söndag 20 mars 2016

Problemlösning och progression


Det här problemet berättade och löste Emma i årskurs 1 en eftermiddag när eleverna arbetade med matteproblem på fritidshemmet.
En blind man hade fyra piller i fickan, två röda och två blåa. På kvällen skulle han äta ett rött och ett blått piller. Det var viktigt att det inte blev fel.

Hur gjorde han?Vilka stora bärande idéer finns det i ämnet matematik? Mycket intressant att fundera över! Med en stor idé menas att den är tillräckligt allmän för att kunna fungera ett antal år under ett barns utveckling och samtidigt tillräckligt specifik för att man ska kunna avgöra om eleven gör framsteg. En stor idé är tillämpbar även på områden som eleverna ännu inte stött på. I Dylan Willams senast bok skriver han att det finns 5-10 stora idéer i varje ämne. Tallinjen är en bärande idé – vilka är de andra?

Jag brukar lyssna på olika Podcast, intressanta intervjuer och mycket lärorikt. Den senaste jag lyssnade på var hjärnforskaren Torkel Klingberg som pratande om den magiska tallinjen. I det 15 minuter långa programmet berättade han om hur sexåringar kan träna matematiska förmågor på bästa sätt.
På lärarpodden Didaktorn hittar ni det avsnittet och många fler intressanta avsnitt.

Om ni inte har löst Emmas problem så kommer lösningen här: Han delade varje piller i två halvor. När han delade dem la han halvorna i två olika högar och sedan åt han fyra halvor ur en hög, fiffigt eller hur?

Marie


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar