fredag 28 augusti 2015

Nu är vi igång!


Då är vi igång fullt ut igen. Veckans bästa är nog att den Handlingsplan för god matematikundervisning i grundskolan som vi arbetat fram nu ligger tillgänglig på kommunens intranät. 
På terminens första mattepilotträff den 7 september kommer vi djupdyka i den så att alla mattelärare får möjlighet att blir väl insatta i den.


Matematikundervisning på vetenskaplig grund, hur får vi till det?

Vi matematikutvecklare i grundskolan har påbörjat ett samarbete med Joakim Samuelsson och Rikard Östergren från LIU.  Hur kan man utnyttja forskningen för att synliggöra, stödja och utveckla praktiken? Intressant eller hur?
Rikard har tidigare undersökt orsaker till matematiksvårigheter. Ni kanske har läst om honom i Origo eller Skolporten, om inte kommer en länk här http://www.lararnasnyheter.se/origo/2014/01/20/rickard-vill-hjalpa-elever-dyskalkyli

Mer forskning...
...för på Söderporten har Malin, Jenny, Marie och Rickard påbörjat ett spännande år som medforskande lärare till Margareta Engvall.  Margareta är ”vår” nya kommunforskare. 
Önskar er stort lycka till med ert arbete! Vi kommer återkomma till det projektet många gånger här i bloggen.


Trevlig helg!
Marie

söndag 23 augusti 2015

Förklara

Förklara för mig ....

Hur "förklarar" man hur och varför förskolan ska sträva efter att utveckla barnens förmåga att Förklara som är en av de 6 matematiska aktiviteterna som ligger till grund till förskolans matematikmål ??
I "Förskola i utveckling"(Skolverket)   beskrivs den matematiska aktiviteten på följande sätt :

"Förklara – Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Ge klaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer " 

Så här beskrivs det i Lärportalen del 3 Matematiklyftet förskola 
https://matematiklyftet.skolverket.se/matematik
Den matematiska aktiviteten att förklara handlar om hur vi förstår vår omvärld och hur vi ger mening åt våra upplevelser

Barn experimenterar ofta med sitt språk och därför kommer de också att experimentera med olika sätt att förklara sina idéer. Förskollärarens roll är att ge barn möjligheter att ge förklaringar och att reflektera över värdet av olika typer av förklaringar i olika situationer. När man betraktar barns förklaringar, refererar man nästan uteslutande till deras verbala förklaringar ..... .  Men det är dock viktigt att uppmärksamma andra förklaringar som kanske ges med hjälp av bilder, gester eller andra handlingar. Att uppmärksamma sådana resonemang och att identifiera och reagera på dessa kan stödja barnens vilja att förklara och resonera och kan också ge värdefull information till förskollärare om barns uppfattningar och upptäckter. 

I läroplanen står att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, (Skolverket, 2010, s. 10) 

Föra och följa resonemang kring Lika många Så visst är det så att Matematik är ett språk ! Matematikcentrum kommer senare i höst att arrangera två träffar där " Matematik och språk"  står i centrum. 
Vi kanske ses och kan föra och följa resonemang kring Förklara 
Ha en bra avslutning på sommaren ( som äntligen kom ) 

Margot 

 onsdag 19 augusti 2015

Räkna med hösten!

Jag räknar med att det kommer att bli stort mattefokus i Norrköpings
kommun i höst :-)
Utbildningsnämndens nya uppdragsplan innehåller elva mål för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Fem av målen handlar om matematik!


I höst börjar 16 nya grundskolor Matematiklyftet. Nytt för hösten är en modul som heter Matematik och språk. Det låter jättespännande tycker jag. Kanske att skolan jag ska handleda väljer den?Nu finns ett nytt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1 och 2. Du hittar det på Skolverket, Bedömningsportalen. Det innehåller både muntliga och skriftliga uppgifter och förslag på när man kan genomföra uppgifterna i sin elevgrupp. Alla skriftliga uppgifter finns på tre nivåer, lägre, mellan och högre nivå.

En höst att se fram emot!

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie