onsdag 30 maj 2012

Besök på Sörgårdens förskola !


På måndagen samlades ett 20-tal mattepiloter från kommunens förskolor på
Sörgårdens förskola i Skärblacka för ett studiebesök !
Vi fick både se och höra pedagogerna från Sörgården berätta hur de på olika sätt "fångar matematiken" och synliggör den både för barnen och deras föräldrar !

Jag glömde utmana dem i vår "tävling" om den bästa bilden som visar
Matematik med hela kroppen  (se tidigare inlägg)
Men det är inte försent, varken för dem eller er andra att skicka bilder till mig
Några veckor är det kvar men skynda på ...

Tack för ett mycket givande besök önskar Margot och alla mattepiloter !torsdag 24 maj 2012

Välkomna att anmäla er!


Terminen börjar gå mot sitt slut och vi har börjat planera nästa läsår. Här kommer en kortfattad presentation av grundskolans program.

Vi erbjuder studiecirklar, föreläsningar och handledning i det egna arbetslaget på skolan.

Studiecirklarna kommer vara vid sex tillfällen, tre på hösten och tre på våren.  Tiden är 14-16.30 på torsdagar.

 

Planera för bedömning och undervisning i matematik

Vi kommer att arbeta med planering av matematikundervisningen! Hur kan vi utgå från förmågorna och koppla det till det centrala innehållet? Hur planerar man för bedömning och vilka bedömningsverktyg kan vi använda oss av? Upplägget kommer att vara i form av en storföreläsning, diskussioner i gruppen, bedömningsträning och föreläsning av oss. Vi tror att vi tillsammans kan bygga upp en bra ”verktygslåda” 

 

 Studeicirkel steg 1

Vi kommer att arbeta utifrån boken ”Förstå och använda tal”. Varje tillfälle kommer att innehålla diskussioner, aktiviteter och lite föreläsning från oss. Mellan varje kurstillfälle läser du en bit ur boken samt genomför en aktivitet i din egen elevgrupp Vi kommer att arbeta utifrån boken ”Förstå och använda tal”. Varje tillfälle kommer att innehålla diskussioner, aktiviteter och lite föreläsning från oss. Mellan varje kurstillfälle läser du en bit ur boken samt genomför en aktivitet i din egen elevgrupp.


 För dig som arbetar i förskoleklass

Vi kommer att arbeta utifrån boken ”Hur långt är ett äppelskal?” Upplägget kommer att vara att man läser till varje tillfälle samt genomför de aktiviteter vi provar i sin egen barngrupp. Det kommer att bli tillfällen till många diskussioner tillsammans med andra som arbetar i förskoleklass.  Diskussioner och aktiviteter varvas med föreläsning av oss.
Vidga och fördjupa din matematikundervisning 

Vi kommer att fördjupa oss i det Centrala innehållet för att se hur vi kan utmana och utveckla alla elever.  Hur gör vi matematiken spännande för oss själva och våra elever? Hur ser ämnesplanerna i matematik ut i Gy 2011? Upplägget kommer att vara i form av workshops, diskussioner och lite föreläsning från oss! Visst låter det spännande!

 

 Välkomna att anmäla er till :söndag 20 maj 2012

Nationella prov!

Ja, nu har eleverna gjort det Nationella provet i matematik i årskurs 9! Det är lite pirrigt, man vill att eleverna ska lyckas maximalt! Men de har bara just detta tillfälle, tisdag 15 maj! Och då gäller det att vara i bra form. För man får inte göra om, förklara sina tankar, tänka en gång till. Det är 15 maj! Den som kanske var i bättre form den 16 maj hade otur!


Just nu läser jag en jättespännande bok av Diane Ravitch, professor vid New York University. Hon säger (min översättning):
Testresultat har betydelse, men de är en indikator inte själva definitionen av god undervisning!
Vad är god undervisning?
Har jag bedrivit god undervisning?
Kommer då mina elever att lyckas bra på Nationella provet?
Eller...Tjingeling Mattefundering
från Britt Marie

tisdag 8 maj 2012

Nytt från Skolverket

Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Nytt är att det finns allmänna råd kring utvecklingssamtalet. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller två delar, dels omdömen, dels en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

Följ länken så kan du ladda ner det Allmänna rådet i pdf-format.
Marie

torsdag 3 maj 2012

Forskning för förskola och pedagogisk omsorg


På Skolverkets sida http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.5944
presenteras aktuell forskning, relevant för förskola och pedagogisk omsorg.

Förskola och pedagogisk omsorg har stor påverkan på barns utveckling och lärande.
En förskola med hög kvalitet har effekt på barns lärande och välmående långt upp i skolåldern.
Enligt den reviderade läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

Utvärdering och utveckling kan underlättas och göras mer effektiv genom kunskaper om resultat av forskning. Forskning ska därför vara lättfunnen och lättillgänglig.
Databasen samlar på ett lättillgängligt sätt kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg.

Här kommer några förslag som är gjorda för läsning om helgen blir regnig:
Hållpunkter för lärande. Åbro Akademis förlag.
Björklund, C. 2007
Barns tidiga lärande: En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande.  Göteborg Universitet. Sheridan, S.; Samuelsson, I. P.; Johansson, E. 2009
Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Skolverket (2010).
Stödja och styra: Om bedömning av yngre barn. Stockholm: Skolverket.
2010

Ladda även ner en förkortad version av Maria Reis avhandling Att ordna, från ordning till ordning. Yngre barns matematiserande. genom länken http://skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen/forskning-matematik/avhandlingar/sma-barns-matematik-inte-slumpmassigt-1.168294
 I databasen kan du även söka på "Matematik" och hitta fler spännande saker !
Naturligtsvis kan du läsa även om solen tittar fram, vilket jag hoppas på!
Margot