fredag 16 mars 2018

Motivation och tidsanvändning

 Igår eftermiddag/kväll träffade jag 57 engagerade och glada mattelärare :-). Vad är det som gör att dessa lärare kommer på en mattepilotträff klockan 15.30 - 17.30 en torsdag?
Jag tror att det handlar mycket om motivation!
Varför är de motiverade att komma?

  1. De vet att de kommer att träffa många glada kollegor
  2. De tror att de ska få med sig något användbart till sin undervisning
  3. De tror att de ska bli inspirerade att prova något nytt

Denna gång jobbade alla mycket engagerat med sin handlingsplan i matematik. En fråga var: Hur jobbar du för att se varje elevs utveckling?Och nu tänker jag på mina elever, vad är det som motiverar dem? I onsdags var det Pi-dagen. Då blev de motiverade att beräkna volymen på ett kanelknäcke. För när jag kontrollerat att beräkning och enhet var korrekt så fick de äta upp ett kanelknäcke! Och det motiverar hungriga tonåringar.

Skulle fler elever kunna fokusera och prestera om de inte var hungriga?
På mattebiennalen lyssnade jag till Gunnar Sjöberg, forskare vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik. Han pratade om att en av lärarnas största utmaningar är att motivera eleverna! Det är ett allvarligt problem i skolan att motivationen minskar.

  1. Motivation är avgörande för elevers resultat.
  2.  En viktig uppgift för oss lärare är att inge hopp hos eleven.
  3. Eleven måste bli lärande, speciellt viktigt för elever i problem. 
  4. Elever behöver använda tid till matematik. Hur mycket, eller hur litet tid som läggs på matte är viktigt för resultatet. Många elever med svaga resultat har också en låg arbetsinsats.
Gunnar håller på med ett forskningsprojekt som heter: 
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Det låter spännande!


Tjingeling Matte-Pling
från Britt MarieInga kommentarer:

Skicka en kommentar