fredag 29 januari 2016

Matematik och språk i ett kollegialt lärande


Nu arbetas det för fullt med en uppföljning av höstens kombinerade föreläsning/workshop kring Matematik och språk. Kommunens utvecklingspedagoger inom SoL ; Språk och lärande, Caroline Bötrius och Helena Danielsson har tillsammans med mig genom Matematikcentrum träffat lärare/pedagoger i förskola och förskoleklass. Syftet är att lyfta vikten av en god språkmiljö för att främja barnens matematiklärande, med frågeställningar kring Hur matematik och språk hänger ihop.
Vi har i mindre grupper funderat kring HUR vi kan utgå från barnbokslitteratur för att kunna synliggöra de sex matematiska aktiviterna (Bishop). De finns beskrivna i Förskola i utveckling (Skolverket) och finns även tidigare här på vår blogg. Lärarens/pedagogens kunskap kring de matematiska aktivitererna är ett bra stöd för att kunna synliggöra för barn/elver vad matematik kan vara, men också för att stötta och utmana barnen i det matematiska språket.Till den kommande uppföljningen har deltagarna fått i uppdrag att prova att synliggöra matematikaktiviteterna leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna tillsammans med barn/elever i en barnbok, gärna en faktabok. Nu ser vi fram emot att genom kollegialt lärande ge varandra praktiska exempel.
De har fått förslag på både faktaböcker samt skönlitterära barnböcker från den Bokkanon som tagits fram med hjälp av språkpiloterna i Norrköpings förskolor. Så härligt att se att vi hittar kopplingar som gör att vi ser att Matematik och språksatsning verkligen går hand i hand!
Vi kommer även att prova ett "vandrande grupparbete" med fokus på läsning och samtal kring böcker. Det har jag aldrig provat (ÄN) så det blir extra spännande för mig. Men genom det kollegiala samarbetet med Caroline och Helena blir jag utmanad att prova nya grepp, så härligt !

Matematikcentrum fortsätter även att erbjuda annat innehåll som kopplar samman matematiken i förskolan till ett helhetstänk, det är ju i meningsfulla sammanhang vi alla lär oss bäst, både barn och vuxna. Vi utgår från barnens nyfikenhet och intressen och genom att de är delaktiga och får inflytande i verksamheten skapar vi största möjliga chans till att erövra många olika språk, varav matematik är ett.

Vill avsluta med att citera från Förskola i utveckling- bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (Skolverket 2010) -Allt arbete i förskolan ska vara språkutvecklande och språkets betydelse för barns välbefinnande, kreativitet, lek , sociala samspel och lärande ska lyftas fram.Lärandet ska ske i vardagliga, lekfulla och för barnet funktionella och menigsfulla sammanhang.s.7

Vilka kopplingar till matematik tror du vi kommer att lyfta framöver ?
Fortsätt följa vår blogg så får du svaret ...
Margot

lördag 23 januari 2016

Att förstå på egen hand och att förstå tillsammans!

 I onsdags skulle några jobbarkompisar hjälpa mig att göra en bedömningsmatris. Det skulle bli jättekul tyckte jag!
Men fy sjuttsingen så svårt det blev.
Planeringen var klar, det förväntade elevresultatet var skrivet och jag hade dessutom en bedömningsuppgift som jag tyckte matchade det förväntade resultatet. Och jag skulle bedöma elevens problemlösningsförmåga och begreppsförmåga.
Men sen kom vi till kunskapskraven :-#
Det här  är några delar av kunskapskraven som handlar om begrepp
  • har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
  •   använder begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
  •  beskriver olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Men kan jag särskilja "ha kunskaper om begrepp" och "beskriver olika begrepp"? Kan man beskriva ett begrepp utan kunskap? Nej förmodligen inte, men jag kan säkert ha en del kunskap utan att kunna beskriva den. Men är det inte kommunikation jag ska bedöma då?
Mina jobbar kompisar, som är SO-lärare de flesta, såg att jag blev helt förvirrad så då fick jag detta uppmuntrande meddelande!
   Och samtidigt kändes det som att jag trots allt förstod lite mer. Vi hade vänt på stenen från ett annat håll och min förståelse hade blivit belyst från SO-hållet. Och därmed växt:-)

Och hur är det för eleverna? Igår fick en årskurs 9 denna uppgift att jobba med. De hade en del förkunskaper kring koordinatsystem och grafer. Arbetet började med att man mätte egna och andras fötter. Det hämtades måttband för att kolla upp den egna längden.


Och sen gällde det att gradera axlar och sätta ut punkter.
De flesta lyckades mycket bra och ritade en graf samt kom med ett förslag på längden på en eventuell människa med fotlängden 41 cm. Det blev jättelångt, 275 cm!
Några hittade också ett numerärt samband mellan fotlängd och kroppslängd.
Efter att vi sammanfattat vad vi kommit fram till, diskuterat hur axlar graderats och rimligheten i resultatet så var lektionen slut.
Jag plockade ihop mina saker när två flickor kom tillbaka till klassrummet. "Vi förstod inte hur man kunde veta längden på personen?" Tillsammans tittade vi på en graf och diskuterade en stund ytterligare. "Jaha, då förstår jag! Man ska alltid gå tillbaka till läraren om man inte förstått" säger Erika. Vilken klok tjej! Tillsammans förstår vi mer.

Jag hoppas att vi är många som ska åka till Karlstad, och mattebiennalen nästa vecka, för att tillsammans förstå matematikundervisning och matematiklärande lite bättre :-)

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

söndag 17 januari 2016

Vårterminen har startat!Under ledigheten har jag tillbringat en del tid med att läsa, blev just klar med Dylan Williams nya bok ”Handbok i formativ bedömning” och kan varmt rekommendera den. Boken förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier i klassrummet. Man får hjälp och stöd kring hur man kan dokumentera sin egen progression med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen.
Snart är det dags för 2016 års Matematikbiennal, i år är den i Karlstad. Mia, Marcus och Sofia från Norrköping kommer hålla en workshop där tillsammans med Jonas Bergman Årlebäck. Den kommer handla om IhopParningsAktiviteter, en speciell typ av aktiviteter med låg tröskel som främst tränar elevers begrepps-, procedur- och resonemangsförmåga. Mia, Marcus och Sofia har arbetat i ett 1-årigt aktionsforskningsprojekt tillsamman med Jonas. Jättekul att Norrköpings kommun är representerat på biennalen!Vilken skriftlig räknemetod ska jag välja att undervisa i första hand - lodrät algoritm eller skriftlig huvudräkning? Den frågan fick forskarna på LIU från en lärare, de tog fasta på den och i veckan påbörjades ett projekt för att undersöka det. 8 skolor från Norrköping och 2 skolor från Linköping deltar. Det ska bli mycket spännande att följa det arbetet :)  
Njut av sol och snö!
Marie