lördag 1 november 2014

Höstrusk!


Under vecka har jag fördjupat mig i resultat på NP åk 3 och frisläppta elevuppgifter från TIMSS. Intressanta saker båda två tycker jag. TIMSS uppgifterna är för åk 4 och 8, det finns många spännande och lärorika uppgifter som man kan använda sig av eller hämta inspiration från.

Om du är intresserad av din skolas resultat så titta i Siris, http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:59:0::NO:::

Men vad är egentligen TIMSS och PISA? 

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande beskrivningar:
TIMSS är en studie som mäter elevers kunskaper i matematik och naturkunskap i årskurs 4 och 8. Studien syftar bland annat till att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt, och att försöka förklara och förstå trender inom och mellan länder. I TIMSS deltar länder från hela världen och studien genomförs vart fjärde år. TIMSS står för Trends in International Mathematics och Science Study.

PISA är en studie som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-åriga elever är rustade att möta framtiden när det gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap och läsförmåga. Studien genomförs var tredje år.

Länk till TIMSS uppgifter:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar