söndag 22 februari 2015

Dags för lite nya tag!

Om man blickar framåt lite ser man att det är mycket på gång, läste att Skolverket beviljat pengar så att ytterligare 10 400 matematiklärare ska kunna delta i Matematiklyftet. Man säger att 81 procent kommer att ha deltagit i satsningen när den tar slut nästa läsår. I Norrköpings kommun kommer 16 nya grundskolor gå in i Matematiklyftet nästa läsår. Då kommer alla kommunens skolor  att ha deltagit. Vilken satsning!
En stor utmaning är hur man ska arbetar vidare på skolorna efter den statliga satsningen, en process är igång och det gäller den inte avstannar. Något vi funderar mycket kring.

Nämnaren kom i brevlådan i veckan, härligt med lite ny läsning! Man kan till exempel läsa en artikel av Kerstin Larsson kring multiplikationsundervisning. Hur lär man elever multiplikation på ett bra sätt, just det har Kerstin forskat kring. Kerstin kommer förövrigt till oss i Norrköping och föreläser i samma ämne den 30 mars.

Välkomna!

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till Kängurutävlingen 2015. Första tävlingsdag är i år 19 mars. Det går även bra att göra tävlingen under den efterföljande veckan. Om man inte vill tävla kan man ha en egen Kängurudag på skolan eller i klassen då man löser dessa problem tillsammans.


Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar