söndag 14 december 2014

Terminen börjar avslutas

I Matematiklyftet pågår utvärderingar av terminens arbete för fullt. Det förekommer många intressanta diskussioner, bland annat kring hur undervisningen påverkats och hur man i lärarlagen varit ett stöd för varandra. Lärarlagen står även inför att välja en ny modul som man ska arbeta med under vårterminen. Det blir verkligen synligt vad som hänt när man sammanfattar, utvärderar och reflekterar tillsammans.

Förra veckan kom önskemål från ”fritarådet” på min skola, eleverna ville jobba med lite kluriga matteproblem på fritidshemmet.  Så härligt att eleverna tycker att det är roligt att jobba med matte!! Man blir verkligen jätteglad J
Hoppas nu att eleverna klurar tillsammans kring de Känguruproblem som jag plockade fram till dem.

Marie 


torsdag 4 december 2014

Att utveckla matematiken med lärplattan !

Under hösten har Matematikcentrum erbjudit tillfällen för förskolans pedagoger i Norrköping 
att träffas och lära tillsammans med Lärplattan som utgångspunkt ! 
Vi använder oftast begreppet Lärplatta för att vi använder den till "lärande tillsammans" med barnen.
Träffarna har börjat med att uppdatera oss på de Matematiska aktiviteterna : Lokalisera , konstruera , mäta, räkna , leka och förklara , för att övergå till hur de Matematiska aktiviteterna kan kopplas till olika appar på Lärplattan. Appar som är anpassade för att kunna användas till att dokumentera barnens matematiklärande har vi också kikat närmare på . 
Att få konkreta tips på appar och hur de kan användas pedagogiskt är en del av de förväntningar som vi ofta möter och som också är den del som är svårast att dela med sig av . Vi vill helst tipsa om appar som inte innehåller reklam eller "köp i appen" utan är s.k barnsäkrade appar. Det kommer också nya appar hela tiden och en del är faktiskt gratis vid enbart speciella tillfällen. 
Att ta del av Skolappar.se är ett mycket bra sätt hitta rätt ! Där finns olika kategorier att söka på , ålder , ämne, pris osv. De flesta apparna är inte pedagogiska i sig , utan blir det med det förhållningssätt vi använder. Viktigt är att själv prova dem och sedan introducera dem tillsammans med barnen ! 
Att använda följande frågor för reflektion kring hur vi på bästa sätt kan använda Lärplattan tillsammans med barnen för att skapa samspel och delaktighet kan verkligen rekommenderas. Jag har av kollegor jag träffar och genom  Facebook - gruppen Förskolans matematik förstått att många förskolegrupper nu i sin Adventskalender fokuserar extra mycket på Matematik , så bra sätt att låta problemlösningsförmågan få stor plats. Att barnen får ett uppdrag av Tomten varje dag ger ju många tillfällen till att lära tillsammans och går att variera så alla barn kan delta och lära av varandra 
På en avdelning på Silverdansens förskola fick barnen prova att mäta rummets bredd , tänk att det går åt olika många barn,  beroende på hur långa armar man har ! 
Undrar varför tomten vill veta rummets bredd , skulle han kanske bygga ett lika stort byggrum till tomtenissarna som han sett att barnen har ??? 
Tur att de kunde hjälpa honom ! 


Nu ger jag i uppdrag till Tomten att se till att verkligen ALLA barn får lika stor möjlighet att möta matematik på ett Lustfyllt sätt ! 
Ni som möter barn kan gärna få hjälpa Tomten 
Önskar er en spännande vecka med många matematiska uppdrag
Margot 

lördag 29 november 2014

Resonemangsförmåga

Vi jobbar med geometri i årskurs 8. Eleverna fick en uppgift där de med hjälp av en piprensare skulle forma olika plangeometriska figurer. Sedan skulle de rita av figurerna samt föra ett resonemang om vilken figur som hade den största arean, alla figurer hade ju samma omkrets. Jag samlade in deras arbeten och gav en skriftlig återkoppling på vad jag tyckte att de skulle utveckla i sina redovisningar. Nästa lektion sa en elev: Jag behöver fler uppgifter där jag kan träna på att dra en slutsats!
Då kände jag att det centrala innehållet hade blivit underordnat resonemangsförmågan!

I tisdags kom senaste numret av Nämnaren. Tre av artiklarna handlar om det aktionsforskningsprojekt som Norrköpings kommun deltar i. En av de forskande lärarna arbetar på samma skola som jag. Hon funderar ständigt över sin undervisning. Vad som fungerar bra och vad som behöver förändras för att nå fram till eleverna! Och hon vill gärna diskutera med sina kollegor, det är väl också resonemangsförmåga ;-)
 Det är jätteroligt att läsa pedagogisk och didaktisk litteratur, tycker jag. I Origo nr 6 får man många lästips men även direkta undervisningsidéer. Till exempel hur man kan låta eleverna redovisa sina matematiklösningar genom att göra en film! Det blir ett nytt sätt att visa sin resonemangsförmåga och eleverna kan få se många olika förklaringar på samma problem.
Här finns också en artikel om Tommy Lucassi som inspirerat mig att lämna de traditionella matteproven och istället pröva att ge uppgifter som kräver mer resonemang.
Tidskrifterna har duggat tätt i min brevlåda den senaste tiden. Skolportens sista nummer för året skriver bland annat om Karin Nygårds som vann Guldäpplet 2014. Detta för sin undervisning i programmering. Hon har också fått pengar från Internetfonden för att gå igenom Lgr11 och hitta sätt att få in det digitala perspektivet. Du kan läsa mer om henne på hennes egen blogg karinskod.blogspot.se eller  teacherhack.com  där hon samlar och delar lektions-, inspirations- och workshopmaterial för att arbeta med digitalkunskap och digitalt skapande i skolan.

Kanske har din skola anmält sig till Hour of code? Då kommer vi att dela Karins programmeringsintresse under en timme i december.
Tjingeling Programmering
från Britt Marie


söndag 23 november 2014

Problemlösning och ny bok

I Mattelyftet den här veckan har vi arbetat med elevers förståelse för helhet och delar av tal. Eleverna skulle prova att lösa uppgifterna med olika representationer – rita, skriva med ord, skriva siffror, använda konkret material. Flera klasser jobbade med Tanketavlan. Här är exempel från elever som delar upp talet 6. 


Andra elever arbetade med ett öppet problem som har många tänkbara lösningar:Vrålapornas ben
I ett av de höga träden längs Amazonasfloden sitter en flock vrålapor samlade det är hanar, honor och ungar. De har sammanlagt hundra fötter på trädets grenar. 
Hur många apor finns i flocken?Ser fram mot att läsa min nya bok och hoppas att jag ska lära mig nya saker som jag kan använda i klassrummet.
"Arbeta formativt med digitala verktyg”  av Patricia Diaz.
Boken ska ge kunskap och inspiration till nya sätt att arbeta formativt och digitalt med elever. Boken är strukturerad kring Dylan Williams nyckelstrategier för ett formativt arbete och hur  dessa steg kan stödjas av digitala verktyg som tilltalar och utmanar eleverna.


Marie

fredag 14 november 2014

Vi sågar matematik

Nej ! Vi sågar inte Matematiken i Norrköping, tvärtom ! 
Malmö arrangerar Ma/Nv- biennette 14 mars 2015 , och en föreläsning  heter " Vi sågar Matematik".
Det är Stadionparkens förskola  i Malmö som arbetat med tema "Fåglar" och i samarbete med Gatukontoret i Malmö stad utvecklat ett projekt med att bygga fågelholkar till småfåglarna i närområdet
De vill visa på hur de genom att bygga fågelholkar kunnat utveckla matematiska färdigheter och utgår från de Matematiska aktiviteterna : Lokalisera, räkna , mäta ,konstruera  leka, och förklara. På så sätt har läroplanens olika strävansmål kunnat integreras i verksamheten och genom att arbeta med naturen och djuren haft ett ytterligare hjälpmedel i arbetet med förskolans matematik . 
Så många kopplingar mellan Matematik - Naturvetenskap - Teknik !! 
Att de sedan framhåller barnens delaktighet gör att jag absolut vill veta mera ! 
Härligt att Ma/Nv - bienneten i Malmö erbjuder flera seminarier riktade till förskolan 


Undrar bara om jag ska ta med hammare och spik för att bygga holkar , 
eller om vi får starta ett liknande projekt här i Norrköping ?
Nu ser jag att det är dags att fylla på med nya talgbollar och fågelfrön till "mina" fåglar utanför fönstret , 
innan mörkret lägger sig igen ! 
Ha en bra vecka i novembermörkret ,
snart vänder ljuset tillbaka 
Vi kanske ses i Malmö ? 
Margot 


 


söndag 9 november 2014

Matematiska samtal

Man tänjer sitt kunnande när man samtalar med andra! Och det pågår så många olika matematiska samtal i Norrköping just nu :-)
För några veckor sedan gjorde vi en halvtidsutvärdering i Matematiklyftet och det som lärarna upplever som det mest positiva med den fortbildningen är "Att vi diskuterar matematik med varandra".
I måndags och onsdags träffade Marie och jag cirka 70 lärare i vårt implementeringsarbete kring Handlingsplan för god matematikundervisning. Lärarna hade gjort kartläggningar i sina klasser med hjälp av diagnoser ur Förstå och använda tal. Man satt tillsammans och diskuterade resultaten och analyserade elevernas svar. Detta skulle resultera i en plan för hur undervisningen skulle se ut för att resultaten ska bli bättre. När vi efter en timmes grupparbete skulle återsamlas var det inte alla grupper som kom. När jag träffade på en grupp och frågade om de inte hade kollat tiden, blev svaret: "Vi har matematiska samtal"!
Om man vill utvidga sitt matematiska samtal så ska man anmäla sig till webbkursen  Bedömning och Betygssättning. Den finns nu också för årskurs 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen. Den kurs som vänder sig till årskurs 4-6 är fortfarande öppen och möjlig att anmäla sig till. I dessa kurser får du möjlighet att ha matematiska samtal med pedagoger över hela Sverige! Och ju bättre man själv blir på bedömning desto lättare blir det för eleverna att förhålla sig till den.         I onsdags sa Filip: Men Britt Marie om det nu är det här du har bedömt denna gång, vad tänker du bedöma i nästa uppgift? Filip, jag tänker bedöma kommunikation och resonemang!


Men hur ser det matematiska samtalet i klassrummet ut? I fredags gjorde mina elever en uppgift där det gällde att hitta ett generellt samband mellan talföljder uppbyggda på ett visst sätt.
Det här är Jennifers slutsats. Och hon är något på spåret! På måndag ska vi fortsätta prata om hur man skriver uttryck som sedan går att relatera till varandra t ex (x+1) är ett mer än x.Men jag avslutar med Oscars kommentar : Att generalisera är inte det något dåligt, att dra alla över en kam? Mitt och Oscars samtal fortsätter på måndag!

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

lördag 1 november 2014

Höstrusk!


Under vecka har jag fördjupat mig i resultat på NP åk 3 och frisläppta elevuppgifter från TIMSS. Intressanta saker båda två tycker jag. TIMSS uppgifterna är för åk 4 och 8, det finns många spännande och lärorika uppgifter som man kan använda sig av eller hämta inspiration från.

Om du är intresserad av din skolas resultat så titta i Siris, http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:59:0::NO:::

Men vad är egentligen TIMSS och PISA? 

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande beskrivningar:
TIMSS är en studie som mäter elevers kunskaper i matematik och naturkunskap i årskurs 4 och 8. Studien syftar bland annat till att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt, och att försöka förklara och förstå trender inom och mellan länder. I TIMSS deltar länder från hela världen och studien genomförs vart fjärde år. TIMSS står för Trends in International Mathematics och Science Study.

PISA är en studie som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-åriga elever är rustade att möta framtiden när det gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap och läsförmåga. Studien genomförs var tredje år.

Länk till TIMSS uppgifter:

fredag 24 oktober 2014

Lekfull matematik

Nu har Matematikcentrum haft besök av Anna Kärre , föreläsare och författare till boken Lekfull matematik , som jag berättat om tidigare här i bloggen.


Anna arbetar som förskollärare och med de yngsta förskolebarnen
och det gör att det hon delar med oss verkligen går att förankra i våra olika verksamheter 

Hur kan vi i förskolan ta tillvara barnens tänkande kring sortering och klassificering  
och utmana deras resonemangsförmåga ? 
Deltagarna fick påsar med olika småsaker som de tillsammans fick sortera fritt och 
sedan resonera över på vilket sätt de sorterat 
Vilka kriterier änvände de i sorteringen ? 


Matematik är ett språk och vi använder många olika begrepp för att t.ex. beskriva storlek 
Vad är stort och litet ? I relation till ... 
Det är viktigt att vi utgår från barnens perspektiv och lyssnar på deras erfarenheter och reflektioner menar Anna. Vi behöver också fundera på hur vi vuxna uttrycker oss ! 
Benämner vi barn som " små" och "stora" ? 
Eller säger vi yngre och äldre barn ? 
Många tankar att fundera vidare på ....

Tack Anna för den här gången och välkommen tillbaka i vår, då fler får möjlighet att träffa dig och 
"Jämföra , sortera och reflektera" som även är föreläsningens namn 


Du förmedlar även vilken glädje du känner i ditt arbete i förskolan ! 

Hoppas att Norrköping kan erbjuda ett "bättre" väder då , 
så du hinner njuta av vår vackra stad utan paraply ! ☀️
Hoppas vi alla får en regnfri dag snart önskar 
Margot 
lördag 18 oktober 2014

Matematik bland igelkottar och clickers

Vi har varit på Gotland med Pisa-gruppen. Och på ett litet torg hittade vi denna lilla krabat. Som mattelärare undrar man hur många piggar en igelkott har? Pinnsvein heter den på gotländska! 
På alla våra konferenser skriver vi åtaganden som vi ska försöka genomföra till nästa gång vi ses. Ett fantastiskt bra sätt att få saker genomförda! Den mest spännande punkten är "Strategisk plan" . Var vill vi vara om fem år?

Jag har varit på referensgruppsmöte och träffat lärare som forskar på hur man kan utveckla undervisningen i matematik genom att använda responssystem. Lärarna var mycket positiva och det var eleverna också. Ska bli spännande att läsa deras resultat så småningom för detta är inget som man tidigare forskat på i Sverige.
I måndags kom 100 intresserade pedagoger till Cnema för att lyssna på Gustav Knutsson och Tabea Schmidt. Gustav och Tabea är med i Mensa och informerade om hur vi kan uppmärksamma de barn som vi har i våra klasser och som har en särskild begåvning. Cirka 5% av befolkningen har en IQ på mer än 130. Det blir en elev i varje klass! Vem kan det vara i din klass?


Tjingeling Särbegåvning
från Britt Marie

söndag 12 oktober 2014

Mattekväll!


I onsdags kväll hade vi "föräldramatte" på min skola. Drygt 30 intresserade föräldrar åk 4-6 kom. Vi diskuterade vad eleverna ska lära sig i matematik, att det numer handlar om att utveckla förmågor och hur man kan visa dem.
Vi gick även igenom hur eleverna lär sig göra beräkningar med de fyra räknesätten. Mycket uppskattat av föräldrarna. Det blev mycket diskussion kring kort division kontra "liggande stolen".

Många  mattelärare har under de senaste veckorna deltagit i seminarier med Lisa Björklund-Boistrup. Forskningsresultat och förmågor i matematik har diskuterats flitigt. Lisa har en sida där hon samlat material kring den kommunforskning hon bedrivit. www.liu.se/matte. På den sidan finns en spännande enkät som man kan göra med sina elever för att få red på lite mer hur de tänker kring sitt lärande i matematik. Något att prova!

Imorgon måndag har vi föreläsning av Mensa på Cinema kl.16-18. Intresserad?

Lite att fundera kring:
Marie

torsdag 2 oktober 2014

Nu startar höstens program på Matematikcentrum

I Hösten är här , Matematikcentrum invigd ....
Nu startar vi upp med föreläsningar / workshop med fokus på "Matematik ute" 
Tillsammans med min kollega Maria kommer vi att träffa förskolans pedagoger för att delge och inspirera varandra kring arbetet med att lyfta förskolans matematik i ett helhetstänk !
Vi tar en stund för att uppdatera oss kring de matematiska aktiviteterna : Lokalisera, konstruera/designa, leka, förklara , mäta och räkna och reflekterar över hur de kan vävas in i förskolans verksamhet. 
Vi reflekterar kring miljöns betydelse för barns matematiklärande 

Men även över kunskap och förhållningssätt


                                                    
Sedan blir det " prova på - tid " som förhoppningsvis ger ny kunskap och nya idéer till oss alla 

Med den här bilden vill jag önska er en fortsatt lärorik  höst 
Margot 


söndag 28 september 2014

Motivation!

Nu är det invigt, med pompa och ståt!
Här ser vi verksamhetschef Barbro Vallhagen som fick hjälpa till att trumma för det fina Matematikcentrum i Silverdansens lokaler. 


Margot har gjort det så fiiint. Massor med matematik att som förskollärare bli inspirerad av. Och motiverad att tillsammans med de yngsta barnen utforska matematikens värld!

Det här är Erik Berglund, han arbetar som forskare på Linköpings Universitet. Hans forskningsområde är Kroppen som fjärrkontroll till datorn. I fredags var Erik på Enebyskolan för att berätta om sin forskning för våra elever. Han var väldigt engagerad i sitt ämne men också mycket motiverad att förklara för våra ungdomar vad en forskare gör, samt hur man ska tänka om man vill bli teknologie doktor som Erik. Något som var mycket viktigt var att göra fel! Det var då man lärde sig vad som funkade och inte.

Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för elevers lärandeI somras läste jag den här boken. Nu försöker jag sammanfatta den för att se vad som kan vara bra för mig att ta till mig. Ett kapitel heter Dialog ger motivation. Där skriver författarna om vikten av att ha dialog i klassrummet. I dialogen bearbetas kunskap, den nya blandas med den gamla. Eleven ska få möjlighet att pröva sina tankar, ställa frågor, förklara för andra och på det sättet få en djupare förståelse. Och när man verkligen har förstått något nytt så blir ens självbild positivt påverkad och man blir motiverad att lära sig ännu mer!

Imorgon ska "vår egen" forskare Lisa Björklund Boistrup ha seminarium tillsammans med ett gäng mattelärare som är mitt uppe i Matematiklyftet. Här kommer många motiverade människor att mötas! Och här kommer en dialog att finnas. Jag tror att den dialogen kommer att leda till att lärarna förstår bedömningen i klassrummet på ett djupare plan. Och då blir de motiverade att lära sig ännu mer!.

Matematiklyftetkommentar: "Idag pratade lärarna matematik i personalrummet!" :-)


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie


söndag 21 september 2014

Trianglar!

Att få syn på det man kan och sedan utmanas att förbättra det är viktigt i lärandet.
Hur får vi eleverna att visa allt de kan? Vet eleverna vad de ska visa? Frågor man som lärare brottas med i sin undervisning.
I den sexa jag undervisar har vi vid två 60 minuters lektioner fördjupat oss i en enda uppgift. Uppgiften är hämtat från Skolverkets bedömarträning och den låter så här:

”Rita två trianglar med olika form. Båda trianglarna ska ha arean 12cm2. Jämför dem och beskriv likheter och skillnader."

Eleverna började med att lösa uppgiften i par, därefter fick de fördjupa sig i tre andra elevlösningar. Dessa lösningar skulle de sedan bedöma och fundera över vilket kunnande de såg. En matris fanns som stöd. Bedömningarna diskuterade vi sedan i helklass, vilka intressanta diskussioner kring förmågor det blev! Själva knorren var att eleverna därefter fick gå tillbaka till sina egna uppgifter och förbättrar dem. Vilket engagemang hos eleverna, nu hade de fått syn på flera saker de ville förbättra. Diskussioner som ”om jag använder bas och höjd visar jag att jag kan mer än om jag bara säger att de är olika.

En elev säger i slutet av lektionen Nu tror jag faktiskt att jag fattar det här” 120 minuter med en och samma uppgift kan låta lite tråkigt men alla elever var engagerade med matematik och de var eniga om att de hade lärt sig mycket, vilket givetvis var målet.Det här materialet  ligger på Skolverkets hemsida, där kan man även hitta material kring bråk och subtraktion.http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/bedomningsstod/bedomartraning/matematik/bedomartraning-1.158711


 
Nämnaren kom i brevlådan förra veckan, mycket intressant läsning, en artikel beskriver hur man arbetat med matematik utifrån skönlitterära böcker, de böcker som nämns är ”Sifferdjävulen” och ”En gåtfull vänskap” – den boken kan jag verkligen rekommendera er att läsa. Visionen man hade med det projektet var att ge eleverna möjlighet att påverka sin läshastighet och förhoppningsvis kunna läsas fler än 29 ord per minut, vilket är minimum för att klara PISA-tester i matematik. Intressant! Cecilia Christiansens berättar om en lektion kring prioriteringsregler som gav mig inspiration - läs artikeln om du har Nämnaren.

 Marie  

onsdag 17 september 2014

Boktips

Har fullt upp att förbereda inför Öppet Hus med Invigning av Matematikcentrum som jag berättat om i tidigare inlägg , men vill ända passa på att tipsa om en bok som heter "Naturvetenskap och matematik - inspiration och lärande i sagans värld " 
Jag tänker att den ger både kunskap och inspiration , precis som jag hoppas att mitt arbete som matematikutvecklare ger och nu kommer att kunna utvecklas vidare med vår nya mötesplats här i Norrköping som främst riktar sig till lärare i  förskola och förskoleklass 

Författaren Marie Eriksson delar med sig av sitt arbete på Svejserdalens förskola i Mölndal ,där de på ett lustfyllt sätt lyckats integrera matematik och naturvetenskap. Hon tar oss med på en "spännande resa i matematikens och naturvetenskapens värld, , men också i sagans och fantasins värld "                      Så skriver hon själv i förordet till boken som är tänkt som inspiration till processarbete kring matematik och naturvetenskap med utgångspunkt från de yngsta barnen i förskolan. 
Jag gillar verkligen att det är med ett helhetstänk i verksamheten som arbetet utvecklas. Förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag i den reviderade läroplanen lägger betoning på hur barns naturliga lust att lära kan utnyttjas optimalt genom att barn ges möjlighet att utveckla matematiska förmågor. 

Boken som är utgiven av Lärarförlaget (2014) ger både handfasta tips och hänvisar till aktuell forskning 
 
Hoppas jag nu gett er inspiration att läsa den ! 

Kunskapen kommer här : 
Jag har ställt frågan "Vad är Matematik ?" i ett tidigare inlägg och här kommer ett svar från www.ne.se 
"matematik , en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling " 

Jag kommer framöver att presentera fler tankar från barn och vuxna vad 
de tänker att Matematik är ! 


Du är hjärtligt välkommen till Matematikcentrum på Öppet Hus tisdag 23 september kl. 14-17 
Silverdansens förskola-skola-fritidshem 
Silverringen 20 
Norrköping 
Meddela gärna till mig på 
margot.andersson@ edu.norrkoping.se 

Nu ska jag njuta av dagens skörd och fundera på "Vad är Matematiklärande i förskolan ?" 
Den frågan har Josefine Rostedt ställt i face-bookgruppen "Matematik i förskolan " 
Jag tycker att den är mycket spännande ... 


Margot 
söndag 7 september 2014

Gör vi rätt?

Idag var jag laddad inför mitt bloggande. Det har hänt många roliga saker denna vecka!
Jag har lyssnat på Carol Dweck från Stanford University. Hon har berättat om sin forskning kring ett tänkesätt som utgår ifrån att alla människor kan utvecklas! 
På måndagskvällen var jag på TEDx-föreläsning med både Carol Dweck och Torkel Klingberg. Torkel jobbar nu med att låta 6-åringar minnesträna. Jag har tagit med böcker som dessa personer skrivit och fått dem signerade. Dock glömde jag James Nottinghams bok, men eftersom han är en humoristisk person tyckte han inte att det var något konstigt att skriva på lösblad!


När man har den här T-shirten på sig är det som en kontaktannons! Det kom fram en tjej och sa: Vad kul, är du mattelärare?! Jag undervisar på gymnasiet i Flen, kan inte vi starta ett samarbete?
Men så skulle jag börja blogga om allt detta.  Först hoppade jag runt lite på diverse sidor på nätet. Och hittade den här filmen. och då blev jag lite nedstämd. Det är en dokumentärfilm om utbildning.   Så här skriver SvD:s recensent Hynek Pallas: Gör dig själv en tjänst och leta upp ”The alphabet”. Det är magnifikt, viktigt, omskakande och visionärt på riktigt. En film större än inför-valet-debatt om major Björklunds betyg, en film om vad som händer med barn när uppväxten bara blir konkurrens, prestation, standardfrågor och facit. Om – med en röst ur ”The alphabet” – hur livet förminskas när det reduceras till ekonomi.


 Titta på den här lilla trailern! Och fundera på hur vi kan göra skolan till en kreativ, fantasirik och lekfull plats för BARN!

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

söndag 31 augusti 2014

Ny rapport!


Nu har den kommit i tryck, den senaste rapporten i vår kommunforskning.
”Muntlig kommunikation inom algebra – hur bedömer vi det?”
Åsa, Lotta, Sussi och Ingalill, alla lärare i Norrköpings kommun, har tillsammans med forskare Lisa undersökt när och hur man kan bedöma muntlig kommunikation inom algebra. De har även undersökt vad man kan bedöma och vilka kvalitéer man kan se.

Spännande läsning för mattelärare!

I veckan påbörjar vi arbetet med implementering av en handlingsplan kring ”God matematikundervisning” Elva skolor kommer delta i det arbetet under läsåret 14/15. Tanken är att handlingsplanen ska utprovas och förbättras för att kunna användas på alla skolor läsåret 15/16.


Om man vill lära sig mer om materialet i boken ”Tänka, resonera och räkna i förskoleklass” erbjuder Ncm utbildning i det den 29 september i Stockholm.( finns även på andra orter). Om ni är intresserade kan ni läsa mer på Ncm:s hemsida.


Marielördag 23 augusti 2014

Vad är Matematik

Vad är Matematik ? 
Den frågan kan besvaras på många olika sätt , eller hur ? 
Helt beroende på vem som svarar och kanske i vilket sammanhang den ställs 
Beror kanske också på vilket svar som förväntas ? 

Nu ska barn/ elever/lärare på Silverdansens förskola- skola- fritidshem få möjlighet att utrycka sina tankar kring vad matematik är 
Jag utmanar dem till att svara på  frågan "Vad är Matematik?" 
De får uttrycka sig i text eller bild eller på annat sätt ... Spännande ! 
Citat och bilder kommer sedan att anslås i närhet till Matematikcentrum som är beläget i lokaler på Silverdansen , Silverringen 20 Norrköping 

Välkomna att besöka Matematikcentrum som har Öppet Hus tisdag 23 september kl.14-17 
Matematikcentrum är en mötesplats för kunskap , inspiration och kollegialt lärande med fokus på Förskolans matematik i ett helhetstänk ! 

Hur svarar du på frågan "Vad är Matematik?" 

Mitt svar är " Utmaningar " 

Jag väntar nu på många spännande svar, gärna även från er som läser vår blogg /Margot 

måndag 18 augusti 2014

Positivt och negativt


Nu har vi startat!

Idag kom det en hel hög med 15-åringar som var i alla fall lite sugna på att börja skolan. Efter en hel del praktiska sysslor med schema och skåp, gav jag dem en matteuppgift. Rita en sträcka som är 20 cm lång, märk ut ändpunkterna med -1 och 1.Markera var du tycker att punkterna -0,1 och -0,6 ska ligga. Vilket tal ligger precis mitt emellan dessa punkter?


 Här ser ni två av förslagen.

Den första lösningen visar kunnande om decimaltal. Men när det gäller förståelse för negativa tal blev det omvänt i skrivandet. -0,6 ligger dessutom till höger om mitten. De behövde inte markera ut nollan, då kanske lösningen sett annorlunda ut?

I den andra lösningen finns kunnande om att det måste vara jämna avstånd mellan varje tiondel. Men den här eleven hade nog inte gjort så här om han först satt ut nollan. 2,5 kanske anspelar på att det är 5 avstånd mellan punkterna och då borde mitt emellan vara 2,5.

På onsdag träffas vi igen och då ska det bli spännande att höra hur de har tänkt! För visst har de tänkt, men lösningen har inte blivit rätt. Så nu gäller det att bygga vidare i förståelsen på det som de har förstått hittills.


I sommar har jag läst (lyssnat till) Mindset av Carol Dweck.
Hon "ligger i tiden" just nu. Kommer till Norrköping i höst. En TedX-föreläsning 1 september och en heldagsfortbildning 2 september.
Hennes forskning handlar om att du alltid kan utveckla din hjärna! Och om vikten av att uppmuntra elevers ansträngning! Inte deras talang eller fallenhet.På onsdag ska jag berömma mina elever för deras ansträngning att lösa uppgiften!

Till dem som löste den helt rätt ska jag be om ursäkt för att de fick en alldeles för lätt uppgift som inte var någon utmaning.

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie