söndag 1 mars 2015

Tillsammans kan vi åstadkomma mer!

Skolverket skriver i sitt senaste nyhetsbrev att: Rektorns sätt att styra och leda har stor betydelse för undervisningens kvalitet och elevernas resultat.
Detta är ingen nyhet och på senaste PISA-konferensen bestämde vår grupp att försöka genomföra följande åtagande:


Arbetet påbörjades med en verksamhetsträff för alla rektorer med inspiration och erfarenhetsutbyte. Nu hoppas vi att alla mattelärare i kommunen vill vara med och göra denna plan!


I nyhetsbrevet kan vi också läsa: Lärares samarbete främjar utbildningens likvärdighet och kan även inverka positivt på upplevelsen av trygghet i lärarrollen. Om vi hjälps åt blir det bättre både för eleverna och oss själva!

I veckan har jag avslutat ett arbetsområde kring Pythagoras och Volymberäkning.
Min klass fick utvärdera i dokumentet här nedanför.


De flesta eleverna tyckte att de hade förstått vilket kunnande som krävdes, men inte alla!
Detta måste jag förbättra i nästa planering. För om eleverna ska lyckas måste de förstå vad som krävs. Annars måste de ju chansa :-(

Flera elever tyckte inte att de fått den hjälp de behövde. Måste jag också fundera kring hur det ska lösas. Mer par- och grupparbete?

Glädjande nog tyckte de flesta eleverna dock att bedömningen kändes rättvis.

Varför inte läsa en avhandling?!
Yvonne Liljekvists doktorsavhandling heter Lärande i matematik. Den handlar om de uppgifter vi ger eleverna när de ska lära sig matematik. I sin slutsats skriver hon:
Totalt sett verkar det alltså vara effektivare för eleverna om de engageras i att konstruera kunskap om lärandeobjektet (exempelvis en lösningsmetod, en formel, etc.) under tiden de lär sig, än att träna upprepade gånger där metoden är given. 
-
Översatt till en undervisningssituation innebär det att elever klarar uppgifterna under lektionen, men egentligen inte lär sig så effektivt som de skulle kunna göra. De imiterar utan att förstå underliggande principer. Det medför att eleverna inte kan återskapa lösningsmetoden, formeln, etc. om de glömt den när de ska använda den vid ett annat tillfälle.

Jag tolkar detta som att vi får inte lämna eleverna i ett utantillärande. De elever som behöver mest stöttning behöver också förstå matematiken!


Och såg ni inte Max Tegmark på TV i fredags så rekommenderar jag verkligen en sväng på UR play. Max är professor vid MIT i Boston och han föreläste på Stockholms Universitet på titeln Vårt matematiska universum. 
Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar