tisdag 28 februari 2012

Nu har Önskestjärnan startat upp sin "Mattesatsning"

Här kommer dokumentation från Önskestjärnans Matematiksatsning 2012
avdelning Masken

Syfte.
Visa vad vi gör inom matematik på Masken.
Innehåll.
Vi har under ca två veckor inventerat våra barns matematiska lärande och forskande på Masken.
Vi fotograferade olika situationer i våra verksamheter här på Masken för att visa upp för barnen och föräldrarna vad de gör inom matematik.
I texten har vi till viss del utgått från föreläsningarna:
- Matematiken i Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 av Margot
  Andersson - matematikutvecklare och Mia Askenbom - mattepilot.
- Förskolan som grund i det livslånga lärandet i matematik av Hanna
  Palmèr.
Barnen räknade änderna som vi matade.
Lotta , Lisa och Carina samt barn från Masken
 
 
Ø
 
  • Principen om räkneordens ordning
  • Kardinaltalsprincipen
  • Principen om godtycklig ordning
 
 
 
 
 
 
 
Hör gärna av dig vilken matematik du ser !
Margot

måndag 20 februari 2012

Konstruera geometriska mönster i förskoleklass!

Med mosaikplattor kan man konstruera fina mönster!
Tillsammans med pedagoger i förskoleklass arbetade vi i torsdags med Centralt innehåll årskurs 1-3. Där står ...hur enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. 
Det var stor aktivitet och mosaikplattorna var populära byggstenar.
Vi diskuterade också vilka ord man måste kunna för att beskriva ett mönster. Det här är några vi kom på: Varannan, Före, Efter, Upprepar sig, Bakom, Framför, Under, Över, Bredvid.
Vi pratade också om olika uttrycksformer man använder när man jobbar med matematik. Man pratar, ritar, skriver med ord. skriver med symboler, använder material!


Hur arbetar ni med mönster?
Kanske har ni något bra material som ni vill tipsa oss om?
Skriv en kommentar och berätta!


Tjingeling Mönster-Pling
från Britt Marie
Ett mönster som växer

tisdag 7 februari 2012

Hanna Palmér "Förskolan som grund för det livslånga lärandet i matematik"

Hanna Palmér Linnéuniversitetet Växjö
 
Ett 75-tal pedagoger från förskola och förskoleklass hade samlats för en lärorik och inspirerande föreläsning på Silverdansen ! 


Hannas mantra:
För att kunna uppmärksamma matematik måste vi veta vad matematik är!
För att kunna möta och utmana barn i matematik måste vi veta vad matematik är!


Frågor som diskuterades:
Vad är matematik?
Vad tycker ni om matematik?
Varför ska förskolan arbeta med matematik?
Hur lär förskolebarn matematik?
Vad svarar du på dessa påståenden ?
  • Man måste vara smart för att lära sig matematik.
  • Pojkar och flickor har olika förutsättningar för matematik.
  • Barn som mött meningsfull matematik i förskolan klarar sig bättre på nationella proven i år
  • Matematik är det enklaste ämnet att delta i för barn med annat modersmål.

        Tack till Hanna och alla deltagare!
                       Margot