lördag 8 oktober 2016

Att få och möta utmaningar

 I torsdags fick jag en fråga om hur man bäst kan stödja den/de elever som har ett stort kunnande i matematik och lär sig nya saker väldigt fort.
Det finns en intressant artikel i senaste Nämnaren kring just detta dilemma. Att arbeta med elever med särskild begåvning i grundskolan, beskriver hur man gör på en skola i Solna. Man har tillsammans med speciallärare och ordinarie matematiklärare erbjudit intresserade elever undervisning direkt efter skoltid. Med de yngre barnen har man åldersblandade grupper och mer homogena grupper ju äldre barnen blir.

En del av tiden ägnas till studieteknik eftersom dessa elever ofta kan behöva hjälp med att skriftligt strukturera sina lösningar eller använda olika representationsformer. Om en elev direkt ser ett svar fokuserar man på att strukturera lösningen, men andra gånger låter man eleven gå vidare eftersom man anser att tankeflödet inte får hämmas av ständiga krav på dokumentation.Om du har en elev som behöver extra utmaningar finns det material och övningar att hämta på sidan Mattetalanger
http://mattetalanger.ncm.gu.se/

Ett annat sätt kan vara att anmäla sin skola till en matematiktävling. På min skola ska vi försöka vara med i Högstadiets Matematiktävling i år. Kanske något för dig och din skola?
https://sites.google.com/a/depath.com/hmt/Många av Norrköpings matematiklärare träffades i torsdags på en studiedag. Och även här fanns det utmaningar att ta sig an. Vi diskuterade progression i matematiklärandet från förskoleklass till åk 9. 


Och en lärare sa: På det här sättet har jag aldrig tänkt på proportionalitet tidigare. Jättekul när lärare känner att de fått med sig en ny tanke från en studiedag!


Tjingeling Matte-Pling
från Britt Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar