lördag 19 januari 2019

Nu är det bråk igen =)

Nu jobbar vi med bråk i årskurs 7, proportionalitet i årskurs 8 och i nian är det bråk och procent.
För skojs skull har jag kollat i ett tidigare nationellt prov hur många poäng dessa områden kan ge. Om du behärskar bråk- och procenträkning samt har en god förståelse för proportionalitet så kan det ge dig 18 poäng! Och ofta behövs det 23 för att bli godkänd. Och då börjar jag undra: Varför är det så svårt?
För ett år sedan skrev jag om Caroline Nagy vars licentiatavhandling handlar om bråk.
Hon säger att kommer man som lärare inte åt vad det är eleverna inte förstår så är det svårt att få till en progression. Hon har i sin studie sett att de bilder läraren använder har stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling oavsett ålder. Och det blir väldigt mycket pizza och tårtbitar.
Hon menar på att vi ibland förenklar undervisningen så mycket att den inte hjälper eleverna. Genom att utöka innehållet, göra det mer varierat och också mer komplicerat, blir det en tydligare kunskapsutveckling för eleverna!
Du kan få hjälp i din bråkplanering genom att läsa om den stora matematiska idén BRÅK på Intranätet under Matematikutveckling - Progressionsplan - Stöd till undervisningen. Läs och diskutera med dina kollegor hur progressionen kring bråk ser ut på din skola. Och definiera er egen uppfattning om vad bråk är!


 Fler bråk i matematikundervisningen – och mindre fokus på pizzabitar och äppelhalvor.
Den här uppgiften fick några elever i min sjua i fredags. Den glufsade de i sig med hull och hår =) Den var utmanande, krävde ganska mycket tid och gav en härlig känsla när man lyckats! En pojke räknade ut att y = 4356/6534, och det är rätt! Men det finns ett betydligt enklare sätt att skriva det bråket på.


Tjingeling Bråk-räkning
från Britt Marie

torsdag 10 januari 2019

"Det är för lite mattetid!"

 Helena Kvarnsell är lärare i matte och NO och är inte stressad i sin lärargärning. Det är lite udda får man väl ändå säga. Helenas chef på en högstadieskola i Stockholm undrade hur hon kunde vara så lugn och när hon berättade för honom hur hon jobbade kom hon på att hon kanske skulle dela sina metoder med andra lärare, hon skrev en bok.
Boken "Jobba smart" är ganska tunn, det är bara fem saker man ska ha koll på, enligt Helena.

  1. Man ska kunna sina styrdokument
  2. Man ska bygga förtroendefulla relationer
  3. Man ska låta eleverna göra jobbet
  4. Man ska planera noggrant, vara tydlig och transparent
  5. Man ska utveckla sig själv 
Helena Kvarnsell blogg

Jag bestämde mig för att prova Helenas metod att låta eleverna vara med i planeringen av ett arbetsområde.
Och vi började denna vecka!
Eleverna jobbade två och två och de fick ett kalendarium där de såg vilka lektioner som finns tillgängliga för området Samband och förändring. Sen fick de också en lista med vilket centralt innehåll som ska behandlas i arbets-området. Sen var det dags att lägga ut innehållet på lektionerna. Alla funderade på hur många lektioner som behövdes för varje delområde. Mot slutet är det en kille som säger: "Det är för lite mattetid!"
Och nästa termin blir det så för Elias, högstadiet får fler undervisningstimmar i matematik"
Jag har ännu inte tittat på deras förslag. Nu är det min uppgift att se till att planeringen blir så bra som möjligt! Men eleverna har fått en första inblick i vad vi ska jobba med de närmaste veckorna :-)

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

onsdag 19 december 2018

Matematik i jul

Ta en sväng förbi Visualiseringscenter under jullovet!
I deras nya utställning Decode the Code får du på ett lekfullt sätt utforska och upptäcka hur datorgrafik och visualiseringsteknik skapas. Och vilka matematiska principer som styr detta. Eller varför inte slå in dina julklappar på ett matematiskt sätt! Kolla den här filmen =)  Matematiker Katie Stackles visar hur man kan slå in paket! Katie är en engelsk matematiker som föreläser och leder workshops för både vuxna och barn.                                                                                          

Katie har en Youtube-kanal där hon berättar om olika matematiska spel och lekar. Till exempel denna. Om du har fyra kort med en bokstav på ena sidan och en siffra på den andra, såsom på bilden. Hur många, och vilka kort måste du vända för att veta om varje vokal har en jämn siffra på baksidan?


Tjingeling Jul-Hälsning
från Britt Marie

torsdag 13 december 2018

Ämnesinfärgning


ÄmnesinfärgningHörde nyligen på en föreläsning om hur man kan öka undervisningens relevans kopplat till karaktärsämnen. Föreläsningen gavs av Mathilda Lennermo Selin och Richard Pekkari, som arbetar på Hjalmar Lundbomsskolan i Kiruna. Mathilda är lärare i matematik och arbetar med matematikinfärgning mot fordonsprogrammet där Richard arbetar som lärare i fordonsämnen. 

De berättade om ett mycket stimulerande samarbete som främjat lärandet och motivationen, och hur de tycker att de stärkt matematikens relevans och kunnat ge en bättre helhetsbild av matematikämnet.
Vi fick ta del av flera praktiska exempel tex. beräkningsexempel och problemlösning direkt relaterade till verkstadshandböcker mm. De berättade också om vinster det gav att vara med på varandras respektive lektioner, och att eleverna tyckte att matematiken fick större legitimitet. Både Richard och Mathilda uttryckte att samarbetet kräver en del tid och inhämtning av ny kunskap men också att det gav väldigt mycket. Mycket intressant att lyssna till och visst skulle det vara intressant att besöka dem.

Fahrenheit och Celsius

Formeln för av omvandling av Celsius till Fahrenheit är ett bra exempel då vi jobbar med att ”lösa ut” vissa variabler ur formler i år 1. Det brukar komma upp till diskussion att det beror ju på vilket land man är i…

F = 1,8C + 32            
fungerar ju bra i Amerika, medan  

C = (F- 32) / 1,8        
fungerar bättre i Sverige.

Nästa lektion jobbade vi vidare med mönster i olika former och att hitta sambanden. Ett nytt roligt mönster som vi fick från Bosse Larsson var, se figur.
(Rutorna ska vara lika stora)


Det blev en kul fortsättning på lektionen med formler J

 Skolverket


Skolverket kom i veckan ut med sin rapport ”Utmanande undervisning för högpresterande elever”. Här granskas 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program.Till sist ett julklappstips:

David Bodians bok Einsteins största misstag  från 2017.
Bodian har skrivit flera böcker om Einstein liv som privatperson
och som fysiker. Som läsare får vi på ett lättförståeligt sätt följa
Einsteins liv och forskning. En riktigt underhållande bok.


Trevligt jullov! / Eva RoA

torsdag 6 december 2018

Vad gör eleverna för fel egentligen?En intressant och så jätteviktig fråga att fördjupa sig i tillsammans med kollegor. Vad ser jag för kunnande, missuppfattningar eller tankefel i en lösning. På senaste mattepilotträffen diskuterades den här frågan, lärarna nätverkade och berikade varandra. Tillsammans analyserades elevlösningar, felaktigheter diskuterades och därefter reflektioner kring vilken undervisning eleverna behöver för att kunna lösa uppgifterna rätt.

Kerstin Sjöberg bidrog med sin forskning kring addition i årskurs 2, vilka vanliga
feltyper förekommer när eleverna räknar. Fel hon lyfte fram var svårigheter med talfakta, platsvärde, att eleven läst eller skrivit av fel, procedurfel i en uppställning eller teckenfel. Vill du veta mer om den forskningen så följ länken: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1231731/FULLTEXT02.pdf

Hur kan vi göra skillnad med vår undervisning?

Den frågan kan man verkligen tänka stort och smått kring. Att fundera vidare utifrån felaktigheter är ett sätt. Vi får även stöd och hjälp med riktning från matematikforskning, i tidigare forskningsstudier med bl.a Lisa Björklund-Boistrup har vi tagit del av att det är små saker som kan göra stor skillnad. Det tycker jag känns skönt att veta som mattelärare, om jag fokuserar på att utveckla någon liten del av min undervisning kan det ge stor effekt för eleverna.Vad kan det då exempelvis vara? Att ge eleverna tanketid 3 sekunder eller mer innan jag ber om ett svar, jag kan även tänka kring val av mina uppgifter så att alla elever kan arbeta med dem och att de även ger möjlighet till fördjupning av kunskaper. Så kallade uppgifter med låg tröskel och högt tak. Medvetenhet kring vilka frågor som ställs i klassrummet och hur läraren ställer dem kan även det göra skillnad. Just den sista frågan arbetar en grupp lärare I Norrköping med utveckla i sin undervisning. Lärarna har läst Klassrumsdialog i matematikundervisning därefter planerat och diskuterat tillsammans och nu provar de i sina klassrum. 


Vill du ta del av forskning kring detta så kan du läsa Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt!

Tjingeling forskningspling!
Marie

lördag 1 december 2018

På konferens om Matematikundervisning

I veckan hade jag den fantastiska förmånen att få åka på konferens tillsammans med mina matematikutvecklarkollegor! Konferensen handlade naturligtvis om matematikundervisning och den avslutande talaren var Bosse Larsson. Bosse som i vanliga fall jobbar i Norrköpings kommun =)
Han pratade om vilken syn vi har på lärande. Om vägen till kunskap bara är en svagt lutande uppförsbacke (kanske elevens sätt att tänka) eller om det är en mycket ojämn väg med många hinder och djupa gropar att ramla ner i?
Viktigt att våra elever förstår att det är ansträngande att lära sig men att det går =)


Bosse har skrivit en bok tillsammans med James Nottingham. Boken kom ut i somras och heter Utmanande tankesätt, i den  får vi veta vilka strategier vi kan tillämpa för att skapa ett lärandeklimat där både elever och vuxna väljer utmaningar, anstränger sig och utvecklar sina talanger.
Låter spännande, kanske något att önska sig i julklapp!

På Bosses hemsida Tänk vidare kan du läsa mer om Dynamiskt Mindset och om att bryta tankemönster.

Tänk vidare
 

Citatet från Edvard de Bono har jag snott från Bosses hemsida.
de Bono är brittisk läkare och författare som framför allt är förknippad med tankar kring kreativitet och han är också skaparen av de sex tänkarhattarna.

 Tjingeling Matte-Pling

från Britt Marie

 torsdag 22 november 2018

MATTEAKADEMIEN


Under vecka 46 hade vi återigen en träff med matteklubben Matteakademien, träffens tema var primtal. Fredrik och  hans praoelev Leonard hade gjort spännande uppgifter på temat. Som hemuppgift fick barnen/ungdomarna med sig uppgiften ”konstruktioner steg för steg” konstruerad av Valentina Chapovalova. Hon är matematiker som driver matteklubben i Uppsala, arrangerar mattekollon både i Sverige och Ryssland, är ordförande i föreningen Matematiksällskapet, undervisar matematikintresserade barn och utvecklar matematikundervisning. Valentina Chapovalova brinner för att sprida matematik.
Valentina har skrivit flera böcker bland annat boken ”Populära problem” som vi gärna arbetar med på matteklubben.Hemproblem v45         Populära problem av Valentina Chapovalova


Vi hade också en klipp och vikningskluring som fångade oss alla under kvällen. Jag förberedde ett exempel som tejpades fast för att göra det lite klurigare.


 

Nästa träff är måndagen den 10 december kl 18.00-19.40 sal 20 på Kungsgårds gymnasium. Har ni någon elev som vill ha lite mer utmaning i matematik så får de gärna komma på en träff och känna sig för. Anmälan till Britt-Marie Lindgren, epost: brittmarie.lindgren@norrkoping.se av vårdnadshavare. Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att följa med.


/Eva RoA