Om Matematikbloggen

torsdag 18 oktober 2018

Arbeta tillsammans med matematiken

Häromdagen frågade jag Marie om hon hade någon språkstärkande övning i matematik. Det hade hon naturligtvis! "Du kan väl prova Fråga- fråga-byt"
Jag började med att prova på lärare =) Det gick alldeles utmärkt. Och dessa lärare har sedan provat aktiviteten med sina elever. Lärarna var nöjda med resultatet och tyckte att eleverna blev mycket aktiva och engagerade i uppgiften!
Vad är det då? Man har kort där ett begrepp står på ena sidan av kortet och förklaringen av begreppet står på den andra sidan. Alla elever har varsitt begrepp och sedan går de runt i rummet och möter någon med ett annat begrepp. Eleven ska försöka förklara det begrepp som kompisen har och vice versa. Om båda är nöjda med varandras förklaringar så byter man kort och går vidare till någon ny klasskamrat. Om någon av eleverna inte är nöjd med den andras förklaring så får den eleven veta begreppets betydelse, men får inte byta kort utan gå vidare med det begrepp man hade. Bättre förklaring av aktiviteten hittar ni om ni följer länken!

Fråga fråga byt


När jag hade tittat på olika aktiviteter från Kooperativt lärande så ville jag prova något i min egen undervisning. Det blev "Arbeta mot ett gemensamt mål".
Eleverna behövde repetera en multiplikationsalgoritm. De jobbade i par och det gemensamma målet var att båda skulle känna sig säkra på hur man gör vid multiplikation med två- eller tresiffriga faktorer i decimalform. Eleverna jobbade mycket seriöst och försökte hjälpa varandra att repetera och skapa förståelse. Och aktiviteten avslutades med att alla fick beräkna en multiplikationsuppgift, de fick olika uppgifter på lite olika nivåer. Både jag och eleverna var nöjda efteråt och det kändes som att vi utnyttjat varandra som resurser i större utsträckning än vi brukar!


Tjingeling Samarbets-Pling
från Britt Marie

torsdag 11 oktober 2018

Mönster i förskoleklass


I veckan har jag träffat elever i förskoleklass, jag fick möjlighet att vara med när eleverna arbetade med mönster. Så härligt att möta nyfikna intresserade elever som arbetade med att upptäcka och utforska mönster. Diskussion och resonemang kring vilken regel som gäller för just det här mönstret? Och hur ska mönstret fortsätta? 
Arbetet startade med att lägga vackra höstlöv i ett mönster, att urskilja färg, som två ljusa löv och ett mörkare var enkelt för eleverna att se. Lite svårare blev det när löven lades med skaft ner, skaft upp, skaft ner och så vidare. Regeln knäcktes efter en stund och arbetet fortsatte, nu byggdes det mönster med stavar. Lätt tyckte eleverna!


 Dags för mönster med ljud, klapp, klapp stamp; klapp, klapp, stamp. Alla elever arbetade tillsammans med att fortsätta mönstret. Spännande att höra när en elev gjorde kopplingen till stavarna de nyss byggt med.
Det är ju samma som vi nyss byggde”

Kan man göra mönster med hela kroppen då? 
Det blev lite svårare att få till upprepningar, men många av eleverna lyckades även med denna uppgift.

Varför tränar man på mönster?
Inom matematiken är mönster en regelbunden upprepning. Att förstå mönster och dess uppbyggnad är början till algebraiskt tänkande.

Mönster är en del i Skolverkets nya kartläggningsmaterial för förskoleklass, är du intresserad av att sätta dig in i materialet tillsammans med andra förskollärare är du välkommen att anmäla dig till en workshop den 29/10 eller 15/11. Anmälan görs på Norrköpings kommuns Intranät.

Tjingeling mönsterpling!

Marie

onsdag 3 oktober 2018

Jag gillar matteböcker!

Jag har många matteböcker =) av olika kategorier. Och jag gillar de allra flesta. Jag tycker mycket om min lärarhandledning. Den tillför verkligen något som hjälper mig i mitt undervisningsupplägg. Jag får tips om filmer och annat material jag kan använda, olika aktiviteter för elevernas inlärning, vad som är viktiga förkunskaper inom ett område, syftet med olika uppgifter och material för både färdighetsträning och utmaningar. Hur ser din lärarhandledning ut?
Kanske man borde titta på lärarhandledningen först innan man bestämmer sig för ett nytt läromedel?


Sen gillar jag böcker som lärare skriver för att inspirera och stötta andra lärare. Som till exempel Sabine Louvet, matte- och NO-lärare men också programledare för UR-programmet Kalkyl.

Hon har skrivit denna bok "Stärk det matematiska självförtroendet" där hon delar med sig av sina idéer kring hur man kan använda enkla digitala verktyg för hjälpa eleverna få syn på sitt lärande.
Du kan läsa mer om Sabine om du följer länken.

Sabine louvet om matematikundervisning
Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie
onsdag 26 september 2018

Lösa svåra matteproblem

 Två dagar i veckan startar min matematikundervisning redan 7.30.
Då kommer elever från årskurs 9 som känner att de behöver stärka sina matematikkunskaper lite ytterligare.
Tolv elever satsar på sig själva och ämnet så tidigt på morgonen. Och det är fullt fokus på matematiken!
På den blankett där eleverna fick berätta lite om sig själva fanns en rad: Jag vill berätta...
Där får jag veta om elever som blir nervösa vid prov, elever som känner att de aldrig varit bra i matematik och elever som har koncentrationssvårigheter.
Men också en elev som vill lära sig lösa svåra uppgifter!
Jag ska göra mitt bästa för att alla elever ska känna att de kommer vidare i sina matematikkunskaper!Det här är ingen riktig intensivundervisning. Det är lite extra tid till eleverna. Men om du vill läsa om intensivundervisning med äldre elever kan du följa denna länk!
Intensivundervisning i matematikTjingeling Morgonräkning
från Britt Marie

onsdag 19 september 2018

Spännande matematikproblem

 Det är roligt med matematikproblem! Och när man löst ett problem vill man gärna dela med sig av sin lösning. Så var det för den här tjejen som var med på Matteakademien för första gången förra måndagen. Problemet löd så här: Tre hönor lägger tre ägg på tre dagar. Hur många ägg lägger nio hönor på nio dagar? Lätt hänt att tro att det blir nio ägg =) Men denna unga matematiker ritade och förklarade för oss andra att det minsann blev... Ja, hur många ägg blev det?
Rita är ett mycket viktigt verktyg  vid problemlösning och också när man ska visa andra hur man tänkt.Om du tycker det är kul med matteproblem, eller du kanske behöver lite utmaningar till vissa elever, då kan du hitta sådana på NCM:s sida Mattetalanger.


Vad sägs om detta: Utgå från ett tal med slutsiffran 4. Addera till detta ett tal som också har slutsiffran 4. Matematiskt skrivs detta 4 + 4  ≡ 8.  Vi fortsätter att addera ett tal med slutsiffran 4 och får då 4 + 4 + 4 ≡  2 . Fortsätter man på samma sätt får man slutsiffrorna 4, 8, 2, 6, 0, 4 … Alla tänkbara slutsiffror kommer tydligen inte med i uppräkningen. 
Undersök vilka slutsiffror som med samma metod kommer att resultera i en uppräkning av alla siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.

mattetalanger.ncm

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

torsdag 13 september 2018

Ny som matematikutvecklareNär man byter arbetsplats som lärare blir det tydligt vilken fantastisk yrkeskår vi har. Det finns så många engagerade och professionella lärare runt om i skolorna.
När jag skulle lämna en skola där jag verkligen trivts och arbetat i många år, med fantastiska elever och kollegor, kom tanken upp - är detta ett klokt val? Svaret är ja, de första veckorna har verkligen varit stimulerande och utvecklande.
En del av min nya tjänst i Norrköping kommer att vara som matematikutvecklare mot gymnasiet, ett nytt uppdrag inom kommunen, i linje med matematikutvecklarna mot grundskolan. Nya projekt, uppdrag och kontakter ska utvecklas och startas upp, ett spännande uppdrag. Jag känner mig välkommen i gänget.

En elev i våras kom med följande problem, vi tyckte att det var riktigt kul.
Land A och Land B önskar att gränsen mellan länderna är rak istället för spetsig, hur kan man dra gränsen så att båda ländernas yta fortfarande är lika stor? Till sin hjälp har man penna och linjal.

Eleven löste problemet såhär och frågade, ”kan det vara så här lätt?”. J


//Eva Rognmo Adell


fredag 7 september 2018

Vikten av pedagogiska diskussioner

Joakim Samuelsson på mattepilotträffen.
Ikväll var läsårets första mattepilotträff och att få träffa drygt 50 kompetenta och entusiastiska matematiklärare ger både energi och en känsla av att man vill kavla upp ärmarna och jobba ännu hårdare. Trots en viss brist på lärare händer det fortsatt mycket kring matematiken i kommunen. Professor Joakim Samuelsson berättade kort om några av de matematikprojekt som genomförs ute på skolorna under det här läsåret.


En av dagens stora punkter var att analysera vårens resultat vilket mattepiloterna gjorde med stort engagemang. Det gjordes många intressanta analyser och goda idéer spreds om vad undervisningen behöver fokusera på för att i slutändan få ett större kunnande hos eleven.

Jämförelse över två skolors resultat på de Nationella proven i åk 3
Och visst har vi mycket att lära av varandra. Jämför bara dessa två skolors resultat. Hur har den "blå" skolan undervisat för att nå så goda resultat på den muntliga delen? Hur har den "gröna" skolan jobbat med problemlösning och så vidare.

Efter en sådan här kväll undrar jag när någon styrande ställning ska förstå vikten av att lärare får träffas och föra pedagogiska diskussioner. Så i dessa valtider vill jag avsluta veckans blogg med ett budskap: Politiker, kliv fram och förbättra villkoren för den svenska lärarkåren - NU!!

Rikard Gustafsson