söndag 18 maj 2014

Genom labyrinter och Pisafunderingar

Just nu jobbar jag och årskurs 8 tillsammans med Sannolikhet i matematiken. Det är spännande! Och extra spännande blir det när eleverna gör egna uppgifter.                                                                                                           Det tycker jag är ett jättebra sätt att få syn på hur mycket eleven verkligen förstått av det matematikinnehåll vi ägnat oss åt.                                                                                                                                                                    Här ser ni ett exempel på en sannolikhetsuppgift gjord av en elev som verkligen fattat hur man kan använda multiplikationsprincipen för att räkna ut hur stor sannolikheten är för att man lyckas välja rätt väg varje gång genom en labyrint! Och naturligtvis står svaret upp-och-ner, precis som när man löser gåtor. :-)
Ett träddiagram som visar förståelse!
Tisdagen den 6 maj skriver ett 80-tal akademiker från hela världen en artikel i brittiska The Guardian. Man vill ställa in nästa Pisa-mätning!
 Man vänder sig mot ökad testhets och att det dras för snabba slutsatser av testresultaten. 
Två av de forskare som skrivit under brevet är verksamma i Sverige: Paul Andrews professor i matematik vid Stockholms universitet och Göran Fransson, universitetslektor vid högskolan i Gävle. Författarna menar att det skapats ett kortsiktigt fokus på att nå resultat, medan åtgärder för att nå långsiktigt resultat kräver längre tid för att få genomslag.
Här följer två av de sju punkter som lyfts fram:
  • Det som inte går att mäta kommer i skymundan. Därmed skapas en snäv bild av vad utbildning är och kan vara.
  • OECD är en organisation för ekonomisk utveckling och fokuserar på att elever ska lära sig sådant som kan leda till en anställning. Men utbildning handlar om mer än så.
Magnus Oscarsson som är nationell projektledare för Pisa välkomnar en debatt .                   - Det är viktigt att diskutera konsekvenserna av Pisa och forskarna har vissa poäng.Han håller med om att det finns en stor tilltro till fler nationella prov, utan att man för den skull sett positiva effekter. - Vi uppmanar heller inte till fler nationella prov. Det går inte att träna inför Pisatester på det sättet. Däremot kan tester bromsa betygsinflation, som det funnits tendenser till.
De positiva effekterna av Pisatesterna ska inte underskattas, anser Magnus Oskarsson.
- Pisa kan upptäcka brister i vårt skolsystem och det är oerhört värdefullt.En röd tråd!
På NCM:s hemsida finns nu denna skrift. Det är Wiggo Kilborn som skrivit om hur man kan undervisa om tal i bråk- och decimalform i ett 1 till 9-perspektiv. Den är i pdf-format och bara att ladda ner!        http://ncm.gu.se/node/7191


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar