måndag 30 januari 2012

Matematikbiennalen

Matematikbiennalen har gått av stapeln i Umeå. Temat var Matematik i kulturens tecken. Fantastiskt inspirerande att få möjlighet att tillbringa två dagar där tillsammans med kollegor. Vi har blivit inspirerade och entusiasmerade av många olika föreläsare. Väl hemma handlar det om att bearbeta all ”input” tillsammans. Många av föreläsningarna filmades och kommer att ligga på biennalens hemsida eller på svt play. Utbildningsminister Jan Björklund besöker biennalen under fredagen. http://www.use.umu.se/samverkan/ruc/matematikbiennalen  

Det var flera föreläsare som poängterade att matematik är ett abstrakt ämne och generell vetenskap. Viktigt att komma ihåg.

Jag var på många föreläsningar och workshops om bedömning, bra allesammans. Tack till Skolverket och PRIM-gruppen. Vi fick med oss bra underlag för att fortsätta utveckla vårt arbete med bedömning.
Interaktiva tavlor såg vi många av, ett fantastiskt verktyg i lärandet, utvecklande för både elever och lärare.

Matematik i kulturens tecken var temat. Ser ni alla geometriska objekten?

För övrigt anser vi att vi måste utmana eleverna mer i matematikundervisningen!
Marie

tisdag 24 januari 2012

Kängurutävlingen!

Anmäl din klass till årets Kängurutävling!

Det är en tävling i matematik som finns för alla elever från förskoleklass till E-kursen på gymnasiet.
Den riktar sig till alla elever och är inte en elittävling.
Förra året deltog 5,8 miljoner elever från 40 olika länder, så det är en stor internationell rörelse.
Man vill stimulera elevernas intresse för matematik genom bra problem som ska väcka nyfikenhet och lust att lära matematik.
Tävlingsdelen är en del av en helhet för sedan är tanken att man ska använda problemen som underlag för kommande intressanta lektioner.
Tävlingsdagen är den 15 mars!
Är det någon som redan varit med i Kängurun? Vad tyckte ni?


Läs mer och anmäl er på www.ncm.gu.se


För övrigt anser vi att tävling ibland kan vara ett sätt att stimulera eleverna!


Marie och Britt Marie

tisdag 17 januari 2012

Förskolans matematiksatsning 2012 !

Nu är det dags att starta upp vårens matematikarbete, men ni är väl redan igång kan jag tro eller hur ? Det vore spännande att höra vilka prioriterade mål ni har när det gäller matematik på er förskola !

Jag har just avslutat min kurs "Att utveckla och dokumentera barns matematiklärande" inom Förskolelyftet. Det har varit en stor förmån att få tillbringa nästan all vaken tid, med att läsa litteratur och skriva ett eget arbete som avslut på kursen. Mycket möda och stort besvär har det varit, men så kul och lärorikt ! Hoppas nu kunna få möjlighet att delge mina kunskaper till pedagoger i Norrköpings förskolor.

Det kommer i år att bli förändringar när det gäller mitt uppdrag som matematikutvecklare. Inriktning kommer att ske till enskilda arbetslag eller förskolor, i stället för de studiecirklar som varit tidigare, för att pedagogerna lättare ska få en gemensam grund för att utveckla sitt och barnens matematiklärande.
Innehållet kommer att anpassas från pedagogernas behov och önskemål,och utgå från till exempel ett tema eller projekt som pågår i verksamheten. Barns intressen och delaktighet kommer också att vara en utgångspunkt, men även hur barns matematiklärande kan dokumenteras för att kunna utvärderas och sedan utveckla verksamheten på förskolorna.

Några förskolor har redan anmält sitt intresse och kommer att starta upp den 6 ferbruari med en föreläsning av Hanna Palmér från Linnéuniversitet . Även alla mattepiloter är naturligtvis inbjudna, samt deltagare i studiecirklar för förskoleklass. Med den här satsningen hoppas jag att det blir fler "ringar på vattnet" för matematikutvecklingen i Norrköping

Lycka till med er matematikutveckling
önskar
Margot