tisdag 16 juni 2015

Sommar!

Det här blir sista blogginlägget före semestern, håller mest på att knyta samman, göra klart och avsluta saker. Men jag ägnar även många tankar på nästa läsår. I eftermiddag ska jag träffa vår nya "kommunforskare" Margareta Engwall tillsammans med fyra lärare och deras rektorer. Under nästa läsår ska de forska tillsammans i matematikklassrummen på Söderporten i Norrköping.

Nytt Bedömningsstöd år 1-3 kommer att publiceras på Skolverkets webb under juni, så håll utsikt efter det!

Önskar alla en riktigt skön och vilsam sommar!
Marie

tisdag 9 juni 2015

Inspiration !

Ibland är det svårt att få inspiration till ett blogginlägg... 
Kan vara så att jag tidigt funderat ut vad jag vill skriva om ,men när jag ska formulera mig så är det något som inte riktigt stämmer 
Idag är en sådan dag ! Eller rättare sagt har jag finderat i flera dagar ...
Jag tänkte skriva om de två återstående matematikaktiviteterna Leka och Förklara men det känns inte som jag får till det , Ingen inspiration alltså ....?
Då läste jag ett inlägg på Facebook som en kollega skrev häromdagen. Hennes ord fastnade trots allt som ständigt matas fram i olika sociala medier 
Så här skrev Helene Berggren som arbetar på Silverdansen : 
"Vad vore man utan sina kollegor som utmanar en i sitt tänk och funderingar? Att få tid till att sitta ner och ha pedagogiska samtal som utvecklar och skapar tillfälle till kollegialt lärande. Skapar en nyfikenhet till att läsa mer litteratur och ta reda på mer" 
Vilken härlig återkoppling hon ger till sina kollegor ! 
Och då insåg jag vad jag vill förmedla , jag ska ju skriva om hur jag får inspiration till att vidareutveckla mitt arbete som matematikutvecklare ! Det sker på liknande sätt som min kollega beskriver, genom att träffa andra pedagoger som utmanar mig, men även genom sociala medier blir jag utmanad i mitt tänk och handlande ! Att få sätta ord på sina egna tankar, men även få "lyssna in" vad andra har för erfarenhet och kunskap är så viktigt! Och jag har under våren fått möjlighet att träffa pedagoger från förskolor i Norrköpings kommun för att kunna inspirera dem i sitt "matematiktänk". Vi har tillsammans funderat kring hur vi kan synliggöra matematiken och inspirera och utmana både barn och kollegor! 
Arbetssättet i förskolan utgår från ett helhetstänk och vi kopplar ihop olika "ämnen" som t.ex. matematik, teknik, språk m.m, men vi får inte glömma att vi pedagoger behöver fördjupa våra kunskaper kring det matematiska innehållet och även utmana vårt förhållningssätt till matematik.
Vi lägger stort fokus på barnens nyfikenhet och utgår från deras tankar och funderingar när vi försöker forma en miljö som både är utforskande och utmanande för alla barn i förskolan oavsett ålder och tidigare erfarenheter. 
På Silverdansens förskola har vi skapat "matematiklådor" som nu finns på våra gårdar för att förvara material och som även innehåller tips på olika lekar och aktiviteter. De lådorna utgår vi även ifrån vid olika workshop som Matematikcentrum erbjuder kring "Matematik ute". Till sommaren har vi valt att fylla lådorna med material som inspirerar till utforskande av vatten. Dunkar, rör, vattenslangar , stuprännor, trattar m.m trängs i lådan. Åh vad jag längtar efter att få se hur barnen tar sig an det materialet, där flödar ju kreativiteten .. Efter sommarens ledighet återkommer jag förhoppningsvis med tankar kring de återstående matematikaktiviteterna Leka och Förklara ! Jag tänker läsa mer kring dem i Lärportalen Matematiklyftet, där finns det mer kunskap som förhoppningsvis ger inspiration till fortsatt matematikutveckling ! Kolla in där om du vill bli inspirerad och/eller reflektera med dina kollegor


Tack till alla som inspirerat ( och utmanat ) mig under våren ! 
På bilden är det Olof och Stavrini tillhör den skaran 

Snart kommer väl sommaren .....
Margot