torsdag 29 oktober 2015

Att kommunicera matematik

Nyligen besökt Uddevalla som nu stod värd för nätverket " De yngsta förskolebarnens matematik". Den här gången var vårt fokus digitala verktyg och vi hade många givande tankar kring hur matematiken i förskolan kan fångas med stöd av digitala verktyg som t.ex. "Lärplattor" 
Inför träffen hade vi läst ett examensarbete kring Digitala verktyg med det passande namnet 
Barnen är ju redan där ... 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:823876/FULLTEXT01.pdf
Den har även varit med som en del i vår Inspirationsföreläsning vid Matematikcentrum tillsammans med boken Mediepedagogik på barnens villkor Det kanske finns en risk att fastna i app- träsket och glömma att gemensamt reflektera över vilket syfte vi har har med att introducera specifika appar för att utveckla förskolebarnens förmågor i matematik ?Vilka appar inbjuder till att kommunicera matematik ?  
Ja det och många andra spännande saker fastnade i mitt huvud efter två fina dagar på Sveriges "framsida". Men visst är det väl ostkusten som är Sveriges framsida egentligen ?
Beror kanske på vilket perspektiv vi väljer att utgå från ? 
Så härligt att få sällskap under hemresan med Agneta Lindén, en deltagare i nätverket , så vi kunde fortsätta att kommunicera matematik, men även tankar kring hur vi får med alla kollegor på " den digitala resan" 
Den måste vi göra tillsammans med våra barn som redan är digital natives, vi vuxna är och kommer alltid att vara digitala immigranter, så är det bara.

Det har också kommit en avhandling kring att kommunicera matematik 
"Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik" med Marita Lundström 
Så här skriver Högskolan Väst 
http://www.hv.se/sv/forskning/forskare/alfabetisk-ordning/marita-lundstrom
Marita Lundström är universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan Väst och bedriver forskarstudier. Hon är inskriven som doktorand vid Göteborgs universitet. Hennes doktorandprojekt handlar om förskolebarns matematiska kommunikation och interaktion. Hon bedriver fältstudier på en förskola med 3-5-åringar. Här observerar hon hur de använder matematiska begrepp och symboler och olika redskap när de löser problem. Ofta gör barnen detta spontant när de leker tillsammans, men de utmanas också i matematiskt tänkande av lärarna i vardagliga situationer. Syftet med Marita Lundströms projekt är bland annat att identifiera möjligheter för förskolan att stimulera barns matematiska utveckling.

Studien innehåller många intressanta delar och det var svårt att välja ut något, men det här är frågeställningarna i avhandlingen
1.Hur kommunicerar förskolebarn matematik ?

2.I vilka situationer förekommer matematik i kommunikation ?

3..Vilket matematiskt innehåll kommuniceras ?

Studien visar bland annat 
- att de aktiviteter som barn erbjuds i temaarbetet, skapande aktiviteter, rörelse, barns lek och vistelse i närmiljön ger barn möjligheter att utveckla sin matematiska kommunikation 

- visar att förskollärarnas pedagogiska förhållningssätt , att dels planera för ett matematiskt innehåll men också deras förmåga att fånga situationer utifrån barns upplevelser och frågor i vardagliga sammanhang och utveckla dem till matematiska resonemang , kan vara gynnsamt för barns tidiga matematiska utveckling i förskolan.
 
- tidiga insatser kan således ge barn grundläggande matematiska färdigheter där de i sin kommunikation med andra kan erövra matematiska begrepp och redskap…

- förskollärare behöver en matematisk didaktisk kompetens för att alla barn ska kunna stimuleras och utveckla sin förståelse för begrepp , matematiskt tänkande, resonemangsförmåga och strategier för att lösa problem. s. 219 
Här kan du läsa hela avhandlingen 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/38860/1/gupea_2077_38860_1.pdf
Kan verkligen rekommenderas ... 

Varför inte ladda ner den i ett digitalt verktyg och hitta en eller gärna flera fiffiga komisar att kommunicera innehållet tillsammans med ? 
Det kommer jag att göra även framöver ...

Önskar nu alla en skön helg och tänder ett ljus för er 
var ni än kommer ifrån ..... 
Margot 

lördag 17 oktober 2015

Att räkna i boken och att förstå

I måndags, på väg in i klassrummet, säger en elev: Kan vi inte få räkna i boken idag? Haha, säger en annan ganska nyinflyttad elev: Flytta till Gotland, där gjorde vi inget annat! Jag skrattade åt flickorna, de hade lite olika erfarenheter av bokräkning. Strax efter kommer en tredje flicka in i klassrummet: Idag vill jag förstå, säger hon med eftertryck!


Detta har fått mig att fundera kring bokräkning kontra förståelse. Det krävs mycket av eleven för att hen ska kunna skapa en egen förståelse med enbart hjälp av en bok. Det krävs mycket av läraren att hjälpa eleven med förståelsen men också erbjuda möjligheter att applicera sin förståelse i olika sammanhang.


Och just nu arbetar vi med bråk! Så då kom tidningen Origo väldigt lämpligt. Där skriver Wiggo Kilborn om vikten av att förstå bråk! Och det tidigt. Han säger också att vi måste vara noga med att visa på sambandet mellan bråk, decimaltal och procent.Och vi får inte ersätta bråken med decimaltal för då tar vi ifrån eleverna deras möjligheter att operera med algebra.


I torsdags var det mattepilotträff med dansinslag. Här ser vi när mattepiloterna visar en rät vinkel med hjälp av kroppen
Här var uppgiften att visa resultatet av beräkningen 5 - 3 med hjälp av rätt antal beröringspunkter. Tre personer visar talet 2 Stockholms läns landsting har nyligen gett ut en rapport som heter Dyskalkyli. Den går att ladda ner från nätet. Det tänker jag göra, men först... ska jag läsa färdigt Nelson Mandelas bok Den långa vägen till frihet.


Tjingeling Läsning
från Britt Marie


fredag 9 oktober 2015

Lärande pågår!


Under en period har åk 6 på min skola arbetat med bråk och tal i decimalform och idag skulle vi arbeta med att förlänga bråk. Vi började med dagens tal och idag var det 1,5. Eleverna förklarade och argumenterade fantastiska bl.a. för att  6/4 , är lika mycket som 1,5. Efter alla förklaringar och argument kring talen känns det som att eleverna har förstått sambandet bråk och decimaltal.


Vi arbetade också med att para ihop olika bråktal, utan att eleverna märkte det lärde de sig faktiskt att förlänga bråk. Vissa av dem var ganska avancerat sätt. KUL – dags att knyta till procent!
Det arbetsområdet är planerat och förberett, tänker använda en väggmatris med elevexempel. Eleverna ska lösa uppgifter på olika nivåer samt försöka förbättra sina lösningar till nästa nivå. Den som inspirerat mig är Tommy Lucassi från Pedagog Stockholm. Se gärna den här filmen och låt dig inspireras!

På torsdag är det dags för terminens andra mattepilotträff.
Välkomna alla mattepiloter!
Den här gången har vi bytt lokal, till Nya Djäkneparksskolan på Holmstagatan.


Marie

söndag 4 oktober 2015

Workshop med matematikfokus

Nu har vi avslutat 1/3 av höstens program på Matematikcentrum 
Under september har det varit inriktning på "Matematik ute" och vi har fått möjlighet att träffa nyfikna och engagerade deltagare från olika förskolor i kommunen ! Programmet startade upp med en teoretisk del med Läroplanen och de sex matematiska aktiviteterna och fortsatte sedan med en workshop utomhus. Min kollega Heléne (som även är ett stort stöd och utmanar mig i mitt arbete som matematikutvecklare) öppnade leklådor och förråd på förskolegården och sedan var det fritt fram att tillsammans skapa lärandesituationer som utgick från de olika matematiska aktiviteterna. 
Vi valde att fokusera på Lokalisera, Räkna, Mäta och Konstruera/designa , vi tänker att Leka och Förklara ingår i alla de övriga aktiviteterna.
När deltagarna valt material så presenterade de olika sätt att använda förskolans utematerial för att synliggöra de matematiska aktiviteterna. För att t.ex. kunna introducera begreppet jämvikt (Mäta) kan man ju använda två hinkar eller en planka och några sandlådeformer.... 


Många kreativa idéer kring mönster ,sortering , parbildning (Konstruera/designa och Räkna ) fick vi även förslag på ....


Vikten av att använda utemiljön för att lyfta fram och synliggöra olika delar av matematiken funderade vi kring , och vi reflekterade även kring vad som är avgörande för att kunna synliggöra och utmana barnen .... Är det miljö , material, eller pedagogens kunskap och förhållningssätt ?..
Kanske behövs alla delarna ? 

Så tänker i alla fall Heléne och jag , och vi hoppas vi lyckats inspirera till fortsatt reflektion och lek ! 
Tack till er alla som bidrog till härliga träffar kring "Matematik ute"

Nu laddar vi för nästa del av Matematikcentrums innehåll " Matematik med lärplattan " som vi genomför under oktober ! 

Ha en härlig start på oktober, kan ju hoppas på Brittsommar 


Margot