lördag 10 september 2016

Hjärna, hand och huvudräkning

 I nummer 2, 2016 av Pedagogiska magasinet finns en artikel av Göran Lundborg, handkirurg, som forskat kring samspelet mellan hand och hjärna.
"Våra händer är intelligenta och läraktiga, de glömmer inte vad de en gång har lärt sig. Det är inte underligt att handen ibland kallas hjärnans förlängning mot yttervärlden. [...] 
Att tidigt ta pekplattor till hjälp och med ett finger klicka på givna bokstäver, kan säkert göra inlärningsprocessen lockande, lekfull och lustfylld, och kan kanske erbjuda många barn en genväg till skriv- och läskonstens värld... 
Å andra sidan måste man vara medveten om att den kreativa, motoriska processen att med en penna i handen följa och forma bokstävernas linjer och konturer mot ett underlag, gör minnesspåren djupa och förbättrar memoreringen. Känslan av pennan mot papperet i kombination med handens rörelser aktiverar en rad sinnen. 

Vi får inte glömma handens intelligens i den digitala världen! Det måste finnas en balans och det är händer som bygger broar, anlägger parker och målar tavlor.

I onsdags trillade Origo ner i min brevlåda. Där finns en artikel om Katarina Gospic som har doktorerat i kognitiv neurovetenskap.
"Låt barn få leka, lära, vara ute i naturen - och ta bort alla de här skärmarna! ... Skärmarna medför att både barn och vuxna lär och förväntar sig snabba belöningar, hela tiden. [...] 
Katarina Gospic talar om att använda tekniken med intention. Överhuvudtaget  måste vi se över hur vi lever, för att rädda oss själva, våra relationer - och våra hjärnor - undan all skadlig stress, menar hon."
Katarina anser också att både lärare och elever borde lära sig mer om hjärnan.
Det är ett väldigt spännande område som jag kommer att återkomma till.


 Förra veckan fick mina elever lösa en uppgift som handlade om potenser. De skulle räkna ut hur många lager det blir när man viker ett papper flera gånger. Och hur många lager blir det när man viker 100 gånger?

De jobbade två och två, jag tänkte att de skulle komma underfund med att det blev en potens av 2 och sedan använda sin telefon för att göra be-räkningen 2 upphöjt till 100. Det var det också flera som gjorde, men då stod de med en display som visade 1,26765e30 och kunde inte riktigt tolka resultatet.

Men Axel och Arvid räknade! För varje vikning dubblerade de det tidigare antalet papperslager och skrev ner hur mycket det blev. Ni kan se deras resultat på bilden 1267650600228229401496703205376 lager. Och de kunde tolka sitt svar! Det var ett väldigt stort tal med 31 siffror. Ett fantastiskt arbete där både hand och hjärna var inkopplade, och vilken uthållighet!
Tjingeling Räkning
från Britt Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar