tisdag 24 maj 2011

Bedömningstider...

Så här i bedömningstider håller ju även matteutvecklarna på med bedömning.

Som många av er tidigare hört talas om har ju åttorna inte längre poäng eller betyg på sina prov. Idag ska de själva rätta sina egna matteprov och göra en summering av sitt kunnande. Detta gör de med hjälp av en mall där de får jämföra sina egna lösningar mot olika lösningsnivåer. Efter den rättningen får de sedan skriva ett eget omdöme om sitt prov där det framgår vad de tycker att de kan och vad de behöver utveckla.  Britt-Marie gör också en liknande bedömning på alla prov så att eleverna sedan kan jämföra sin bedömning med hennes.

Fyrorna har också haft prov, de har innan arbetsområdet fått uppskatta vad de kunde i den matris som flera av er tidigare hört talas om. Matrisen gjorde de också i direkt anslutning till att de skrivit provet så att de nu har en före och efter matris. Maria har nu slagit ihop matriserna till en som består av kryss (det eleverna kunde innan) och ringar (det de tycker att de kan nu). Imorgon kommer de att få tillbaka proven med kommentarer till uppgifterna och med en slutkommentar som handlar om vad Maria sett att de lärt och vad som behöver utvecklas vidare. De får också sin matris med deras egen bedömning. Eleverna får sedan kort reflektera kring kommentarerna och ge Maria feedback på undervisningen i matte i det här temat.

I våra huvuden irrar hela tiden tankar om vilken typ av bedömning som har störst betydelse för elevernas fortsatta lärande. Hur var det nu igen?
Feedback ska vara specifik och inte alltför allmängiltig, visa på kunnande och inte ickekunnande, tala om vad som vidare behöver utvecklas, vara tydlig för eleverna och föräldrarna och bestå av kommentarer istället för betyg och poäng. Oj, oj, oj inte lite att ta hänsyn till...
                                                                                        /Maria och Britt-Marie

tisdag 17 maj 2011

Matematikutvecklare sökes!!!

Nu kan du som är lärare i matematik i Norrköpings kommun anta utmaningen att bli matematikutvecklare som del av din anställning tillsammans med Britt-Marie Lindgren och Margot Andersson.

Vad arbetet som matematikutvecklare innebär och hur det går till att ansöka kan du läsa om i Veckonytt som kommer på intranätet på fredag.

måndag 9 maj 2011

Vad kul att så många vill delta i höstens mattehändelser!

Så här ser anmälningsläget ut:
  • Studiecirkel steg 2, 34 anmälda
  • Studiecirkel steg 1, 12 anmälda ( den här går det fortfarande att anmäla sig till)
  • Mattepilotkurs Lgr-11, 29 anmälda
  • Studiecirkel förskoleklass, 30 anmälda

Detta innebär att alla som anmält sig får en plats på höstens olika kurser. Vi återkommer till er inom kort med mer information!