söndag 21 september 2014

Trianglar!

Att få syn på det man kan och sedan utmanas att förbättra det är viktigt i lärandet.
Hur får vi eleverna att visa allt de kan? Vet eleverna vad de ska visa? Frågor man som lärare brottas med i sin undervisning.
I den sexa jag undervisar har vi vid två 60 minuters lektioner fördjupat oss i en enda uppgift. Uppgiften är hämtat från Skolverkets bedömarträning och den låter så här:

”Rita två trianglar med olika form. Båda trianglarna ska ha arean 12cm2. Jämför dem och beskriv likheter och skillnader."

Eleverna började med att lösa uppgiften i par, därefter fick de fördjupa sig i tre andra elevlösningar. Dessa lösningar skulle de sedan bedöma och fundera över vilket kunnande de såg. En matris fanns som stöd. Bedömningarna diskuterade vi sedan i helklass, vilka intressanta diskussioner kring förmågor det blev! Själva knorren var att eleverna därefter fick gå tillbaka till sina egna uppgifter och förbättrar dem. Vilket engagemang hos eleverna, nu hade de fått syn på flera saker de ville förbättra. Diskussioner som ”om jag använder bas och höjd visar jag att jag kan mer än om jag bara säger att de är olika.

En elev säger i slutet av lektionen Nu tror jag faktiskt att jag fattar det här” 120 minuter med en och samma uppgift kan låta lite tråkigt men alla elever var engagerade med matematik och de var eniga om att de hade lärt sig mycket, vilket givetvis var målet.Det här materialet  ligger på Skolverkets hemsida, där kan man även hitta material kring bråk och subtraktion.http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/bedomningsstod/bedomartraning/matematik/bedomartraning-1.158711


 
Nämnaren kom i brevlådan förra veckan, mycket intressant läsning, en artikel beskriver hur man arbetat med matematik utifrån skönlitterära böcker, de böcker som nämns är ”Sifferdjävulen” och ”En gåtfull vänskap” – den boken kan jag verkligen rekommendera er att läsa. Visionen man hade med det projektet var att ge eleverna möjlighet att påverka sin läshastighet och förhoppningsvis kunna läsas fler än 29 ord per minut, vilket är minimum för att klara PISA-tester i matematik. Intressant! Cecilia Christiansens berättar om en lektion kring prioriteringsregler som gav mig inspiration - läs artikeln om du har Nämnaren.

 Marie  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar