måndag 6 juni 2016

Dags att tänka…


Så här i slutet är det dags att tänka mycket, både bakåt, och framåt. Tankar, frågor och reflektioner kring detta finns beskrivet i tidigare blogginlägg. Det jag tänker är viktigt att ta med sig framåt är hur man ska använda den extra timme i matematik som införs i årskurs 4-6 från och med nästa läsår. Behöver jag som lärare tänka något annan kring hur jag använder den tiden, undervisa på något annat sätt, andra arbetsmetoder, innehåll? Många viktiga frågor att tänka vidare kring både själv och tillsammans med kollegor.

Från och med nästa läsår blir det obligatoriskt att använda sig av Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning årskurs 1. Något att tänka och organisera för det även det. Bedömningsstödet består av en muntlig del på hösten årskurs 1 och en muntlig och skriftlig del på våren årskurs 1. Vårterminen årskurs 2 finns även där en muntlig och en skriftlig del. Materialet finns på Bedömarportalen.


Njut av sol och sommar !
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar