söndag 23 november 2014

Problemlösning och ny bok

I Mattelyftet den här veckan har vi arbetat med elevers förståelse för helhet och delar av tal. Eleverna skulle prova att lösa uppgifterna med olika representationer – rita, skriva med ord, skriva siffror, använda konkret material. Flera klasser jobbade med Tanketavlan. Här är exempel från elever som delar upp talet 6. 


Andra elever arbetade med ett öppet problem som har många tänkbara lösningar:Vrålapornas ben
I ett av de höga träden längs Amazonasfloden sitter en flock vrålapor samlade det är hanar, honor och ungar. De har sammanlagt hundra fötter på trädets grenar. 
Hur många apor finns i flocken?Ser fram mot att läsa min nya bok och hoppas att jag ska lära mig nya saker som jag kan använda i klassrummet.
"Arbeta formativt med digitala verktyg”  av Patricia Diaz.
Boken ska ge kunskap och inspiration till nya sätt att arbeta formativt och digitalt med elever. Boken är strukturerad kring Dylan Williams nyckelstrategier för ett formativt arbete och hur  dessa steg kan stödjas av digitala verktyg som tilltalar och utmanar eleverna.


Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar