tisdag 31 maj 2016

Matematikfokus i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

I Uppdragsplanen för Norrköpings kommun 2016 står det att det är lärarens och pedagogens kompetens samt undervisningens kvalité som är avgörande för måluppfyllelse, och att alla medarbetare ska vara delaktiga för att kunna utveckla sitt eget arbete mot högre måluppfyllelse.
Där uttrycks det även att det är huvudmans uppgift att ge rektor och förskolechef de rätta förutsättningarna för att kontinuerligt kompetensutveckla personal för att klara uppdraget.
De mål som kommunen fastställt kring förskolan är följande när det gäller kunskap :
  • Förskolan skapar förutsättningar för att barnen utvecklas i språk och kommunikation.
  • Varje förskola har tillgång till pedagogiskt utvald barnlitteratur.
  • Alla pedagoger arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
  • Förskolan ger barnen förutsättningar för att utvecklas i matematik.
Mitt uppdrag som matematikutvecklare med inriktning förskola / förskoleklass innebär bland annat att ge kunskap, stöd och inspiration till lärare/pedagoger i de verksamheterna med fokus på matematik i ett helhetstänk. Matematikcentrum som är en fysisk mötesplats sätter nu fokus på "Språket som ett verktyg för att kommunicera matematik" och kommer att utgå ifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ta stöd av Marita Lundströms avhandling " Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik"
Vi kommer att erbjuda fler föreläsningar/workshop kring Matematik och språk under hösten där syftet är att lyfta vikten av en god språkmiljö för att främja barnens matematiklärande.
Även föreläsningar/ workshop med innehåll kring "Naturvetenskap, teknik samt matematik i ett helhetstänk" och "Matematik med fokus på de yngsta förskolebarnen" ( 0-3 år )kommer att erbjudas.
Vi inbjuder även till en eftermiddag med den spännande rubriken "De va svinhögt typ 250 kilo” Förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken. Möt Anders Albinsson förskollärare och universitetsadjunkt vid Pedagogiskt Arbete Linköpings Universitet campus Norrköping som forskat kring förskolebarns matematik i legolek
Om du söker i tidigare inlägg på bloggen hittar du mer kring Matematikcentrums tidigare arbete och länkar till avhandlingar 
Vid intresse av att delta, eller göra ett besök vid Matematikcentrum mejla till Matematikcentrum@edu.norrkoping.se 

Nu avslutar jag inlägget med ett exempel från verksamheten ...
Ett barn som just fyllt 5 år uttryckte i samband med lunchen följande 
-Vet du om jag har 4 armar skulle jag ha 20 fingrar. Ett annat barn sa då - tänk om vi har 1000 armar, då svarar det första barnet - då hade vi 5000 fingrar ! 
Ibland önskar jag att jag hade armar som en bläckfisk, särskilt den kommande månaden när allt ska bli klart innan sommarledigheten 
Margot 

Gratisbild Pixabay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar