lördag 21 mars 2015

Språk i matematik

I torsdags träffade jag några elever i årskurs 6 på Söderporten. De visste att jag var matematikintresserad. En pojke sa: Jag vet vad 8 gånger 8 är, det är 64! Aha, sa jag, men 7 gånger 8 då? Den andra pojken formar då händerna och säger efter ett tag: 56
Hur gjorde du, frågar jag. Han förklarade den fingermultiplikation han just utfört. Den lärde jag mig i mitt hemland, Syrien!
Tänk, då är mattespråket verkligen gränsöverskridande :-)


En klass på Enebyskolan ska vara med i TIMSS-undersökningen 2015! Spännande, men väldigt hemligt! Jag har fått en enkät att besvara, vilka områden vi arbetat med i matematik och vilka vi inte arbetat med. Vilka hinder jag ser i undervisningen och vari jag tycker att min kompetens ligger.
Och visst kan språket ibland vara ett hinder.

Vi håller på att skriva en plan för vår skolas matematikutveckling! Steg 1 var att göra en nulägesbeskrivning. Så här ser betygsfördelningen ut, uppdelad på pojkar och flickor. Pojkar dominerar inom spannet D, E, F och flickorna inom A, B, C. Hoppsan Enebyskolan, något att ta tag i! Och jag tror, att även här är språket en viktig faktor.
Till hösten kommer en ny modul i Matematiklyftet: Språket i matematik. Det blir spännande att ta del av.

Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar