tisdag 21 december 2010

Doris i ny lokal!

Föreläsningen med Doris Lindberg 28/2 är flyttad!
Kommunfullmäktige behövde Rosen den eftermiddagen så vi fick hitta en ny lokal.
Det blev Hemgården!
Välkomna dit, men kom ihåg att anmäla er till Britt Marie Lindgren först.

Britt Marie

Missa inte att anmäla dig till skrivarstuga!

Den 11/1 är det skrivarstuga på Enebyskolan för er som vill ha hjälp att skriva ansökningar till Skolverkets mattesatsning 2011. Anmälan via mail till Britt-Marie Lindgren senast den 22/12. Välkomna med er anmälan!

fredag 17 december 2010

Välkommen till vårens föreläsningar om matematik!


Barn älskar matte – tills vi vuxna ingriper!
Sten Rydh
2/2 kl. 14-17
Hur kan vi få matematiken rolig, spännande och intressant så att eleverna lyckas nå målen? Exempel på laborativa hjälpmedel, problemlösning och spel som ger förståelse och upplevelse av matematikens fascinerande värld.Tonvikten ligger på praktisk vardagsmatte som leder vidare på ett bra sätt genom alla stadier. Hur vi som lärare kan arbeta med oss själva och använda det uppriktiga berömmets makt. Balans mellan boken och övriga hjälpmedel i undervisningen. Hur vi kan engagera föräldrarna. 
Stimulans av duktiga elever och hjälp till dem som har stora svårigheter. Välkommen till några spännande timmar!

Sten Rydh är utbildad inom matematik, teologi, musik och administration och har en livslång erfarenhet som pedagog inom dessa områden. Sedan 15 år leder han ett matematikcentrum i Dalsland med 
kurser och föreläsningar för lärare, elever och föräldrar, nu med namnet Mattesmedjan. Han har också varit verksam som lärarutbildare vid Karlstads universitet.
Anmälan till Maria Asplund via e-post.

 
Varför har elever svårigheter med matematik? Hur kan historiens berättelser hjälpa oss att förstå matematik?
Doris Lindberg
28/2 kl. 14-17
Varför har elever svårigheter i matematik? Är det medfött?
Eller är det något som eleverna får när de börjarar skolan? Jag kommer att delge tankar och erfarenheter jag fått under de 15 år som jag har arbetat som speciallärare i matematik. Matematikens historiska utveckling har stor betydelse för elevers taluppfattning. Jag kommer förklara hur vårt räknesystem har utvecklats och dela med av de berättelser och material som jag använder då jag arbetar med eleverna.

Doris Lindberg är speciallärare och fortbildare på Carlsson skola i Stockholm. Hon fick vetenskapsakademins Ingvar Lindqvist-stipendium för bästa matematiklärare 2009. Anmälan till Britt-Marie Lindgren via e-post.

Flerspråkiga elever, identitet och lärande i matematik
Eva Norén
24/3 kl. 15-17
Eva Norén arbetar som lärarutbildare i matematikämnets didaktik på Institutionen för
matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet efter många år
som lärare i grundskolan.
Anmälan till Maria Asplund via e-post.

Alla föreläsningar är i sessionssalen på Rosen i Norrköping, välkomna!

Dags att söka pengar från Skolverket för utbildningsinsatser i matematik

Läs mer på: www.skolverket.se/sb/d/4048


Där kan du läsa om matematiksatsningen samt hitta information om hur ansökan går till och vad ni som söker pengar bör tänka på. Enskilda skolor söker via en bilaga som skickas till utbildningskontoret senast den 14/1 2011. Endast utbildningskontoret kan göra själva ansökan. Bilagan hittar du under adressen ovan.
Den 11/1 kl. 14-18 ordnar matematikutvecklarna en skrivarstuga där ni kan få hjälp att skriva er bilaga till ansökan. Det är en klar fördel om man är två från samma enhet som kommer tillsammans för att arbeta med bilagan så att man har någon att diskutera med. Anmälan till Maria eller Britt-Marie senast den 22/12.

Välkommen till matematikbloggen

Här bloggar de tre matematikutvecklarna i Norrköpings kommun - Britt-Marie Lindgren, Maria Asplund och Margot Andersson.