lördag 9 april 2016

Naturvetenskap - teknik- matematik samarbetar

Nu har Matematikcentrums medarbetare Heléne Berggren startat upp med en kombinerad föreläsning/workshop med innehåll från Naturvetenskap - teknik - matematik !

Deltagarna fick börja med att fundera på om och hur vi kan se de olika ämnena som en helhet i arbetet med våra förskolebarn
Varför är det viktigt att vi som arbetar i förskolan har ämneskunskaper ?
Ska vi inte utgå från barnens frågor ?
Och måste vi då ha ett "rätt "svar ?
Många tankar lyftes upp ..
På Skolverket.se finns strategier som är användbara vid lärande om naturvetenskap, teknik och matematik med barn i förskola, De är så bra så jag skriver ner dem här :

  • Att göra barn uppmärksamma på det som du vill att de ska urskilja och uppmärksamma, genom att sätta ord på det.
  • Att lyssna in och ta tillvara på barnens erfarenheter och göra andra barn uppmärksamma på att de kan bidra till varandras lärande.
  • Att använda tillfällen i vardagen för att utforska hur enkel teknik fungerar och när det kan ges tillfälle att själv bygga och konstruera.
  • Att utmana barn utifrån deras egna erfarenheter, intressen och behov och åsikter och att använda dessa som ett innehåll i undervisningen.
  • Att organisera verksamheten så det blir möjligt för barnen att utvidga sin lek genom att se till att de har tillgång till material och utrustning som bidrar till undersökande i vardagen.
  • Att ge barnen möjlighet att ställa frågor och samtala om det som sker i stunden , men också det som hänt tidigare och det som barnen tror ska hända.
  • Att ge barnen möjlighet att jämföra olika situationer och händelser som är kopplade till det fenomen som är i fokus. Att hitta likheter och skillnader och ge barnen möjlighet att generalisera sina kunskaper till andra situationer.
  • Att både organisera tillfällen där det är möjligt att utforska artefakter,fenomen och händelser i vardagen och att fånga sådana tillfällen som sker spontant i barnens lek.
  • Att möjliggöra systematiska undersökningar genom tillfällen att ställa och testa sina egna hypoteser och även testa andras hypoteser.
  • Att dokumentera urskiljande och utforskande processer tillsammans med barnen och se deras lek och lärande samtal och samspel som viktiga delar i arbetet med detta. Dokumentationen ska göra det möjligt för barn och vuxna att gå tillbaka till olika händelser. men också bidra till att barn och vuxna får nya infallsvinklar på det man har genomfört.
Sedan fick deltagarna prova på ett antal experiment och reflektera över vilka matematik och naturvetenskapsbegrepp de kan få in samt vilka matematiska aktiviteter de använde i experimenten.
Min uppgift var att dokumentera och det var så spännande att höra hur de ställde hypoteser och vilka strategier de använde. Jag återkommer med några bilder längre fram...

I boken Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation en bok som Heléne rekommenderar står följande:
- Om barn ska kunna utveckla ett intresse för och kunskap om det naturvetenskapliga området så är det viktigt att pedagogen är kunnig och engagerad i området. För det är då du har störst möjlighet att utmana och utveckla och problematisera en situation i en viss riktning.(Thulin, Susanne 2015:76-77)

Slutsatsen är väl då att verksamheten i förskolan utgår från ett helhetstänk och att alla ämnen/områden hör ihop som ett kugghjul? Men vi vuxna behöver både bredd och djup i våra ämneskunskaper för att kunna utmana barnen och sätta ord på det de erfar i vardagen. Kanske skulle vara ett stort kugghjul till språket ??


Ett stort tack till Heléne för kunskap, inspiration och kollegialt lärande !
Precis så som syftet är med Matematikcentrum 

Utvärdering från några av deltagarna vid första tillfället 
- Oj va bra med repetition , det här måste jag testa med barngruppen
- Så bra med både teori och praktik , att få testa själv 
-Den bästa föreläsning jag varit på

Hoppas nu att alla kugghjul snurrar på i lagom fart i era verksamheter  
Margot 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar