söndag 28 oktober 2012

Hållbara metaforer

Ja, nu är jag inne på detta igen. De metaforer vi ger till barnen, hur hållbara är de?
Jag har haft matteprov i årskurs 7 och eleverna skulle förklara hur de tänker när de multiplicerar med 10 och 100. "Jag lägger till nollor", är det vanligaste svaret. Och när jag då frågar hur de gör med 10 x 0,23 så blir osäkerheten ganska stor.
Visst fick jag själv lära mig att lägga till nollor. Men metoden fungerar bara med heltal. Vad ska vi säga när det handlar om multiplikation med decimaltal. Vad tycker ni?

Det här handlar väl verkligen om god taluppfattning! Det står i många skriftliga omdömen att "du behöver förbättra din taluppfattning". Men vad betyder det?
För en tid sedan lyssnade jag till Bengt Drath som föreläste om att utveckla förmågor. Han gav oss också sin tolkning av vad god taluppfattning är. 
                                                 Reflekterande talhantering! 
Och visst går det åt en del reflekterande innan man får förståelse för vad som egentligen händer när man multiplicerar med 10.

Ni kan titta på Bengt när han blir intervjuad om en lektion han har och som filmats för Matematiklyftet. Intervjun heter Strukturerad undervisning under lärares ledning
http://www.youtube.com/watch?v=Qy2y0EQIVfE


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

söndag 21 oktober 2012

Välkomna på föreläsning!


Boka in den 14 november!

Då kommer Kerstin Larsson till Cnema och föreläser om ”Undervisning som gör skillnad” Tiden är 14 - 17.

Kerstin Larsson är forskare i matematikdidaktik vid Stockholms universitet. Hon kommer att prata om beräkningsstrategier och hur man räknar. Alla fyra räknesätten kommer att behandlas men med lite mer fokus på subtraktion. Hon kommer även att dela med sig av tankar kring undervisning som gör skillnad.Anmälan till Marie Lindgren via mail


Under sommarlovet kom Skolverket ut med ett Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik. Materialet är tänkt som ett stöd för oss lärare när vi ska tolka kunskapskraven. För vi måste tolka! Det ska också vara en hjälp när vi ska diskutera bedömningsfrågor med varandra och med eleverna. I häftet finns elevarbeten med kommentarer, både för

årskurs 6 och 9.Välkomna på föreläsning!

Mariefredag 19 oktober 2012

Ses vi på Förskolebiennalen ?

Nästa vecka är det dags för Förskolebiennalen 2012
Under två dagar erbjuds seminarier och utställningar, workshop m.m.
Temat i år är ”Ett omsorgsfullt lärande”
Många seminarier har matematik som fokus .., vilket är glädjande. Jag har bokat in mig på flera föreläsningar och ska försöka hinna med att spana in ny litteratur och kreativt material.
Jag har fått den stora äran att delta, och kommer att presentera hur jag som matematikutvecklare kan bidra till ökad måluppfyllelse i Norrköpings förskolor.
Under hösten 2011 läste jag ”Att utveckla och dokumentera förskolebarns matematiklärande” genom Förskolelyftet. Jag lärde mig mycket om problemlösning, pedagogisk dokumentation och fick även möjlighet att fördjupa mig i mitt arbete som matematikutvecklare.
Jag blev därefter ännu mer övertygad om att arbeta med hela arbetslag, istället för traditionell kompetensutveckling genom studiecirklar med pedagoger från olika förskolor.
Nu har det arbetet pågått snart ett helt år, och visat ett större genomslag.
Nu ser vi ”ringar på vattnet”!
Det kommer jag att berätta mer om på förskolebiennalen, och även här framöver..
Att få träffa kollegor från när och fjärran blir en extra bonus !
Berätta gärna här i vår blogg vad du tycker är spännande och lärorikt
Vi kanske ses i vimlet!

Margot

tisdag 9 oktober 2012

Blir elever förtrogna med sina kunskaper?


Pär Wohlin kom till Cnema och det gjorde mer än 100 Norrköpingslärare också!
Pär berättade om hur han arbetar för att hans elever ska utveckla förtrogenhet med sina kunskaper.

Vi får höra om ramverket Teaching för understanding. Det består av fem grundpelare.

  • Man har tydliga långsiktiga mål
  • Man arbetar med ämnesområden som känns angelägna för eleverna
  • Man har tydliga kortsiktiga mål för området
  • Man arbetar huvudsakligen med förtrogenhetsprestationer. Det betyder att eleverna inte kan ha hjärnan på autopilot! De blir utmanade.
  •  Kontinuerlig kvalitativ bedömning

Han gav exempel på hur han låter eleverna arbeta med själv- och kamratbedömning.

Hur arbetar du idag med bedömning för att hjälpa dina elever att utvecklas?


Jag blev så inspirerad av föreläsningen att jag köpte en ny bok. Making Thinking Visible, det är väl en vacker titel.


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie


torsdag 4 oktober 2012

Forskare på skolor och strategier

Forskningsprojektet är igång och den här veckan har flera skolor haft besök av forskare Lisa i sina klassrum. I skrivande stund vet jag inte vad lärarna och Lisa har valt för gemensam forskningsfråga, det är mycket spännande att följa deras arbete och så småningom få ta del av deras arbeten.
Strategier för hur man ska tänka när man löser problem och gör beräkningar med de fyra räknesätten är viktigt att ha. Man kan ju börja med att fundera över hur man själv tänker när man tex ska beräkna 19·5, 101-98 eller 592+598. Hur tänker du?

Det här behöver eleverna undervisning om!
Själv har jag ägnat mig åt att försöka lära ut ”smarta strategier” eller om man hellre vill säga smarta sätt att tänka när man räknar multiplikation. Vad har jag för nytta av att jag kan 4·4 när jag ska beräkna 8·4? Begreppet dubbelt fick vi träna mycket på.


Förövrigt så har ju Mattelyftet startat 1 oktober (i utvalda kommuner).  Ett nytt nummer av Nämnaren har kommit med mycket matnyttigt läsning i. Bland annat en artikel om multiplikation. ”Framställning  av multiplikation påverkar taluppfattningen”’
Sist men inte minst är hösten här!

Marie