söndag 15 december 2013

Matematiken runt omkring oss!

Ja, i 8B har vi till och med matematiken under oss! Titta vad som finns på Christians skosulor. Lite algebra! Vi har inte försökt att lösa ekvationerna men det borde vi ju göra

Margareta Engvall har disputerat vid Linköpings Universitet. Avhandlingen heter "Handlingar i matematikklassrummet" - en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus".                                                                                  Visst låter det spännande! Med tanke på hur svaga resultaten var på Nationella Proven i matematik årskurs 3 borde vi alla läsa den! Här kommer en länk till avhandlingen:   http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:660675Och i adventstider har vi matematik varje dag! Vilken lucka ska vi öppna idag?


Tjingeling Jul-Pling
från Britt Marie

tisdag 10 december 2013

Föräldrabroshyrer Ncm

Ett tips från oss ! 

Från NCM kan dessa broschyrer beställas. Utmärkta att använda vid utvecklingssamtal !
De levereras i 10-pack för enbart 130kr 
"Dessa vänder sig till föräldrar med barn i förskoleåldern. De har nu uppdaterats och skrivits om och även fått nytt bildmaterial. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i det vardagliga livet redan som små. Föräldrar som ser barnets nyfikenhet och lust att förstå stimulerar dess lärande. Samspelet ger dessutom både barn och föräldrar glädje och tillfredställelse." 

Länk till NCM för att beställa på höger sida 
Marie Britt-Marie Margot