tisdag 20 december 2011

Några ord på vägen från Sten Rydh Mattesmedjan inför det nya året !


13 steg för att lyckas med matematik !

Upplev matematikens skönhet
 
Se matematiken i vardagen

Börja tidigt

Engagera föräldrarna

Tro på din förmåga

Ta ett steg i sänder så når du målet

All pedagogik bygger på två saker – trygghet och utmaning

Utveckla intresse för matematik

samt tilltro för det egna tänkandet

Lär känna matematikens historia

Prata matte

Lös problem

Spela spel
   Med de orden önskar vi er alla

 God Jul och Gott Nytt År !

Margot  Britt-Marie  Mariefredag 16 december 2011


Matematikrektor!
Nu har Norrköpings kommun en rektor som är särskilt engagerad i matematik! Det är Ann-Sofie Ottosson från Åbymoskolan. Ann-Sofie har varit på utbildning/information hos NCM och nu ska hon få ett uppdrag liknande det som vi matematikutvecklare har. Vi hoppas också att hon ska få en rektorskollega att dela uppdraget med!
Tillsammans med en rektor kan man åstadkomma mycket mer än på egen hand!


Här ser ni Ann-Sofie tillsammans med Ann-Christine Johansson t f Barn- och utbildningschef.Och här kan ni läsa om vad NCM tänker om en matematikrektor
http://rektor.ncm.gu.se/

Kan man göra en triangel av sträckorna 2cm, 5cm och 7cm? Prova!

För övrigt anser vi att samtal är ett kraftfullt medel för kunskapsutveckling!

Britt Marie

söndag 11 december 2011

Utvärdering i Matematik

Lärare årskurs 2
Den här veckan har vi haft information om ”Utvärdering i Matematik”. Norrköpings kommun tillsammans med ett tiotal andra kommuner har fått erbjudande om att delat i det projektet. PRIM gruppen vid Stockholms universitet står bakom erbjudandet.
Utvärderingen riktar sig till elever i årskurserna 2, 5 och 8. Vi ser med spänning fram mot det arbetet!


Lärare årskurs 5


Läste på NCM:s hemsida att regeringen givit Skolverket i uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa att syftet med de nationella proven uppfylls.
Läs mer på den här länken http://ncm.gu.se/node/5833
För övrigt anser vi Skolverket har arbetat fram mycket bra stödmaterial.


Marie