söndag 11 maj 2014

Sist jag bloggade berättade jag om en webb-kurs som jag just avslutat, måste börja med att berätta att jag blev godkänd så nu känner jag mig stolt och glad :)))))

Månaden maj är en intensiv månad - mycket är på gång. I veckan har alla i årskurs nio haft Nationella Prov i matematik – rättning och bedömning kvarstår. Ett spännande, tidskrävande och lärorikt arbete som ska göras ute på skolorna.

I tisdags samlades Norrköping matematiklärare för att ta del av de insatser som pågår i kommunen för att höja resultaten. Det är betydelsefullt att alla är medvetna om pågående insatser kring matematik, så att vi tillsammans drar åt samma håll. Själv har jag tagit till mig av Lisas forskning, jag jobbar konsekvent med att ha ”mattefokus” på mina lektioner. Jag kommunicera det med eleverna varje lektion och det är verkligen ”mattefokus” nu. Jättekul att man med små förändringar kan göra skillnad. Är du intresserad att veta mer om det kan du läsa i rapporten ”Smittande samtal”I senaste Origo kan man läsa om Yvonne Liljekvists forskning ”Lärande i matematik. Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper” Hon säger att det gäller att hitta sambandet mellan matematikuppgifters egenskaper och elevernas lärande i matematik. Forskarna har utformat uppgifter som de har provat i olika omgångar. Yvonne kan slå fast att det har betydelse vilken typ av uppgifter eleverna får göra när de ska lära sig något nytt. Hon säger att det verkar vara effektivare om eleverna får möjlighet att resonera sig fram till samband. Just samband är något hon tycker att lärare ska lägga mer tid på och låta eleverna få upptäcka de samband man som lärare vill att de ska se. Forskningen visade att alla elever gynnades av att arbeta med kreativa resonemang.

Att lägga mycket tid på att välja bra uppgifter tjänar man alltså på, det är bara att leta, samla på sig och dela med sina kollegor!

Vårhälsningar från Marie  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar