lördag 4 februari 2017

Lider du av Matteångest ?

Forskning visar att det finns ett specifikt fenomen som vi kallar ”matematikångest”, en särskild form av ångest inför just det här ämnet. Det är en komplex, känslomässig reaktion som karaktäriseras av rädsla, fruktan, panik och undvikande. Reaktioner av den omfattningen har inte observerats inom något annat skolämne. Denna ängslan hämmar individens förmåga att lära sig och göra sitt bästa i matematik. Kan du känna igen dig i några punkter ?


  • att känna panik eller skräck inför matematikuppgifter, särskilt i sociala situationer
  • inte kunna tänka klart eller komma ihåg sådant man egentligen kan
  • vara överdrivet orolig för att svara fel vara övertygad om att inte kunna matematik
  • förvänta sig att göra dåligt ifrån sig
  • utveckla strategier för undvikande
  • förvänta sig att inte förstå
  • fly till att lära sig utantill och förlita sig på att memorera regler och formler
Troligen inte, du har ju klickat in dig på en matematikblogg. Det är väl snarare så att du kanske är en s.k "mattemänniska" , men finns det verkligen specifika matte eller språkmänniskor ?
Under min skolgång på 70-talet fick jag ofta höra att jag var en "språkmänniska" och ingen "mattemännska",det har påverkat mig både privat och i min yrkesroll som  förskollärare.

I boken Hur blir man matematisk skriver Anna Palmer
också kring detta och i tidningen Förskolan står det att Anna i sin bok beskriver "både lyckade och mindre lyckade delar av sina erfarenheter Hon återkommer till att en matematisk identitet är inget fast eller stabilt utan det är något som skiftar och att det beror på i vilka sammanhang vi befinner oss. ”Vi blir och görs av andra, mer eller mindre matematiska i olika sammanhang.” 

Jag kan varmt rekommendera att läsa boken,den gav mig många pusselbitar och jag fick jag lov att göra en riktig kullerbytta för att kunna lyfta andra som har liknade erfarenheter.Med vårt arbete i förskolan lägger vi den viktiga grunden till alla barns fortsatta kunskaper och erfarenheter kring matematik,och vi har i vårt "Nätverk med matematikfokus"vid Matematikcentrum sammanställt några delar ur en avhandling av Marita Lundström från Göteborgs Universitet Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik som vi har tagit fasta på kring förskolans viktiga roll.  Vilka är då orsakerna till matematikångest ?
 Problemet hänger ihop med den allmänna bilden av matematik som viktig men tyvärr också som svår, något för ”smarta” personer. Ibland ses det också som ett manligt område. Det uppfattas som en massa regler att komma ihåg och frågor där svaren är antingen rätt eller fel, så att misstag blir mycket tydligare än i andra ämnen.
– Matematikångest förs över till barn från föräldrar och lärare som själva känner sig osäkra i ämnet, visar forskning av Burnett och Wichman. 
Läs gärna mer här:
http://tidningenorigo.se/matteangest-vanligt-aven-bland-larare/

Kanske ser du matematiken i förskolan i t.ex Fia -spel, och att jämföra likheter och olikheter i storlek och mönster ? Då kanske den eventuella "matteångesten" kan lindras ??Idag fick jag en länk från en kollega som jag gärna skickar vidare
Den handlar om sambandet mellan motorik, former och nummer som gör att forskarna nu tror att det går att träna sin matematiska förmåga redan som mycket liten. På så sätt hoppas man kunna fånga upp de barn vars utveckling behöver en liten knuff i rätt riktning.
När vi ser de här sambanden får vi en förhoppning om att man kan komma in och stärka upp där det behövs. Men exakt vad det är som behöver stärkas för att få en bra utveckling, det är just nu ett stort frågetecken, säger Gustaf Gredebäck. Ljudklippet är enbart 1 minut och 20 sekunder långt så jag hoppas ni hinner lyssna.  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6611523

Ni som har mer tid till förfogande kan lyssna vidare
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/839683?programid=412Gratisbild PixabayHoppas även få se en glimt av solen snart igen/ Margot 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar