måndag 14 februari 2011

Färsk information från Skolverket

I slutet av förra veckan fick jag förmånen att vara med och starta arbetet med nationella ämnesprov i matematik för åk 3 2012. Då fick jag också lite färsk information från Maj Götfeldt på Skolverket. Hon tydliggjorde hur det ser ut med de nationella ämnesproven framöver.
I vår är det endast elever i skolår 3 och i skolår 9 som genomför nationella prov i matematik. För elever i åk 5 är det upp till varje lärare eller kommun att besluta om proven ska genomföras.
Våren 2012 ska alla elever i åk 3, 6 och 9 göra nationella prov i matematik.
Från och med hösten 2012 ska alla elever i åk 6 få betyg.

Till hjälp för bedömning av elevers kunskaper håller skolverket på att ta fram stödmaterial.
- Ett övergripande material om kunskapsbedömning
- Ett material till lärare som för första gången ska sätta betyg i åk 6
- En bedömarträning riktad till lärare som ska genomföra och bedöma ämnesprov för åk 6.

En hel del bedömarmaterial finns dessutom redan, du hittar dem på skolverkets hemsida under "Prov & bedömning". T ex. i matematik finns Diamant, analyschema och bedömarfilmer, i NO nytt bedömningsstöd för åk 1-6.                                                          
                                                                  /Maria

tisdag 8 februari 2011

Kunskapskrav i matematik klara!

Nu är det skarpt läge! Nu är kunskapskraven i matematik klara och ligger på skolverkets hemsida. Du kan också hitta dem via den här länken:
http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/38/94/Matematik_kunskapskrav.pdf
De kommer nog att kräva lite omställning i hur vi tänker kring bedömning av elevers kunskaper i matematik.

Vi håller just nu på att planera inför nästa läsårs mattefortbildning i Norrköpings kommun och planerar att Studiecirkel steg 2 ska handla om just detta, hur kan vi skapa en undervisning där vi kan se elevers kunnande i matematik.
                                              /Maria

tisdag 1 februari 2011

Lite nyheter från förskolan !

På torsdag 3 mars har mattepiloterna från förskolan sin första träff för året .
Fantastisk uppslutning , över 40 st entusiaster kommer att tillbringa ett par timmar tillsammans för att få inspiration till vårens matte-jobb
Det är glädjande många nya mattepiloter och nu är i stort sett alla förskolor i Norrköpings kommun representerade
På programmet står bl.a en aktivitet kring en egen vald barnbok .
Vi går igenom olika böcker och tar reda på vilka matematiska begrepp, ord och termer som kan synliggöras och bearbetas i arbetet tillsammans med barnen på våra förskolor
Vi utgår från läroplanen och diskuterar kring hur barnen kan reflektera över sitt lärande.

Jag har under veckan besökt Falerums förskola i Åtvidabergs kommun där de har mycket mattelek och låter matematiken smälta in i den dagliga verksamheten .
Förskolan är som en"godisaffär" med t.ex sorteringsmaterial som de tillverkat tillsammans med barnen.
En mycket inspirerande miljö som jag hoppas fler ska få möjlighet att besöka.
Varför inte lite längre fram i vår när vägarna är bättre och vi kan njuta av den fantastiska naturen också ?

I lördags var det dags att åka till Stockholm för att besöka Matte/No biennetten tillsammans med mina matteutvecklar- kollegor Britt-Marie och Maria !
Jag fick lyssna till flera intressanta föreläsare och ta del av lite nyheter på matte- fronten
Mattepiloterna kommer att få del av detta på torsdag, så nu måste jag förbereda mig

Återkommer inom kort
Margot