söndag 28 september 2014

Motivation!

Nu är det invigt, med pompa och ståt!
Här ser vi verksamhetschef Barbro Vallhagen som fick hjälpa till att trumma för det fina Matematikcentrum i Silverdansens lokaler. 


Margot har gjort det så fiiint. Massor med matematik att som förskollärare bli inspirerad av. Och motiverad att tillsammans med de yngsta barnen utforska matematikens värld!

Det här är Erik Berglund, han arbetar som forskare på Linköpings Universitet. Hans forskningsområde är Kroppen som fjärrkontroll till datorn. I fredags var Erik på Enebyskolan för att berätta om sin forskning för våra elever. Han var väldigt engagerad i sitt ämne men också mycket motiverad att förklara för våra ungdomar vad en forskare gör, samt hur man ska tänka om man vill bli teknologie doktor som Erik. Något som var mycket viktigt var att göra fel! Det var då man lärde sig vad som funkade och inte.

Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för elevers lärandeI somras läste jag den här boken. Nu försöker jag sammanfatta den för att se vad som kan vara bra för mig att ta till mig. Ett kapitel heter Dialog ger motivation. Där skriver författarna om vikten av att ha dialog i klassrummet. I dialogen bearbetas kunskap, den nya blandas med den gamla. Eleven ska få möjlighet att pröva sina tankar, ställa frågor, förklara för andra och på det sättet få en djupare förståelse. Och när man verkligen har förstått något nytt så blir ens självbild positivt påverkad och man blir motiverad att lära sig ännu mer!

Imorgon ska "vår egen" forskare Lisa Björklund Boistrup ha seminarium tillsammans med ett gäng mattelärare som är mitt uppe i Matematiklyftet. Här kommer många motiverade människor att mötas! Och här kommer en dialog att finnas. Jag tror att den dialogen kommer att leda till att lärarna förstår bedömningen i klassrummet på ett djupare plan. Och då blir de motiverade att lära sig ännu mer!.

Matematiklyftetkommentar: "Idag pratade lärarna matematik i personalrummet!" :-)


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar