matematik och Lärplattan" samt "Matematik ute". Till de som vill fördjupa sin kunskap kring att dokumentera olika lärprocesser erbjuder vi "Lärplattan som verktyg för dokumentation med förskolans matematik i fokus" där min kollega Maria Ohlsson kommer att utmana oss. Hon är en av de kollegor som tillsammans med Heléne Berggren och mig välkomnar er till Matematikcentrum. Är ni nyfikna att delta i föreläsningar kontakta er förskolechef , eller kontakta Matematikcentrum via mejl. Det finns även möjlighet att besöka Matematikcentrum som finns i lokaler på Silverdansens förskola - skola - fritidshem i Norrköping. Matematikcentrum står för " Förskolans matematik i ett helhetstänk"
 - En mötesplats för kunskap, inspiration och kollegialt lärande med matematik i fokus 

Välkomna med anmälningar samt övriga tankar till 
margot.andersson@ edu.norrkoping.se 

Nu räknar jag antalet dagar till anmälningarna ramlar in och att värmen kommer tillbaka .... 
Margot 
lördag 9 maj 2015

Att få syn på de stora idéerna


Jag vill berätta lite om Jo Boaler, hon är professor i matematikutbildning vid Stanford Graduate School of Education.  Hon är otroligt engagerad i att utveckla matematikundervisningen och skapa likvärdiga matematikklassrum.
I The Hechinger Report skriver hon i en artikel att data från PISA-test visar att de elever som lyckas sämst är de som försöker komma ihåg alla formler och procedurer. Och det är liknande resultat i alla länder som deltar. 
De som lyckas bäst är de elever som ser matematik som en samling av stora viktiga idéer som är kopplade till varandra.
Hur gör vi för att hjälpa eleverna att få syn på de stora idéerna? Och hur gör vi för att inte premiera de som är snabba att lära sig utantill?
Följ länken så kan du läsa hela artikeln Har du fått senaste numret av Pedagogiska magasinet?

Där finns en intressant artikel av Per Måhl, Han arbetade i betygsberedningen på 90-talet, med utredningen Tydliga mål i grundskolan och som utredare på Skolinspektionen.                                                              I artikeln (som heter Betyg på varje prov gynnar eleverna) skriver han att allt fler lärare låter bli att sätta betyg på på prov och uppgifter eftersom de tror att det hämmar elevernas utveckling. Det är en missuppfattning, säger Måhl!                                                                                                    Formellt sett kan vi göra som vi vill, detta är inte reglerat så som betygssättning är. Men vad gynnar elevernas utveckling mest?

Ska vi ha betyg på uppgifter eller ej? Vad tycker du?

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie
söndag 3 maj 2015

Nu är den klar!

Ja, nu är den äntligen klar vår handlingsplan för God matematikundervisning. Under det här läsåret har vi matematikutvecklare i kommunen skrivit den tillsammans med 11 skolor provat det som står i den. Syftet med att ha en handlingsplan i kommunen är att:
-          skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma, följa och utmana alla elevers matematikutveckling
-          öka likvärdighet och måluppfyllelse i matematik i kommunen
-          utveckla matematikundervisningen
-          tidigt hitta elever med matematiksvårigheter för att kunna sätta in relevanta åtgärder i tid
-          utmana alla elever utifrån deras kunskapsnivå

Under läsåret har utprovningsgruppen träffats vid fyra tillfällen. Man har diskuterat god undervisning, provat nya saker och kartlagt sina elever vid två tillfällen. Vid utvärderingen framkom att det man som lärare uppskattat mest var just att diskutera god matematikundervisning.
Från i höst kommer handlingsplanen att omfatta alla Norrköpings kommuns grundskolor.
Så här ser den ut:


 
Aktionsforskningsprojktet rullar på och i torsdags träffade vi Margareta Engvall från LIU som är den nya forskaren i projektet. Hon kommer forska tillsammans med Norrköpingslärare nästa läsår. Spännande projekt att se fram mot. Margaretas avhandling heter:
Handlingar i matematikklassrummet En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Vill du läsa mer så följ länken!

Önskar alla en rolig och utvecklande mattevecka!

Marie