lördag 21 januari 2017

Matematiska bråk - det är svårt, men roligt!


Madeleine Löwing har skrivit en forskningsrapport där hon redovisar sitt arbete med diagnosmaterialet Diamant.
Kolla gärna i den, den är spännande!

Löwings forskningsrapport    

Hon beskriver de resultat hon sett när många elever genomfört diagnoserna. Och ett område där eleverna har svårt är bråk.
Och det kan jag skriva under på...

Madeleine skriver att en viktig grundläggande kunskap är att förstå nämnarens betydelse.
Hur förklarar vi mattelärare nämnaren?
Den första Diamantdiagnosen på bråk innehåller bland annat ovanstående uppgift.
Det man måste förstå är att delarna ska vara lika stora. Men den elev som ringat in b) här, har inte haft med det i tanken.Här handlar det också om att förstå nämnaren. Men eftersom ordet tre finns med i tredjedel, är det lätt att tro att det är tre delar som ska skuggas.


 Och den här eleven tycker att bråkräkning är obekvämt och använder istället tal i decimalform. Löwing anser att vi måste befästa kunskaperna inom bråk innan vi börjar arbeta med decimaltalen. Jag tror att hon har rätt!

Om ni vill läsa en kortare text om bråk, välj Wiggo Kilborns sammanställning som finns att ladda ner från NCM:s hemsida. Ett jättebra material för samtal och diskussion i ämneslaget.


Tal i bråk- och decimalform
Tjingeling Bråkräkning
från Britt Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar